صفحه اصلی مجموعه  Petroleum Engineering مهندسی نفت

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1970.pdf.jpg1398بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید با هیدروکربن‌ها و تأثیر آن بر تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته در حضور نانوسیالشهریار عصفوری; رضا آذین; اسما باجرأت
1398مطالعه تاثیر تزریق گاز دی اکسید کربن بر تخلخل و تراوایی سازند آبده با استفاده از تکنولوژی پردازش تصویررضا آذین; شهریار عصفوری; فاطمه فاموری
پ2010.pdf.jpg1398بررسی پديده نسبت بالای گاز به نفت تولیدی در يکی از مخازن نفتی و روشهای مديريت اين مخزنرضا آذین; شهریار عصفوری; رضا ملکوتی; امین ایزدپناهی
پ2005.pdf.jpg1398بررسی مکانیزم ریزش ثقلی و عوامل موثر بر آن در بازیابی میعانات در مخازن شکاف‌دار گاز میعانیروح‌اله فاتحی; سهراب زنده‌بودی; مریم حسن‌زاده‌عرب
پ1898.pdf.jpg1395مطالعه‌ی تأثیر گرادیان ترکیب بر داده¬های تولید در مخازن گاز میعانیرضا آذین; شهریار عصفوری; روح‌اله فاتحی; فاطمه ترکاشوند
پ1867.pdf.jpg1394بررسی احتمال هرزروی گل حفاری در اثر ناپایداری دیواره چاهشبیر اشکپورمطلق; شهریار عصفوری; رضا آذین; پژمان آقائی‌کوهی
پ1036.pdf.jpg1392مدل‌سازی و تحلیل پارامترهای موثر بر عملیات شکاف هیدرولیکی با در نظر گرفتن خصوصیات مکانیکی سنگعباس خاکسارمنشاد; محمد واقفی; عبدالرضا فاضلی; سلمان خالقی
پ855.pdf.jpg1392تحلیل و مدل¬سازی اطلاعات حاصل از نمودارگیری تولیدعباس خاکسارمنشاد; روح‌الله فاتحی; محسن معلقی
پ862.pdf.jpg1392بررسی و مدل سازی تلفیقی فرایند ایجاد شکاف هیدرولکی در یک چاه با استفاده از روش عددی اجزاء محدودرضا آذین; محمدعلی عقیقی; عباس موثق
پ866.pdf.jpg1392توسعه مدل چهار ضریبی برای مخزن گاز میعانی جنوب کشورشهریار عصفوری; رضا آذین; عباس خاکسارمنشاد; امین‌محمد رضایی
پ867.pdf.jpg1392کاربرد روش‌های داده کاوی در پیش‌بینی رفتار فازی سیال هیدروکربوری مخازنحبیب رستمی; عباس خاکسارمنشاد; حسین صیاد
پ1643.pdf.jpg1396پیاده‌سازی روش دومقیاسی در شبیه‌سازی جریان اطراف چاه در مخازن گاز-میعانی در نرم‌افزار متن‌باز MRSTروح‌اله فاتحی; رضا آذین; نیلوفر سلمانی
پ1804.pdf.jpg1396بررسی ویژگی های زمین شناسی و مخزنی سازندهای نفتی در پهنه فارس ساحلی حوضه زاگرس، کوه سورمه و کوه لالیرضا آذین; علی رنجبر; دانیال فرخیان
پ1494.pdf.jpg1395مدل‌سازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگیرضا آذین; شهریار عصفوری; روح‌اله فاتحی; میترا عباسپور
پ1567.pdf.jpg1396بررسی حجم، کیفیت، جنس و پتانسیل آبده سازند جهرمرضا آذین; مسعود ریاضی; حسن بهرامی; مهدی اوجی
پ1667.pdf.jpg1396مشخصه‌سازی نفت سنگین و قیر طبیعی با استفاده از روش‌های هوشمندرضا آذین; شهریار عصفوری; حمیدرضا شفیعی‌سروستانی
پ958.pdf.jpg1393بررسی آزمایشگاهی و عددی ذخیره سازی دی‌اکسید کربن در مخازن آبدهرضا آذين; روح‌اله فاتحی; یاسین غلامی
پ961.pdf.jpg1393امکان‌سنجی و شبیه‌سازی دفع و ذخیره‌سازی گاز کربن ‌دی‌اکسید در مخازن آبدهرضا آذين; شهریار عصفوری; روح‌اله فاتحی; نصراله کلانتری; مسعود عسگری
پ1494.pdf.jpg1395مدلسازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگیرضا آذین; شهریار عصفوری; میترا عباسپور
پ959.pdf.jpg1393توسعه یک شبیه‌ساز خانگی با استفاده از روش دومقیاسی نفت سیاه اصلاح شده برای مخازن گازرضا آذين; روح‌اله فاتحی; سیدجواد سیدی‌نصوح‌آباد