جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161024
Title: مطالعه سنتز و واپاشی هسته‌های سنگین در ناحیه‌ی جزیره‌ی پایداری
Authors: شیرین رستمی
Keywords: سنتز، چزیره پایداری، واپاشی هسته‌های سنگین، مدل‌های تئوری
Issue Date: 1391
Abstract: سنگين‌ترين هسته‌‌هايي كه تا‌كنون به مقدار ناچيز در طبيعت يافت شده‌اند، پلوتونيوم و نپتونيوم مي‌باشند. سنتز اين عناصر از طريق واكنش‌هاي هسته‌اي، ما را در درك بهتر ساختار اين هسته‌هاي سنگين ياري مي‌نمايد.‌ همچنين احتمال وجود عناصر سنگين‌تر و خواص بنيادي آنها را پيش بيني مي‌نمايد. که نتيجه‌ي مهم آن پيش بيني ناحيه‌اي به نام جزيره‌ي پايداري درحوالي هسته با اعداد پروتونی و نوترونی 114=Z و 184=N مي‌باشد. مطالعه‌ي بر هم كنش يون‌هاي سنگين، در آناليز پراكندگي هسته‌اي و بررسي پديده‌هايي همچون شكافت و همجوشي هسته‌اي امري ضروري مي‌باشد. از آنجا كه هيچ آزمايشي قادر به اندازه گيري سد همجوشي به صورت مستقيم نمي‌باشد؛ لذا با اندازه گيري سطح مقطع همجوشي و سپس به كارگيري مدل‌هاي مختلف تئوري، مي‌توان سد همجوشي را تعيين نمود. اين مدل‌هاي تئوري، براي درك عميق‌تر برهم كنش‌هاي هسته‌اي در سطوح ماكروسكوپي و ميكروسكوپي بسيار مفيد مي‌باشند. در بررسي فرآيند همجوشي يون‌ها با هسته‌هاي سنگين، پتانسيل برهم كنش را مي‌توان از مجموع پتانسيل‌هاي كولني و هسته‌اي محاسبه نمود. در كار انجام شده، براي محاسبه‌ي پتانسيل هسته‌اي از پتانسيل‌ تقريب كه اثرات كشش سطحي را در محاسبه‌ي پتانسيل بر هم كنش لحاظ مي‌كند، استفاده شده است. پتانسيل تقريب مي‌تواند براي هسته‌هاي كروي و تغيير شكل يافته استفاده گردد. با نوشتن یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن، پتانسيل هسته‌اي و برهمكنش یون‌ها با هسته‌های سنگین از جمله 84Kr+238U ، 24Mg+26Mg ، 86Kr+208Pb ، 35Cl+92Zr و 16O+144Sm به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر بر امكان تشكيل هسته‌ي مركب (زواياي برخوردي مختلف و تغيير شكل هسته‌ها) را مورد مطالعه قرار داده ايم. برای دستیابی به این مهم، تئوری‌های مختلف در رابطه با سد همجوشی مطالعه شده اند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته‌ای
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161024
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ660.pdf4.08 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.