جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160900
Title: بهینه سازی نانو آنتن‌ها به منظور بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی به روش الگوریتم ژنتیک
Authors: مرجان جعفری
Keywords: بهینه‌سازی، نانو، عملکرد سلولهای خورشیدی،الگوریتم ژنتیک
Issue Date: 1393
Abstract: روش نیمه تحلیلی چندقطبی چندگانه (GMT) به عنوان روشی قدرتمند و دقیق در بررسی برهم کنش امواج الکترومغناطیس با ماده زیر حد پراش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی میدان پراکنده شده از میکرواستوانه‌های دی‌الکتریک و نانوآنتن‌های پلاسمونیکی، با به کارگیری دو روش تحلیلی می و می تعمیم یافته و روش نیمه تحلیلی GMT، در MATLAB کدنویسی شده است. به منظور اعتبارسنجی، نتایج حاصل از روش‌های تحلیلی می و می تعمیم یافته با روش نیمه تحلیلی GMT مقایسه شد. هم‌خوانی بالای نتایج، نشان از دقت روش GMT در بررسی این گونه مسائل الکترودینامیکی می‌باشد. در گام بعد، تاثیر انواع کمیت¬های فیزیکی از جمله جنس، اندازه، هندسه و ضریب شکست محیط پس¬زمینه بر روی خواص اپتیکی نانوآنتن¬ها بررسی و تحلیل می¬گردد. نشان داده می¬شود که با تغییر بهینه عوامل مطرح¬شده می¬توان موقعیت طیفی مدهای تشدید پلاسمون سطحی جایگزیده و جفت-شدگی نانوآنتن‌ها را متناسب با ناحیه کارکرد سلول خورشیدی کنترل نمود. در این تحقیق، الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش مناسب جهت بهینه‌سازی نانو ساختارهای پلاسمونیک و پوشش-های ضد بازتاب لایه نازک مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با کمک نرم‌افزار MATLAB کدنویسی شده است. با به‌کارگیری این الگوریتم، دو کمیت شعاع و فاصله سطح به سطح یک نانوآنتن جفت شده از جنس نقره با محیط پس زمینه سیلیکون کریستالی، به گونه‌ای بهینه می‌گردد که جذب کلی درون سلول در ناحیه طیفی مادون قرمز نزدیک افزایش یابد. در نهایت، به منظور افزایش چگالی شار فوتونی درون ناحیه فعال سلول خورشیدی، ساختارهایی پادبازتابنده با دو فرضیه Bulk و نانو معرفی گردیده و کمیت طول اپتیکی لایه‌ها توسط الگوریتم ژنتیک به نحوی بهینه سازی می‌گردد که بازتاب از سطح این لایه‌ها به ازای تمامی بازه طول موجی مرئی و زوایای تابشی 0 تا 60 درجه کمینه مقدار را داشته باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک-حالت جامد
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160900
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
thesis_F_final.pdf5.48 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.