جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160977
Title: تحليل ترموالاستيک پوسته‌هاي استوانه‌ای‌ساخته شده با مواد هدفمند تحت اثر شار حرارتي متحرک
Authors: یاسین حیدرپور
Keywords: قانون توزیع توانی ،محیط ارتجاعی ،انتگرال زمانی نیومارک
Issue Date: 1390
Abstract: در اين پايان نامه ابتدا ارتعاشات آزاد نانو لوله‌های احاطه شده توسط محیط ارتجاعی بررسي گرديده است. معادلات حاکم و شرايط مرزي مربوط براساس تئوری سه بعدی الاستیسیته در ترکیب با اثرات غیر موضعی بدست آورده شده اند. از آنجائیکه معادلات حاکم بر ارتعاشات آزاد نانو ‌لوله بر اساس تئوری سه بعدی الاستيسيته در نظر گرفته شده‌اند و همچنین از روابط مشخصه سه بعدی غیر موضعی در مختصات استوانه‌ای استفاده شده است، می بایستی علاوه بر مولفه‌های جابجایی، مولفه‌های تنسور تنش نیز به عنوان درجات آزادی برای حل سیستم معادلات در نظر گرفته شود. محیط ارتجاعی براساس تئوری وینکلر مدل شده است. سپس روش کارآمد و دقيق ديفرانسيل کوادريچر و تحلیل مودال جهت تجزيه معادلات حاکم به کار گرفته شده و بدست آورده شده اند. همگرايي سريع روش براي تحليل ارتعاش آزاد نانو لوله‌ها به صورت عددي نشان داده شده و اثرات ضریب غیر موضعی همراه با دیگر پارامتر‌های هندسی و سختی محیط ارتجاعی بر روی فرکانس‌هاي طبيعي نانو لوله بررسی شده است. در قسمت بعد یک روش دقیق و کارآمد براساس تئوری الاستیسیته برای بررسی رفتار ترموالاستیک پوسته استوانه‌ای لایه‌ای هدفمند دوار در محیط حرارتی بکار گرفته شده است. خواص مادی وابسته به دما بوده و به صورت پيوسته در راستاي ضخامت تغيير می‌کنند. جهت بررسی مدل، پوسته از لحاظ ریاضی به زیرلايه‌هاي تقسيم شده و سپس روش ديفرانسيل کوادريچر جهت تجزيه معادلات حاکم و شرایط مرزی مربوط و همچنین شرایط سازگاری در بین لایه‌ها به کار گرفته شده است. پس از اثبات صحت روش و همگرایی، اثرات پارامتر‌های هندسی و مادی و همچنین وابسته بودن خواص مادی به دما بر مولفه‌های جابجایی و تنش‌های پوسته استوانه¬ای لایه¬ای هدفمند دوار مطالعه گردیده است. در آخر پوسته‌هاي استوانه‌ای هدفمند تحت اثر بار ترمو- مکانيکي با مرز متحرک و خواص مادی وابسته به دما، بررسي گرديده است. در اینجا نیز خواص مادي در راستاي ضخامت داراي تغييرات پيوسته بوده و به صورت قانون توزيع تواني در نظر گرفته شده¬اند. به منظور در نظر گرفتن اثرات محدود بودن سرعت موج انتقال حرارت، در بدست آوردن توزیع دما از معادله انتقال حرارت هدایت غیرفوریه استفاده می‌نمائیم. جهت تجزيه معادلات حرکت پوسته هدفمند تحت بارهاي ترمو-مکانيکي با مرز متحرک، روش‌های اجزاء محدود و ديفرانسيل کوادريچر به کار گرفته شده است. سپس سيستم معادلات دیفرانسیل حاصل به کمک روش انتگرال زمانی نیومارک، در هر لحظه زمانی به دست آورده شده‌اند. صحت فرمولاسیون و روش حل ارائه شده، در حالت حدي با نتايج موجود در منابع علمي در دسترس مقايسه شده اند. سپس مطالعه پارامتری بر روی رفتار ترموالاستیک گذرای پوسته تحت بار ترمو-مکانیکی با مرز متحرک بررسی گردیده است. این پارامترها از جمله پارامتر تغيير خواص مادي، سرعت‌های گوناگون مرز متحرک و پارامترهاي متفاوت هندسي، بر توزیع دما، جابجایی شعاعی، تنش‌های ایجاد شده و تاریخچه زمانی اثرات قابل توجهی دارند. تاثیر ضخامت بر مولفه‌ی تنش شعاعی از سایر پارامترها بیشتر است. نتایج ارائه شده در این پایان نامه، علاوه بر آنکه می‌تواند چشم انداز مهندسین در خصوص مسائل مورد بررسی را روشن‌تر نماید، می‌تواند به عنوان یک منبع علمی جهت مقایسه توسط دیگر محققان مورد استفاده قرار گیرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160977
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mechanical Engineering مهندسی مکانیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ534.pdf3.25 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.