جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161103
Title: پرآوری و پینه زایی دو اکوتیپ آنغوزه در کشت درون شیشهای
Authors: الهه مسعودی
Keywords: آنغوزه، تنظیم کننده‌های رشد، ریزنمونه، اکوئیک، پنبه زایی، اندام زایی
Issue Date: 1394
Abstract: .را مشاهده کنید Abstract جهت مطالعه چکیده فایل
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد دررشته علوم باغبان، گرایش اصلاح نباتات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161103
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1209.pdf1.91 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Abstract1.PNG77.57 kBimage/pngDownload
Absract2.PNG74.79 kBimage/pngDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.