جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161053
Title: مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT
Authors: حسن رضائی‌حقیقی
Keywords: مدل سازی حلایت گاز co2، معادله حالت SAFT
Issue Date: 1392
Abstract: در پایان‌نامه حاضر تحت عنوان مدل‌سازی حلالیت گاز CO2در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT حلالیت گاز CO2 به عنوان عمده‌ترین گاز اسیدی در آب حاوی نمکNaCl به عنوان اصلی‌ترین ناخالصی موجود در آب سازندهای زیرزمینی با استفاده از معادله حالت SAFT ارائه شده توسط هوانگ ورادوژ که مشهور به HR-SAFT است، مدل شده است . به دلیل پیچیدگی‌های ریاضی معادله حالتSAFT در ابتدا مدل برای مواد خالص مورد استفاده قرار گرفت و سپس طی مراحلی گام به گام مدل برای سیستم‌هایپیچیده‌تر مثل مخلوط‌های شامل مواد غیرتجمعی، تجمعی، الکترولیت و..... گسترش داده شد. در تمام مراحل توسعه مدل از ساده به پیچیده نتایج مدل با نتایج آزمایشگاهی و مدل‌های موجود در مقالات مقایسه شد تا از صحت روابط، محاسبات، کدنویسی و پارامترها اطمینان حاصل شود . برای مدل‌سازی سیستم الکترولیت آب و نمک رابطه‌ای که برگرفته از مدل MSAمی‌باشد به معادله حالت SAFT افزوده شد تا توانایی مدل در پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی سیستم الکترولیت افزایش یابد. هم چنین در مدل‌سازی سیستم‌های مختلف پارامترهای ماده‌ی خالص برای معادله حالت HR-SAFT و هم چنین ضریب بر همکش دوتایی بین اجزاء مخلوط‌ها از مقالات مختلف استخراج شد اما در مواردی که این پارامترها برای یک سیستم خاص در مقالات موجود نبود با استفاده از بهینه‌سازی و تطبیق‌دهی پارامترها با اطلاعات آزمایشگاهی، این پارامترها محاسبه گردید. کدنویسی تمام برنامه‌ها با نرم افزار متلب 2011 صورت گرفت که برخی ویژگی‌های آن مثل توانایی ترسیم نمودار و جعبه ابزار بهینه‌سازی آن محاسبات و مدل‌سازی را سرعت بخشید. ارزیابی نتایج مدل با داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهدکه میزان حلالیت محاسبه شده توسط مدل با اطلاعات آزمایشگاهی تطابق خوبی دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161053
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ811.pdf3.13 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.