جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160896
Title: بازهای شیف جدید چهار دندانه از 2,2-دی متیل-1,3-دی آمینو پروپان با مشتقات استیل استون: سنتز، شناسایی و پایداری حرارتی کمپلکس های آنها
Authors: سپیده‌مینا رستگاری
Keywords: ترمودینامیکی، کمپرسول،وانادیل، طیف سنجی، بنزویل استین، واکنش لیگاند
Issue Date: 1390
Abstract: ليـگاندهای باز شيف چهار دندانه (2,2-دیمتیل‌پروپان-1,3-دیایل)بیس(آزان دیایل) دی پنت-3-اِن-2-اُن. (L1) و (2,2-دیمتیل‌پروپان-1,3-دیایل)بیس(1-فنیلبوت-2-اِن-1-اُن. (L2)، از واکنش 2,2-دیمتیل-1,3-دیآمینوپروپان با استيـل استون و بـنزويل استون سنتز شدند. سپس کمپلکسهای آنها از واکنش ليگاند‌های مذکور با يون‌های فلزیCo3+ ، Rh3+ و اکسو وانادیم سنتز و به وسيله طيف سنجی 1HNMR،13CNMR ، IR، طیف سنجی جرمی ، وزن سنجی حرارتی و مرئی-فرابنفش شناسایی شدند. همچنين پارامتر‌های سینتیکی و ترمودینامیکی کمپلکس‌های وانادیل محاسبه شدند. ویژگی‌های الکتروشیمی بعضی از کمپلکس‌ها به کمک ولتامتری چرخه‌ای بررسی شدند. بر اساس نتایج وزن سنجی حرارتی انجام شده، مشخص شد که پایداری حرارتی کمپلکس‌های وانادیل به صورت زیر می‌باشد: VOL1 > VOL2
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی-معدنی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160896
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ585.pdf3 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.