جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161098
Title: جذب زیستی یون کادمیم از محلولهای آبی توسط جلبک لائورنیسا پاپیلوسا
Authors: الهام قطعی
Keywords: فلزکادمیم، جلبک لائورنسیا پاپیلوسا، کئوردیناسیونی بین یون فلزی و جلبک
Issue Date: 1390
Abstract: از بین بردن فلزات سنگین و سمی یکی از زمینه های گسترده در تحقیقات بیوتکنولوژی می باشد. یکی از این فلزات کادمیم است که بعد از جیوه دومین عنصر سمی قلمداد می شود. روشهای متنوعی برای از بین بردن کادمیم وجود دارد که یکی از آنها، روش جذب سطحی توسط زیست توده هایی نظیر جلبک ها می باشد. در این پروژه، جذب زیستی یون فلزی کادمیم (II) از محلولهای آبی توسط جلبک لائورنسیا پاپیلوسا در دسته ای از آزمایشات مورد بررسی قرار گرفت. اثر عواملی نظیر دما،pH ، مقدار جلبک، غلظت یون کادمیم (II) و زمان تماس محلول با زیست توده مورد مطالعه قرار گرفتند. جذب بهینه فلز کادمیم در محدوده ی دمایی 40 تا 60 درجه سانتی گراد اتفاق می افتد. pH بهینه برای این فرآیند زیستی در محدوده ی 8- 5 تخمین زده شد. با توجه به طیف FT–IR جابجایی در گروههای عاملی موجود در زیست توده صورت نگرفت از این رو کئوردیناسیونی بین یون فلزی و جلبک رخ نداده است. همچنین مطابقت جذب زیستی با الگوهای لانگمویر و فروندلیچ بررسی شد که با الگوی لانگمویر همخوانی بیشتری داشت که بیانگر جذب سطحی و تک لایه ای می باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی پرایش معدنی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161098
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ560.pdf2.01 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.