صفحه اصلی مجموعه  Electrical Engineering مهندسی برق

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1880.pdf.jpg1397بهبود نهان‌نگاری تصویرکردن نمونه با استفاده از افزایش نمونه‌ها در فضای تبدیلاحمد کشاورز; رضا دیانت; محبوبه شهریاری
پ1846.pdf.jpg1397بهبود تخمین ناحیه جذب سیستم‌های غیرخطی بر اساس تولید دنباله توابع لیاپانوفوحید میگلی; ابوالحسن رزمی‌نیا; مژده حیدری
1394کاهش سطح مقطع راداری صفحه هادی مسطح با استفاده از تغییر شکل و فیلترهای تطبیقیابوالحـسن رزمی‌نیـا; امین ترابی‌جهرمی; علیرضا روزی‌طلب
1394کنترل بهینه باتری های لیتیوم یون با مدل سازی مرتبه کسریابوالحسن رزمی‌نیا; خدابخش نیکنام; محمد شهریارزاده
1394ارتقاء یک روش یک پارچه برای تعیین مکان و بخش خطا در سیستم‌های توزیع الکتریکیرحمن دشتی; احسان گرد
1393فشرده سازی تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانیاحمد کشاورز; رضا دیانت; مریم منصوری
1393ردگیری و شناسایی اهداف زیر سطحی با استفاده از سونارهای فعال و غیر فعال چند ایستگاهیحبیب رستمی; احمد کشاورز; فرید ابراهیم‌زاده
1394تشخیص بلادرنگ جریان هجومی از جریان خطا در حفاظت تفاضلی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبدیل پارکرحمن دشتی; حسین محمدپور
1396ادغام تصاویر چندطیفی و تک زنگ با استفاده از نمونه برداری فشرده مبتنی بر تبدیل کانتورلت زیر نمونه برداریاحمد کشاورز; گلناز گلاستانی
1392بهبود الگوریتم‌های تشکیل تصویر رادار SAR با استفاده از الگوریتم CSA و تبدیل فوریه کسریاحمد کشاورز; ابوالحسن‌رزمی‌نیا; صدیقه حسن‌ابراهیمی
1396کنترل مبدل باک دو ورودی تک سوئیچه برای دنبال کردن حداکثر توان نقطه‌ای در دو رشته فتوولتاییک توانحامد گرگین‌پور; محمد توانا
1393مکان یابی خطا در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم تطابقیاحمد کشاورز; رحمن دشتی; مریم دلجو
1395ارائه‌ی یک روش‌ترکیبی‌جهت مکان‌یابی‌خطا در شبکه توزیع هوشمند با حداقل تجهیزات‌اندازه‌گیریرحمن دشتی; آذر افراسن
1396طراحی کنترل کننده‌ی زیر بهینه‌ی مبتنی بر کاهش مرتبه‌ی مدل برای سیستم‌های تغییرپذیر با زمان متناوبابوالحسن رزمی‌نیا; محسن شاهسون
1396کنترلر تناسبی- مشتقی به همراه مد لغزشی برای ردیابی مسیر سیستم رباتیک با ماتریس جرم متغیروحید میگلی; ولی‌اله غفاری; غلامرضا جمالی
1396بررسی اثر تراوایی نسبی روی میزان بازیابی نفت و گاز و بهره دهی در یکی از میادین زاگرس جنوبیرضا آذین; روح‌اله فاتحی; مهدی اسکروچی; زهره فرمانی
1396تأثیر نوع سنگ کربناته بر تغییر ترشوندگی مخازن گاز-میعانی با استفاده از نانوسیال سیلیکاروح‌اله فاتحی; عارفه نقی‌زاده; رضا آذین; شهریار عصفوری
پ 1513.pdf.jpg1396ادغام سازگار تصاویر چند طیفی و تک رنگ سنجش از دور با استفاده از اطلاعات محلیاحمد کشاورز; داوود جعفری
1396شناسایی زبان اشاره با استفاده از استخراج ویژگي هاي دینامیکی دستکش دیتا مجهز به سنسور خمشاحمد کشاورز; محمدرضا خيّـر
1395ارائه‌ی یک روش‌ترکیبی‌جهت مکان‌یابی‌خطا در شبکه توزیع هوشمند با حداقل تجهیزات‌اندازه‌گیریرحمن دشتی; آذر افراسن