جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160903
Title: بررسی اثرات غیرخطی در بلورهای مغناطواپتیکی
Authors: ملیحه حسام الدینی
Keywords: بلورهای مغناطواپتیکی، اثرات غیرخطی
Issue Date: 1392
Abstract: بلورهای فوتونیک ساختارهای متناوب از مواد دی الکتریکی‌اند که مهم‌ترین مشخصه‌ی آن‌ها داشتن گاف نواری فوتونیک است. فرمول‌بندی و روابط فیزیکی مربوط به بلورهای فوتونیک، امواج بلوخ، تقارن‌ها، نقص در بلورهای فوتونیک و... معرفی می‌گردد. بلورهای فوتونیک مغناطیسی، نوعی از بلورهای فوتونیک‌اند که در آن‌ها اجزای مغناطیسی در کنار مواد دی الکتریکی قرار داده می‌شود و با به کاربردن میدان مغناطیسی خارجی، خاصیت مغناطش مواد مغناطیسی فعال می‌شود. در این پایان‌نامه بلور فوتونیک یک بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ساختارهای بس لایه به ساختارهایی گفته می‌شود که در آن لایه ‌های نازک مواد درکنار هم رشد داده می‌شوند. دستگاه‌های مغناطواپتیکی اکثرا شامل سیستم‌های بس لایه است. وقتی نور از اینساختارها عبور می‌کند، انتقال آن با مجموع تاثیر چند اثر مغناطواپتیکی تحلیل می‌شود. دوران فارادی مهمترین خاصیت مغناطواپتیکی است که در رابطه با مواد مغناطیسی مطرح می‌شود و به معنای تغییر جهت صفحه‌ی قطبش امواج الکترومغناطیسی است که از محیطی مغناطیده عبور کرده‌اند و ناشی از تغییر ضریب شکست ماده در جهت‌های مختلف در اثر مغناطش است. پس از معرفی بلورهای فوتونیک مغناطیسی پس لایه‌ای و روش‌‌ای یافتن دوران فارادی در آن‌ها، شبیه سازی این ساختارها در بسته‌ی نر‌افزاری COMSOL MULTIPHYSICS 403 انجام می‌شود. این شبیه سازی‌ها به منظور یافتن دوران فارادی در بلورهای فوتونیک مغناطیسی پس لایه‌ای است. سپس در ساختار پس لایه‌ای با تغییر ضخامت لایه مرکزی نقص به وجود آورده می‌شود و آثر آن را در تغییرات دوران فارادی اندازه‌گیری می‌شود. در پایان تغییر ضخامت نقص و تغییر مکان ان در حالت‌های مختلف بررسی می‌شود و اثرات آن در تغییرات منحنی دوران فارادی دیده می‌شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک-جامد
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160903
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
ilovepdf_merged (2).pdf2.31 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.