جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160923
Title: تحلیل اثرات استفاده از خواص پوشش های جانوران پر سرعت دریایی بر پارامترهای هیدرودینامیکی شناورهای تندرو
Authors: علی‌رضا حیدریان
Keywords: پوشش های جانوران دریایی، پارامتر های هیدرودینامیکی، شناورهای پروازی، ریبلت ها پوست کوسه،انسیسCFX
Issue Date: 1395
Abstract: امروزه با توجه به اهمیت بحث انرژی و سرعت در سطح جهان و با در نظر گرفتن محدودیت انرژی جهان، در مباحث مربوط به بهینه سازی انرژی همواره باید بهترین حالت ها را برای طراحی در نظر گرفت. در بحث صنعت دریایی و با توجه به گستره ی مرزهای آبی کشور و در نظر گرفتن موقعیت استراتژی خاص منطقه همواره باید به دنبال راهی جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش سرعت شناورهای تندرو بود. در این بررسی طبیعت به عنوان راهنمایی جهت رسیدن به هدف مورد استفاده قرار گرفته است. با بررسی سطح پوست جانوران پر سرعت دریایی نظیر کوسه و دلفین ایده استفاده از سطوح ریبلت دار به وجود آمد. در بین روش های مختلف کاهش درگ اصطکاکی، استفاده از ریبلت ها و میکرو سطح ها از نظر عملی بودن و نیز مکانیزم کاهش درگ آن ها، جهت استفاده بر روی شناورهای بزرگ سودمندتر می باشد. در این پژوهش کاهش درگ با استفاده از ریبلت ها در سه سطح کاملا مغروق در آب، شناور در هوا و در حالت دو فازی متشکل از سیال آب و هوا مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات پیرامون شبیه سازی عددی ریبلت ها در جهان بسیار کم است. به این دلیل در این پژوهش ریبلت ها شبیه سازی نرم افزاری شده و کارایی آن ها مشخص گردیده است. انواع سطوح ریبلتی ساخته شده در جهان که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرند بررسی شده و جهت بررسی رفتار ریبلت ها از نرم افزار انسیس CFX استفاده شده است. ریبلت ها در 3 نوع دندانه ای، لبه پخ و مستطیلی موجود می باشند که در آزمایشگاه های مختلف جهان مورد آزمایش قرار گرفته اند و نتایج حاصل از استفاده از آن ها موجود می باشد.بر اساس نتایج آزمایشگاهی به دست آمده از آزمایش های عملی در حوضچه های کشش به اعتبار سنجی شبیه سازی های انجام شده در نرم افزار انسیس CFX پرداخته شده و اثرات هرکدام از ریبلت ها از نظر شکل بر پارامترهای هیدرودینامیکی ارائه گردیده است. سپس انواع روش های ساخت سطوح ریبلت دار مورد بررسی قرار گرفته و امکان سنجی ساخت این سطوح در داخل کشور سنجیده شده است. روش های پرینت 3 بعدی و قالب گیری میکرو ذرات از جمله روش های ساخت سطوح ریبلت دار می باشد که مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از نرم افزار، ریبلت ها می توانند در حالت کاملا مغروق در آب 11 درصد، در حالت شناور در سیال هوا 8 درصد و در حالت دوفازی تا 6 درصد کاهش درگ داشته باشند. زمانی که شناور درآب قرار دارد با افزایش لیفت 6 درصدی نسبت به حالت بدون ریبلت به شناور کمک می کنند تا راحت تر از آب بیرون آمده که این موضوع در شناورهای پروازی بسیار مهم و کاربردی می باشد. در نهایت ریبلت های دندانه ای به عنوان بهترین نوع ریبلت ها جهت حداکثر کاهش درگ برای شناورهای پروازی تندرو انتخاب گردید.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هیدرومکانیک کشتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160923
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Naval Engineering مهندسی کشتی‌سازی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پایان نامه کارشناسی ارشد.pdf16.92 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.