جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161083
Title: بلوکی برای دستگاه‌های سه قطری بلوکی ILU پیش شرط سازهای
Authors: ابوالحسن سهولی
Keywords: پیش شرط ساز، ماتریس‌های تنک، ماتریس‌های سه قطری بلوکی، روش‌های زیرفضای کریلف
Issue Date: 1394
Abstract: گسسته سازی بعضی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی (PDEs) در دو بعدی با سه بعدی توسط تقریب های ثفاصل متناهی با عناصر متناهی منجر به حل مسئله ی دستگاه معادلات خطی می شود که در آن ماتریس ضرایب سه قطری بلوکی با پنج قطری بلوکی می باشد. ثابت شده است که استفاده از روش های زیر فضای کریلف پیش شرط شده روش مناسبی برای حل این مسئله می باشد. پیش شرط ILU یکی از معروف ترین انتخاب ها برای پیش شرط می باشد. حل دستگاه مثلئی تک موجود در پیش شرط سازی نوع ILU تنگنای این روش بوده و در نتیجه کارایی این روش بر روی کامپیوترهای موازی کاهش می دهد. در این پایان نامه، ابتدا روابط بازگشتی برای محاسبه ی فاکتورهای معکوس تقریبی تنک ماتریس های سه قطری بلوکی با استفاده از روش مرزی ارایه می شود. الگوریتم های نتیجه شده جهت تقریب زدن معکوس بلوک های محوری مورد نیاز در ساخت پیش شرط های ILU برای حل دستگاههای مه قطری بلوکی مورد استفاده قرار می گیرد. سپس دو پیش شرط سازILU بلوکی جدید برای ماتریس های سه قطری بلوکی M - ماتریس ها و H - ماتریس ها پیشنهاد می شود و بعضی از خواص تئوری پیش شرط سازها و چگونگی ساختن این پیش شرط سازها به گونه ای که از کارایی خوبی برخوردار باشند مورد بحث قرار می گیرد. سپس با انجام آزمایش های عددی روی دستگاه های خطی به دست آمده از گسسته سازی معادلات و چند ماتریدی بزرگ و شک کارایی ماتریس های پیش شرط ساز را ارایه می دهیم
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی گرایش آنالیز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161083
ISSN: پ1199
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Mathematics ریاضی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1199.pdf843.42 kBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.