جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160925
Title: بررسی شرایط تولید با دبی بهینه از یک مخزن گاز میعانی
Authors: حسن صداقتی
Keywords: مخازن گاز میعانی، آنالیز گرهی، منحنی عملکرد جریانی چاه، منحنی عملکرد لوله مغزی، شعاع ریزش، ضریب پوسته
Issue Date: 1394
Abstract: در این پایان‌نامه دلایل پایین بودن دبی در یکی از چاه‌های میدان گازی پارس جنوبی بررسی می‌شود. به این منظور از آنالیز گره‌ای برای بررسی عملکرد چاه استفاده می‌شود. مخزن موردمطالعه یک مخزن چندلایه با سیال گاز میعانی فقیر است. در ابتدا با شبیه‌سازی یک مخزن گاز میعانی مصنوعی با استفاده از اطلاعات سنگ و سیال میدان، داده‌های مورد نیاز برای رسم منحنی عملکرد جریانی چاه و انتخاب معادله جریان دوفازی جهت رسم منحنی عملکرد جریانی لوله مغزی از شبیه‌ساز مخزن استخراج شد. سپس دقت آنالیز گره‌ای نسبت به شبیه-سازی عددی برای پیش‌بینی نقطه عملکرد چاه سنجیده شد. علاوه بر این تأثیر ساده‌سازی مدل مخزن بر نتایج آنالیز گرهی بررسی شد. پس از آنکه از دقت آنالیز گره‌ای اطمینان حاصل شد، این رویکرد برای عیب‌یابی پایین بودن دبی در یکی از چاه‌های میدان استفاده شد. به این صورت که با در نظر گرفتن مقادیر مختلف برای شعاع ریزش (ft3000 تا 2000) و ضریب پوسته (0 تا 40) تغییرات نقطه عملکرد چاه بررسی شد. نتایج بررسی عملکرد چاه نشان¬ می-دهد که تغییر شعاع ریزش در محدوده گفته شده تأثیر کمی بر دبی جریان دارد و دلیل اصلی پایین بودن دبی جریان ضریب پوسته بالا (11 تا 13) است.
Description: پایان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160925
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sedaghati Thesis.pdf2.71 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.