صفحه اصلی مجموعه  Electrical Engineering مهندسی برق

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1526.pdf.jpg1395طراحی سیستم دیجیتال مبتنی بر الگوریتم ماشین بردار پشتیبان جهت تشخیص خودکار مدولاسیون درون پالسی سیگنال¬های راداری با نسبت سیگنال به نویز پاییناحمد کشاورز; عباس فرمانی
1394کنترل بازوی روبات با استفاده از کنترل ترکیبی مد لغزشی و فازی-عصبی تطبیقی با ناظر فازیوحید میگلی; محمد رضا گلبهار حقیقی; مجتبی هادی برحق طلب
1394طراحی و شبیه‌سازی یک هیدروفون جهتی با روش اجزاء محدوداحمد کشاورز; سید احسان حبیبی; نادر بحرانی
1395مکان یابی خطا به روش امپدانسی با بهره گیری از روش های شناسائی الگورحمن دشتی; ملیحه مقدس
1395طراحی و ساخت سیستم نیروگاه جزر و مدی آزمایشگاهی با استفاده از تکنولوژی PMSGرحمن دشتی; بهروز برقی‌سوار
1394مدل سازي ریاضی یک سامانه پیل سوختی با استفاده از حساب مرتبه کسری و کنترل بهینه آنابوالحسن رزمی نیا; علیرضا احمدی
1395مکان یابی خطا در شبکه توزیع هوشمند رویت پذیر بدون نیاز به پارامترهای خطوطرحمن دشتی; احمد کشاورز; محمد حیدری
1394مکان‌یابی خطا در خطوط HVDC ترکیبی با استفاده از مؤلفه‌های DC ولتاژ و جریان پایانه‌ها و الگوریتم ژنتیکرحمن دشتی; محمد دیسی
1394کنترل بهینه سامانه آشوبناک با مرتبه کسری سلول‌های سرطانی به روش برنامه ریزی پویاایرج نبی‌پور; ابوالحسن رزمی‌نیا; محبوبه رستمی
1395تجزیه طیفی تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانیاحمد کشاورز; رضا دیانت; فاطمه رامشی
1391حذف نویز Speckle در تصاویر ماهوارهای SAR با استفاده از فیلتر بانک های جهتی به منظورحفظ لبهاحمد کشاورز; حجت قیمت‌گر
1391کاهش نسبت توان حداکثر به توان متوسط در سیستم های تسهیم متعامد حامل های فرکانسی با استفاده از تکنیک کدینگرضا دیانت; احمد کشاورزی; محمدرضا معتضدی