صفحه اصلی مجموعه  Psychology روانشناسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397تاثیر آموزش چرخه یادگیری خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی، انتظار پیامد، راهبردهای‌ شناختی و فراشناختی، اسنادهای ﻋﻠّﻲ و سازگاری تحصیلی در دانشجویان مشروطی دانشگاه خلیج فارسسیدموسی گلستانه; فریده‌سادات حسینی; غلامرضا احمدی‌نسب
1393بررسی نقش ابعاد فرزندپروری خانواده و ویژگی‌های شخصیتی بر خودخاموشی و خودنقدی نوجوانانفریده‌سادات حسینی; سوران رجبی; کبری درویشی
1394بررسی نقش برخی از پیشایند‌ها و پیامد‌های مهم انگیزشی، شخصیتی و اجتماعی بر اضطراب آمار دانشجویان رشته‌ی روانشناسیسیدموسی گلستانه; سوران رجبی; ثریا پیرمردوند‌چگینی
1394بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ابعاد هویت با ملاک‌های همسر گزینی در دانشجویانفریده‌سادات حسینی; مهناز جوکار; مریم رضایی‌مقدم
1393بررسی پیشایندها و پیامدهای تاب‌آوری معلّمان عادی و استثنایی استان بوشهرسید‌موسی گلستانه; علی پاکیزه; اسفندیار تیموری
1394بررسی صمیمیت زوجین در دوران میانسالی با توجه به متغیرهای ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگیفریده‌سادات حسینی; مهناز جوکار; مریم محمدی
1394بررسی رابطه بین ابعاد تعالی شخصیت با ساختار‌های دو، شش؛ و شانزده عاملی شخصیتعلی پاکیزه; فریده‌سادات حسینی; المیرا بسّاق
1394بررسی اثربخشی آموزش شیوه‌های تعالی‌شخصیّت بر خودکنترلی و مقاومت در برابر وسوسه در دانشجویانعلی پاکیزه; مهناز جوکار; زهرا شیروانی
1394بررسی اثربخشی آموزش شیوه‌های تعالی‌بخشی شخصیّت بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانشجویانعلی پاکیزه; مهناز جوکار; محسن نظرپور
1394بررسی کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به بیماری آسم مزمن مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهراء اصفهانسوران رجبی; یوسف دهقانی; مریم کشاورز
1393اثربخشی آموزش مدیریت تعلل بر خودکارآمدی، اجتناب از شکست و راهبردهای یادگیری دانشجویان دخترسیدموسی گلستانه; فریده سادات‌حسینی; مریم رفیعی
1393مقایسه هوش هیجانی، ابراز وجود، شادکامی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و عادی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92یوسف دهقانی; شکوفه طهماسبی
1393مقایسه کارکردهای اجرایی، اضطراب صفت- حالت و عاطفه مثبت- منفی در زنان چاق و عادیسوران رجبی; علی پاکیزه; صغری موسوی
1397تأثیر القای خلق مثبت و منفی و اضطراب بر ادراک زمان در زنان و مردانسوران رجبی; یوسف دهقانی; محمدرضا مولا
1395اثربخشی تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیک (تنظیم هیجانی ، تحمل پریشانی) بر استرس ، اضطراب ، افسردگی وسرمایه های روانشناختی زنان سرپرست خانوارفریده‌السادات حسینی; موسی گلستانه; نرگس‌السادات منیری
1392بررسی پیشایندها و پیامدهای تاب اوری تحصیلی در بین دانش ‌اموزان دبیرستانی شهر بوشهر با استفاده از مدل معادلات ساختاریسیدموسی گلستانه; علی پاکیزه; مریم رضایی
1396تاثیر بار شناختی بر اعتماد و واکنش به اعتماد دیگران: بررسی نقش تعدیلگر صفات و تعالی شخصیتعلی پاکیزه; موسی گلستانه; سارا منصوری‌زاده
1396اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی و نشانه¬های اضطراب اجتماع نخبگانی دانش‌آموزی شهر بوشهرمهناز جوکارکمال‌آبادی; سوران رجبی; فاطمه ثوابت
1396بررسی مقایسه‌ای کنترل شناختی هیجان و تعالی شخصیت دردانشجویان دارای رابطه و بدون رابطه‌ی خارج از عرف با جنس مخالفعلی پاکیزه; سوران رجبی; عایشه پابرزی
1395مقایسه¬ی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر بهبود کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان استثناییعلی پاکیزه; سوران رجبی; مریم قربانی‌آقبلاغی