صفحه اصلی مجموعه  Civil Engineering مهندسی عمران

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1984.pdf.jpg1397تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای حائل صلبامین کشاورز; محمود ملکوتی‌علون‌آبادی; فرناز خالقی
1397تحلیل دینامیکی شمع های واقع در خاک های لایه ای ناهمگن ویسکوالاستیک تحت بار محوری با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچرامین کشاورز; پرویز ملک زاده; رودابه‌دشتی
پ1988.pdf.jpg1397مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه و تعداد پره های مستغرق و مستقر در بالادست پایه پل بر تغییرات توپوگرافی قوس ۱۸۰ درجهمحمد واقفی; الهام زارعی
پ1986.pdf.jpg1396اثر میانقاب بر خرابی پیشرونده‌ی سازه‌های بتنی مسلح با خرابی اولیه‌ی وسیععلیرضا فیوض; شاکر هاشمی; رکسانا محمدی‌باغملایی
پ1947.pdf.jpg1397بررسی آزمایشگاهی عملکرد طوق بر کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل تکی با سطح مقطع‌های مختلف مستقر در موقعیت‌های مختلف قوس 180درجه تند.محمد واقفی; گودرز احمدی; ارسلان کشاورز
پ1935.pdf.jpg1394ارزیابی رفتار اسکله های دریایی تحت اثر بارگذاری انفجاریعلیرضا فیوض; محمد واقفی; محمدسروش فقیه‌احمدانی
پ1895.pdf.jpg1397مقاوم‌سازی ستون بتنی مسلح در برابر بار انفجار با استفاده از پوشش بتن‌های فوق توانمند با الیاف فولادی UHPFRCمحمدرضا ماهینی; ایوب دهقانی; امیر زمانی
پ1856.pdf.jpg1397بررسی عددی عملکرد لرزه‌‌ای دیوار برشی مرکب فولادی-کامپوزیت سیمانی مهندسیمحمدرضا ماهینی; ایوب دهقانی; سیدسجاد مومن‌زاده
1397مطالعه ی آزمایشگاهی تأثیر ابعاد پایه های پل مستطیلی مستقر در موقعیت های مختلف با و بدون طوق بر میزان آبشستگی اطراف پایه و تغییرات توپوگرافی بستر قوس 180 درجه تندمحمد واقفی; مسعود قدسیان; دانش دهقان
1397بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراز و ضخامت طوق بر میزان کاهش آبشستگی و توپوگرافی بستر اطراف پایه پل مستطیلی و دایر‌ه‌ای مستقر در موقعیت‌های مختلف از قوس 180 درجه تندمحمد واقفی; مسعود قدسیان; محمد مغانلو
پ1872.pdf.jpg1397حل عددی معادله برگر سه بعدی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادرچر افزایشی (IDQM) در پیش‌بینی سرعت سقوط ذرات رسوب و مقایسه با روش تفاضل محدود (FDM)محمد واقفی; حسین رهیده; ایمان رضایی
پ1863.pdf.jpg1397ارزیابی اثر درزهای تماسی میانقاب بر مقاومت قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشروندهحسین عباسی; علیرضا فیوض
پ1854.pdf.jpg1397بررسی مقاومت خمشی تیرهای بتنی مسلح شده با مش الیاف شیشه مدفون در بتنسیدشاکر هاشمی; محمود ملکوتی‌علون‌آبادی; محمد دشت‌پور
پ1837.pdf.jpg1396بررسی عددی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون سری پایه های پل عمودی مستقر در قوس 180درجه تحت تاثیر پارامتر شعاع انحنای نسبی با مدل عددیSSIIMمحمد واقفی; محمدرضا گلبهارحقیقی; سحر مرادی
پ1932.pdf.jpg1397تعیین پارامترهای رفتار فشاری لوله های GRE با استفاده از تحلیل معکوسمحمدرضا ماهینی; سعید حسنی‌فام; محمدرضا گلبهارحقیقی
پ944.pdf.jpg1393بررسی اثر انفجار برسازه‌های فضاکار چلیکی دولایهعلیرضا فیوض; محمد واقفی; احمدرضا آرامی‌باغملایی
پ1069.pdf.jpg1394قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب‌های خاکی با در نظر گرفتن ناحیه می لغزش فازیعبدالرضا فاضلی; امین کشاورز; مهشید فریدنیا
پ1041.pdf.jpg1394تعیین الگوی جریان و آبشستگی در قوس با استفاده از نرم افزار MIKE21 بصورت سه بعدیمحمد واقفی; علیرضا فیوض; مهدی میرزا
پ1040.pdf.jpg1394مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مواد آب بند کننده بر مقاومت بتن الیافی تولید شده با مصالح سنگی استان بوشهرمحمد واقنی; علیرضا فیوض; علی‌شیخ ابوالحسنی
پ1056.pdf.jpg1394مطالعه آزمايشگاهي تاثير مواد آب بند كننده بر مقاومت بتن اليافي توليد شده با مصالح سنگي استان بوشهرمحمد واقفی; علیرضا فیوض; علی‌شیخ ابوالحسنی