جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161108
Title: جذب یون مس توسط جلبک سارگاسوم و بررسی تاثیر حضور یون‌های کلسیم و منیزیم بر جذب
Authors: لادن رسول‌زاده
Keywords: جذب مس، جلبک سارگاسوم،سینتیک جذب، ترمودینامیک، روش
Issue Date: 1392
Abstract: چکیده جذب یون مس توسط جلبک سارگاسوم و بررسی تاثیر حضور یون های کلسیم و منیزیم بر جذب به وسیله لادن رسول زاده وابستگی جذب زیستی یون مس به وسیلهی جلبک قهوه ای سارگاسوم با توجه به شاخص های زمان، دماء pH دوز جاذب و غلظت ابتدایی یون فلز بررسی شد. برای این جاذب، بیشترین جذب در ۳۰ دقیقه اول رخ داد. مطلوب ترین دما در ۴۵ درجه سانتیگراد و بهترین pH برای جذب در ۶ یافت شد. همچنین سینتیک جذب، با مدل سینتیکی شبه درجه دوم هم خوانی داشت. سه مدل همدمایی لانگمویر، فروندلیچ و تمکین مورد بررسی قرار گرفتند که از بین آنها مدل فروندلیچ بیشترین مطابقت را نشان داد. متغیرهای ترمودینامیکی نظیر چ AS ، AH ، E و AG در فرآیند جذب زیستی محاسبه گردید. در پایان به وسیله ی روش پاسخگویی سطح با استفاده از نرم افزار مینیتب (Minitab) شرایط بهینه آزمایشگاهی برای جذب بدست آورده شد. همچنین تاثیر حضور یون های کلسیم و منیزیم بر جذب یون مس بررسی گردید.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش معدنی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161108
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ834.pdf7.46 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.