جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160933
Title: مطالعه تأثیر واکنش‌های ژئوشیمیایی گاز‌های اسیدی با آب سازند در مخازن کربناته
Keywords: ژئیوشیمیایی، کربناته، آب‌نمک طبیعی، سنگ مخزن
Issue Date: 1391
Abstract: در این تحقیق رفتار ژئوشیمیایی برهم کنش های CO2-آب نمک طبیعی - سنگ کربناته بررسی شده است. در ابتدا جهت مشاهده تأثیر CO2 بر آب نمک سازند، این گاز در فشار اتمسفری به آب نمک تزریق شد. نتایج نشان داد که در نتیجه تزریق، تنها pH محیط کاهش می یابد و هیچ رسوبی تشکیل نمی شود. در آزمایش های دیگری CO2 در دما و فشار متفاوت (به ترتیب 50-70 درجه سلسیوس و psi 5/73-1100) به آب نمک و سنگ در یک ظرف استنلس استیل تزریق شد. نتایج نشان داد حضور CO2 سبب انحلال نمونه سنگ و افزایش کاتیون های غالب سنگ در آب نمک می شود. به منظور ارزیابی تغییرات ایجاد شده در نمونه-ی سنگ استفاده شده در نتیجه واکنش¬های احتمالی (انحلال/رسوب)، خواص فیزیکی سنگ مانند تراوایی وتخلخل، قبل و پس از انجام آزمایش¬ها اندازه¬گیری شد. مقایسه تراوایی و تخلخل نمونه¬ها قبل و بعد از آزمایش¬ها نشان داد پس از تزریق CO2، در همه¬ی نمونه¬ها به دلیل تشکیل رسوبات ثانویه در گلوگاه¬های سنگ متخلخل، تراوایی کاهش می¬یابد، با این وجود تخلخل در برخی از نمونه¬ها افزایش و در برخی دیگر کاهش یافته است. از آنجا که این واکنش ها سبب تغییر ساختار سنگ مخزن می شوند می توانند باعث بهبود یا کم شدن میزان تراوایی سنگ شوند. با کمک نتایج به دست آمده از واکنش های ژئوشیمیایی می توان به تغییرات تراوایی پی برد. این نتایج در تخمین دقیق نرخ تزریق و فشار تزریق گاز CO2 بسیار موثر می¬باشند. با اطمینان از انجام این واکنش¬ها با گذشت زمان و کاهش میزان CO2 تزریقی در سازند در نتیجه¬ی واکنش، می¬توان به ذخیره¬ی ایمن این گاز دست یافت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160933
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ751.pdf3.31 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.