جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160883
Title: بکار گیری پویایی سیستم در ارزیابی و گزینش طرح های توسعه بندر بوشهر
Authors: الهه موحد‌نژاد
Keywords: توسعه، بندر، شناخت بندر
Issue Date: 1390
Abstract: در کشورهایی مانند ایران که بیش از 90% حمل بار(صادرات˛ واردات و ترانزیت) از طریق مرزهای آبی صورت می‌گیرد، توسعه ظرفیت بندر امری حائز اهمیت است و تصمیم¬گیری در مورد گزینش طرح توسعه مناسب بندر بوشهر مسئله‌ای است که در این پژوهش به آن پرداخته می¬شود. این پایان¬نامه با هدف ارائه مدل ارزیابی طرح¬های توسعه بندر بوشهر و گزینش طرح مناسب روش پویایی سیستم را بکار می‏گیرد. بدین منظور نخست می¬بایست عوامل و اجزاء اثرگذار بر توسعه بندر بوشهر شناسایی می¬گشت. برای شناسایی این اجزاء به مرور ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان پرداخته‌شد.پس از آن با استفاده از ادبیات موضوع و شناخت بندر، عوامل شناسایی شده به عنوان متغیرهای مدل علی پویایی سیستم در کنار یکدیگر قرار گرفتند. ارتباط بین این عوامل بصورت پیوندهای علت و معلولی و حلقه‌های بازخورد شکل داده‌شد.پس از دستیابی به مدل علی شبیه‌سازی توسعه بندر بوشهر، به ایجاد مدل جریان پرداخته‌شد. در این مدل هریک از اجزاء مدل علی به متغیر سطح، متغیر جریان و متغیر کمکی تبدیل گردید. در مرحله آخر این پژوهش به طرح‌های توسعه ارزیابی گشت. در این راستا هر طرح توسعه به منزله یک سناریو در نظر گرفته‌شد و متناسب با ویژگی‌های طرح توسعه، مدل مربوط به آن ایجاد و اجرا گردید. در نهایت از نتایج مربوط به اجرای هر سناریو در قالب جدول و نمودار خروجی گرفته‌شد و میزان تقاضا، ظرفیت جابجایی بندر و سرمایه پس از دوره شبیه¬سازی تعیین گردید تا با توجه به اولویت بندر طرح مناسب برگزیده شود. بیشترین ظرفیت ایجادشده برای بندر بوشهر مربوط به سناریو پایانه میوه به میزان 15378327 تن در سال و بیشترین تقاضا متعلق به پایانه کانتینری به حجم 40829307 تن در سال خواهد بود.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160883
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ584.pdf1.64 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.