صفحه اصلی مجموعه  Psychology روانشناسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1394بررسی رابطه‌ی بین مکانیزم‌های دفاعی، طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی با رفتارهای بیمارگونه خوردن در دختران دانش آموزموسی گلستانه; سوران رجبی; مریم نجمی‌نژاد
1394ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفیموسی گلستانه; مهناز جوکارکمال‌‌آبادی; فاطمه محمدی
1395بررسی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی در بین دانش‌آموزان پایه نهم شهر سلماسیوسف دهقانی; فریده‌سادات حسینی; مهری سعیدی
1395رابطه سرمایه‌های تحولی با پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختیموسی گلستانه; یوسف دهقانی; لیلا سلیمانی
1395بررسی پیشایندها و پیامدهای خودتعیین‌گری در دانش‌آموزان پایه‌ی نهمیوسف دهقانی; موسی گلستانه; مرضیه متولی‌کچایی
1394همه¬گیر شناسی و بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری ویژه آسیب بر کاهش نشانگان ضربه عشق در دانشجویانسوران رجبی; مهناز جوکار; خدیجه علیمرادی
1394مقایسه خود پنداره، سبک‌های هویت،تمایز یافتگی خود و راهبردهای مقابله ای در نوجوانان بی‌سرپرست و نوجوانان خانواده‌های عادییوسف دهقانی; موسی گلستانه; فاطمه بیگی‌هارمی
1394بررسي مقایسه ای بازشناسی هیجان¬های اساسی، جهت‌گیری هدف، تعلل‌ورزی و خود انتقادی در افراد دارای اختلال افسردگی، وسواس فکری- عملی و افراد عادیسیدموسی گلستانه; فریده‌سادات حسینی; فرحناز دهقانی
1395رابطه¬ی بین چشم¬انداز زمان و آینده¬ی متعالی با جهت¬گیری هدف، تعلل تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه خلیج فارسسیدموسی گلستانه; یوسف دهقانی; سیدعلی افشین
1394تعالی شخصیت، به عنوان یک تعدیل‌گر در رابطه‌ی بین ارزش‌های فردی و رفتارهای وابسته به این ارزش‌هاعلی پاکیزه; مریم بهزادفر
1391بررسی پیشایند ها و پیامدهای هیجان های پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های شهر میمندعلی پاکیزه; سیدموسی گلستانی; سعید صفری‌نژاد
1394بررسی نقش کارکردهای اجرایی و عاطفه مثبت و منفی در تکانشگری نوجوانانسوران رجبی; فریده السادات‌حسینی; طاهره کردی
1391بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی، ویژگیهای شخصیتی و سبک شوخ طبعیسیدموسی گلستانی; علی پاکیزه; وحید توسلی
1394مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، اختلالات شخصیت و منبع کنترل زناشویی در زوجین عادی و متقاضی طلاقمهناز جوکار; علی پاکیزه; یاسر امیدوار
1391هوش‌های معنوی، هیجانی و اجتماعی پیش‌بینی کننده سبک‌های شوخ‌طبی و مقاومت در برابر وسوسهعلی پاکیژه; موسی گلستانه; سیما افخمی
1392تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی و تنظیم هیجانی بر عزت نفس و سلامت‌روان دانش‌آموزانموسی گلستانه; علی پاکیزه; مریم نظری
1392بررسی پیشایندهای کمک طلبی و اجتناب از کمک طلبی در بین دانش آموزان عادی و تیزهوشموسی گلستانه; علی پاکیزه; فهیمه عسکری
1392تعالی شخصیت عامل محافظتی در برابر اختلالات روانیلیلا زعفرانی; علی پاکیزه
1392نقش اهداف،پیشرفت تحصیلی و التزام رفتاری در دانش آموزان دارای مشکل تحصیلی و عادی با استفاده ار مدل معادلات ساختاری در مدارس دبیرستانهای پسرانه شهرستان قائمیهموسی گلستانه; مرضیه قرقانی
1391بررسی رابطه طرح واره ناسازگار اولیه و نقص در تنظیم هیجانی با اضطراب در دانشجویان دانشگاه خلیج فارسعلی پاکیزه; فریده‌سادات حسینی; زهرا سالاری