جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161069
Title: بررسی عملکرد جذب سطحی با تناوب فشار در جداسازی نیتروژن از هوا
Authors: امیر زندوی‌فرد
Keywords: جذب سطحی با تناوب فشار، جداسازی نیتروژن از هوا ، روش تعامد تطبیقی، آنالیز ابعادی، مدلسازی ریاضی، شبیه‌سازی فرایندها
Issue Date: 1391
Abstract: در سال‌های اخیر فرایند‌های جداسازی در صنایع شیمیایی رشد قابل توجهی داشته‌اند. از جمله‌ی این فرایندها، جداسازی به کمک فرایند جذب سطحی، به خصوص جذب سطحی با تناوب فشار بوده است. به دلیل کارایی و اثر بخشی این فرایند، محققان بسیاری به تحقیق در مورد آن پرداخته‌اند. از جمله‌ کاربردهای این فرایند، جداسازی اجزای هوا برای تولید اکسیژن و نیتروژن است. هدف از این پایان‌نامه، مطالعه، مدلسازی و شبیه‌سازی فرایند جذب سطحی با تناوب فشار در جداسازی نیتروژن از مخلوط هوا با استفاده از کربن غربال مولکولی به عنوان جاذب می‌باشد. در اینجا سعی بر آن بوده است که مدلسازی و شبیه‌سازی با در نظر گرفتن تمامی پدیده‌های انتقال و نیز پارامترهای درگیر در فرایند انجام شود. برای انجام شبیه‌سازی فرایند، آرایشی از دو بستر در نظر گرفته شده که به صورت متناوب، شش مرحله‌ی مختلف بر آنها گذر می‌کند. این مراحل به ترتیب عبارتند از: فشار زنی با خوراک، جذب سطحی در فشار بالا، معادلسازی فشار به فشار کمتر، تخلیه، زدایش و معادلسازی فشار به فشار بیشتر. معادلات حاکم بر فرایند و شرایط مرزی مربوط به آنها برای این چرخه‌ی شش مرحله‌ای نوشته‌ شده است. بُعد مکانی معادلات دیفرانسیل جزیی به کمک روش تعامد تطبیقی و بُعد زمانی این معادلات به وسیله‌ی روش تفاضل محدود پیش‌رو، به معادلات دیفرانسیل معمولی و سپس معادلات جبری تبدیل شده‌اند. برای حل دستگاه معادلات به‌دست آمده، با کدنویسی در نرم‌افزار متلب از روش نیوتن کمک گرفته شده است. پس از نوشتن برنامه‌ی شبیه‌ساز، عوامل موثر بر فرایند از جمله، اثرات فشار مرحله‌ی جذب، مدت زمان مرحله‌ی جذب، شدت جریان خوراک ورودی به بستر، نسبت جریان زدایش به جریان خوراک، دمای خوراک ورودی به بستر، فشار مرحله‌ی پاکسازی، فشار مرحله‌ی تعادل فشار، میزان ترکیب گاز ورودی و غیره بر میزان خلوص محصول و بازیابی و نیز بهره‌وری آن و غیره بررسی شده است. برای اطمینان از صحت جواب‌های خروجی، آن‌ها با داده‌های موجود در منابع مقایسه شده‌اند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161069
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ677.pdf2.83 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.