جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160898
Title: شخصیت‌های غائب در داستان‌های قرآن
Authors: حسين تميمي
Keywords: قرآن کریم، داستان، عناصر داستان، شخصیت غایب
Issue Date: 1393
Abstract: " شخيت "از مهمترین عناصر موجود در داستان های قرآن می باشد. عنصر "شخصیت" در کنار عناصر دیگر موجب آن شده که داستان های قرآن بی ها باشد و از جنبه های مختلف به ویژه از نظر فنی بر داستان های بشری برتری بیاید. شخصیت ها بر اساس معیارهای مختلف ، انواع متفاوتی دارند. بعضی از آنها نام شان به صورت واضح گفته شده مانند نام حضرت موسی (ع)، حضرت ابراهیم (ع) و حضرت نوح (ع) اما بیشتر آنها نامشان به صورت واضح گفته نشده و فقط به صفات آنها و روابط اجتماعی شان با عناصری مانند مکان و زمان و ... با روش های گوناگون تعمیرات لفظی اشاره شده که ما آنها را "شخصیت های غایب" نامیده ایم. این گونه شخصیت های دارای ویژگی ها، اهداف، شخصیت های مردانه و زنانه حقیقی و مجازی، صنفی و مثبت، پادشاه و پیامبر و مانند اینها هستند. ما نمونه های جالبی از داستان های قرآن که در این رابطه کمتر به آنها پرداخته شده، مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار داده ایم. شخصیت های مهم و ناشناخته ای که پیشینیان در آثارشان اشاره ای گذرا به آنها داشته اند. همچنین به ترسیم جداول و آمارهایی از کلمات اشتقاق یافته "داستان " و دلالت های آن و بعضی از انواع شخصیت های غایب، پرداخته ایم. این نوع شخصیت ها با وجود اینکه به نام آنها اشاره نشده ولی جایگاه زیادی را در داستان های قرآنی به خود اختصاص داده است، و نام نبردن از آنها از جایگاه و نقش آنها نمی کاهد، بدلیل اینکه ما بعضی از آنها را دارای نقش های کلیدی یافتیم، مانند اصحاب کهف و صاحبان باغ، و نقش های اصلی مختص شخصیت های مردانه است و شخصیت های زنانه دارای نقش های ثانوی هستند، نام بردن از این نوع شخصيت دلایلی ندارد، از جمله عدم تعدد شخصيت در داستان بویژه اگر در داستان تعدادی از شخصیت های هم پیمان باشند، مانند برادران یوسف واصحاب کهف، و در بعضی اوقات عدم امکان مواجه شدن تاها با تفسیرهای دیگر، و ما به این مورد در داستان های اهل بیت (ع) اشاره کرده ایم.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160898
ISSN: پ1046
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File SizeFormat 
1046.pdf2.06 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.