جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161157
Title: میانگین پذیری تقریبی و شبه میانگین پذیری
Authors: سیداحمد حاجی‌میرزایی
Keywords: جبرهای باناخ، انقباض پذیری تقریبی،
Issue Date: 1390
Abstract: در این پایان نامه بحث روی جبرهای باناخ میانگین پذير تقریبی و شبه میانگین پذیر می باشد. ابتدا به بيان تعريف و خواص میانگین پذیری (انقباض پذیری) می پردازیم. سپس با ارایه ی تعریف میانگین پذیری تقریبی (انقباض پذیری تقریبی)، سعی می کنیم بعضی ویژگی های مشترک و غیر مشترک آن را با میانگین پذیری (انقباض پذیری) بررسی کنیم. میانگین پذیری، معادل با داشتن قطر تقریبی کران دار است. حال اگر شرط کران داری را از روی قطر برداریم، جبر باناخ شبه میانگین پذیر حاصل می شود. در صورتی که قطر تقریبی در مرکز جبر باشد، جبر باناخ شبه انقباض پذیر نامیده می شود. در پایان به ویژگی های جبرهای باناخ شبه میانگین پذیر و شبه انقباض پذیر خواهیم پرداخت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی گرایش محض
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161157
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mathematics ریاضی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ571.pdf1.05 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.