صفحه اصلی مجموعه  Industrial Management مدیریت صنعتی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2016.pdf.jpg1394شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد شرکت‏های بازرگانی استان بوشهر با استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چند‏معیارهغلامرضا جمالی; حسین دهقانی
پ2002.pdf.jpg1396یک روش آمیخته ابتکاری برای انتخاب مدل کاری و زمانبندی کارکنان شرکت‌های پتروشیمیخداکرم سلیمی‌فرد; میثم نخعی
پ1979.pdf.jpg1397یک رویکرد شبیه‌سازی-بهینه‌سازی برای سنجش توان پاسخگویی سیستم درمان هنگام بحرانسرور فرهی
پ1912.pdf.jpg1397یک الگوریتم فرا‏ابتکاری برای حل مساله مسیردهی پویا خودروهای امداد در هنگام بحرانخداکرم سلیمی‌فرد; فرنوش مشک‌سایان
پ1859.pdf.jpg1397ارائه مدلی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر منافع ترمینال کانتینری با نگرش بر تحقیق در عملیات نرم ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر)حمید شاهبندرزاده; فاطمه خواجه
1397بهینه‏‌سازی برنامه‏‌های نگهداری و تعمیرات سیستمHPIS نیروگاه اتمی با توجه به توابع قابلیت اطمینانخداکرم سلیمی‌فرد; روح‌اله قیصری; محمد ماندگار
پ1067.pdf.jpg1393شناسایی و سنجش روابط بین مؤلفه‌های زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی مبین با استفاده از تکنیک دیمتل فازیغلامرضا جمالی; رحیم قاسمیه; خدیجه حیات‌داودی
پ1121.pdf.jpg1394ارائه مدلی جهت حداقل کردن مسیر دسترسی به مناطق زلزله‌زده به‌منظور مدیریت بحران شهری- موردمطالعه شهر بوشهرحمید شاهبندرزاده; رحیم قاسمیه; پروین گشمردی
پ1126.pdf.jpg1394ارزیابی میزان آمادگی صنعت سیمان در پیاده-سازی مدیریت زنجیره تامین لارجغلامرضا جمالی; رحیم قاسمیه; الهام کریمی‌اصل
پ1125.pdf.jpg1394ارائه مدلی به منظور شناسائی عوامل موثر بر بهره وری سبز در صنایع بوشهر و تاثیر آن بر کاهش آلودگی محیط زیست (مورد مطالعه شهرک صنعتی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر)حميد شاهبندرزاده; سيده‌فرزانه جعفري
پ1011.pdf.jpg1393یک مدل ریاضی چند هدفه برای زمان‌بندی کارگاهی انعطاف‌پذیر چند منبعی با فعالیت‌های نگهداری انعطاف‌پذیرخداکرم سلیمی فرد; رحیم قاسمیه; عباس عباسی‌زاد
پ1012.pdf.jpg1393مکانیابی مراکز توزیع محلی در مدیریت زنجیره ی تامین کمکهای انسانی: تدارکات امدادی ( مطالعه ی موردی زلزله های استان بوشهر)رحیم قاسمیه; محمود امینی
پ1002.pdf.jpg1393ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی واحدهای عملیاتی شرکت مخابرات استان بوشهر با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصهغلامرضا جمالی; سیدیعقوب حسینی; جواد شکریان
پ1003.pdf.jpg1393مسئله زمان بندی تولید کارگاهی انعطاف پذیرچند هدفه با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاریرحیم قاسمیه; محمد سعیدی‌کوشا
پ1130.pdf.jpg1394بکارگیری الگوریتم بهینه‌سازی واکنش شیمیایی برای حل مسئله زمانبندی کارگاهی انعطاف‌پذیر با با فعالیت نگداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانهخداکرم سیلیمی‌فرد; غلامرضا جمالی; زهرا زارع
پ1010.pdf.jpg1393یک مدل نوین برای مسئله حمل‌و‌نقل مواد خطرناکحمید‌ شاهبندرزاده; خداکرم سلیمی‌فرد; فروغ زندوی
پ874.pdf.jpg1392بکار گیری مدل حمل و نقل چندکالایی در مسئله تخصیص دانش‌اموزان به مدرسهخداکرم سلیمی‌فرد; حمید شاهبندرزاده; سارا بی‌غرض
پ1777.pdf.jpg1397تحلیل تاب‌آوری زنجیره تأمین دریایی با استفاده از رویکرد گسترش کارکرد کیفیت مبتنی بر مذاکره (NegoQFD)غلامرضا جمالی; حمید شاهبندرزاده; سعید شیرازی
پ1778.pdf.jpg1396تحلیل مدیریت زنجیره‌ی تامین پروژه‌های ساخت مبتنی بر پویایی سیستم در صنعت نفت و گازغلامرضا جمالی; رضا اصانلو
پ872.pdf.jpg1392ارزیابی اثرات باز مهندسی فرآیندها عملکرد بانک‌های خصوصی(یک مدل ساختار یافته)رحیم قاسمیه; حمید شاهبندرزاده; الهام فخرپور