صفحه اصلی مجموعه  Petroleum Engineering مهندسی نفت

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1898.pdf.jpg1395مطالعه‌ی تأثیر گرادیان ترکیب بر داده¬های تولید در مخازن گاز میعانیرضا آذین; شهریار عصفوری; روح‌اله فاتحی; فاطمه ترکاشوند
پ1867.pdf.jpg1394بررسی احتمال هرزروی گل حفاری در اثر ناپایداری دیواره چاهشبیر اشکپورمطلق; شهریار عصفوری; رضا آذین; پژمان آقائی‌کوهی
پ1036.pdf.jpg1392مدل‌سازی و تحلیل پارامترهای موثر بر عملیات شکاف هیدرولیکی با در نظر گرفتن خصوصیات مکانیکی سنگعباس خاکسارمنشاد; محمد واقفی; عبدالرضا فاضلی; سلمان خالقی
پ855.pdf.jpg1392تحلیل و مدل¬سازی اطلاعات حاصل از نمودارگیری تولیدعباس خاکسارمنشاد; روح‌الله فاتحی; محسن معلقی
پ862.pdf.jpg1392بررسی و مدل سازی تلفیقی فرایند ایجاد شکاف هیدرولکی در یک چاه با استفاده از روش عددی اجزاء محدودرضا آذین; محمدعلی عقیقی; عباس موثق
پ866.pdf.jpg1392توسعه مدل چهار ضریبی برای مخزن گاز میعانی جنوب کشورشهریار عصفوری; رضا آذین; عباس خاکسارمنشاد; امین‌محمد رضایی
پ867.pdf.jpg1392کاربرد روش‌های داده کاوی در پیش‌بینی رفتار فازی سیال هیدروکربوری مخازنحبیب رستمی; عباس خاکسارمنشاد; حسین صیاد
پ1643.pdf.jpg1396پیاده‌سازی روش دومقیاسی در شبیه‌سازی جریان اطراف چاه در مخازن گاز-میعانی در نرم‌افزار متن‌باز MRSTروح‌اله فاتحی; رضا آذین; نیلوفر سلمانی
پ1804.pdf.jpg1396بررسی ویژگی های زمین شناسی و مخزنی سازندهای نفتی در پهنه فارس ساحلی حوضه زاگرس، کوه سورمه و کوه لالیرضا آذین; علی رنجبر; دانیال فرخیان
پ1494.pdf.jpg1395مدل‌سازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگیرضا آذین; شهریار عصفوری; روح‌اله فاتحی; میترا عباسپور
پ1567.pdf.jpg1396بررسی حجم، کیفیت، جنس و پتانسیل آبده سازند جهرمرضا آذین; مسعود ریاضی; حسن بهرامی; مهدی اوجی
پ1667.pdf.jpg1396مشخصه‌سازی نفت سنگین و قیر طبیعی با استفاده از روش‌های هوشمندرضا آذین; شهریار عصفوری; حمیدرضا شفیعی‌سروستانی
پ958.pdf.jpg1393بررسی آزمایشگاهی و عددی ذخیره سازی دی‌اکسید کربن در مخازن آبدهرضا آذين; روح‌اله فاتحی; یاسین غلامی
پ961.pdf.jpg1393امکان‌سنجی و شبیه‌سازی دفع و ذخیره‌سازی گاز کربن ‌دی‌اکسید در مخازن آبدهرضا آذين; شهریار عصفوری; روح‌اله فاتحی; نصراله کلانتری; مسعود عسگری
پ1494.pdf.jpg1395مدلسازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگیرضا آذین; شهریار عصفوری; میترا عباسپور
پ959.pdf.jpg1393توسعه یک شبیه‌ساز خانگی با استفاده از روش دومقیاسی نفت سیاه اصلاح شده برای مخازن گازرضا آذين; روح‌اله فاتحی; سیدجواد سیدی‌نصوح‌آباد
پ1462.pdf.jpg1395بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند ازدیاد برداشت با استفاده از نانوذرات در مخازن گاز میعانیشهريار عصفوری; رضا آذین; حسین وحدانی; زهرا سخایی
پ1459.pdf.jpg1395حساسیت‏ سنجی پارامترهای مؤثر بر ضريب بازیابی تزریق آب با شوری کم در ازدياد برداشت از مخازن نفتيشهریار عصفوری; محمودرضا جزایری; رضا آذین; محمد‌تقی رضایی
پ1340.pdf.jpg1393بررسی علل مچالگی لوله جداری در میدان نفتی مارونشبیر اشکپورمطلق; رضا آذین; امیر مختاري‌کرچگانی
پ749.pdf.jpg1392مطالعه رفتار جریانی چاه و تجهیزات سطحی و محاسبات آن در مخازن گاز میعانیرضا آذین; شهریار عصفوری; محمدحسین حیدری‌سورشجانی; رباب چاه‌شوری