جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160951
Title: تاثیر نانورس بر منحنی آب نگهداری خاک‌های رمبنده
Authors: سیدفاخر حسینی
Keywords: منحنی آب‌نگهداری ،نانورس، خاک‌های رمبنده، تأثیر
Issue Date: 1394
Abstract: خاک‌های رمبنده ازجمله خاک‌های مساله دار هستند که دارای ساختار باز و پیوندهای ضعیف بین ذرات می‌باشند. این خاک‌ها در حالت غیراشباع مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهند ولی به‌محض آن که در معرض اشباع شدن قرار بگیرند کاهش حجم شدید و ناگهانی از خود نشان می‌دهند که برای سازه‌های احداث شده بر روی آن‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند. یکی از راهکارهای مواجهه با خاک‌های رمبنده بهسازی آن‌هاست. بهسازی با استفاده از مواد افزودنی همواره مدنظر مهندسین ژئوتکنیک بوده است. در میان افزودنی‌ها نانوذرات با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود در علوم مختلف ازجمله مهندسی ژئوتکنیک اثرات مثبتی از خود بر جای گذاشته‌اند. در این پژوهش از نانورس برای بهسازی خاک رمبنده سد سیوند استفاده گردید. برای بررسی تأثیرات نانورس برروی منحنی آب نگهداری خاک از دستگاه صفحه فشار استفاده شده است. منحنی آب نگهداری بیانگر رابطه بین درصد رطوبت و مقدار مکش موجود در خاک غیراشباع است و اهمیت زیادی در بررسی رفتار خاک‌های غیراشباع دارد. 27 آزمایش بر روی نمونه‌ها انجام شد که 9 آزمایش بر روی خاک طبیعی و مابقی پس از اختلاط نانورس با نمونه خاک صورت گرفت. اختلاط نانورس با خاک با روشی موسوم به روش تر مورد استفاده فاضلی و همکاران و تراکم نمونه‌ها نیز به روش استاتیکی انجام شده است. متغیرهای آزمایشات شامل درصد رطوبت وزنی اولیه، چگالی اولیه و درصد وزنی نانورس می‌باشند. پارامترها به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که نمونه‌ها در قسمت خشک منحنی تراکم قرار بگیرند زیرا پتانسیل رمبندگی در این ناحیه بیشتر از قسمت تر منحنی تراکم می‌باشد. بر اساس نتایج حاصله استفاده از 4 درصد نانورس به طور متوسط به میزان 9 درصد منحنی آب نگهداری را بالاتر می‌برد. همچنین نتیجه‌گیری شد که خاک‌های رمبنده در نواحی میانی منحنی آب نگهداری دارای تفاوت اساسی با سایر خاک‌ها می‌باشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160951
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1280.pdf4.03 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.