صفحه اصلی مجموعه  Civil Engineering مهندسی عمران

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1947.pdf.jpg1397بررسی آزمایشگاهی عملکرد طوق بر کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل تکی با سطح مقطع‌های مختلف مستقر در موقعیت‌های مختلف قوس 180درجه تند.محمد واقفی; گودرز احمدی; ارسلان کشاورز
پ1935.pdf.jpg1394ارزیابی رفتار اسکله های دریایی تحت اثر بارگذاری انفجاریعلیرضا فیوض; محمد واقفی; محمدسروش فقیه‌احمدانی
پ1895.pdf.jpg1397مقاوم‌سازی ستون بتنی مسلح در برابر بار انفجار با استفاده از پوشش بتن‌های فوق توانمند با الیاف فولادی UHPFRCمحمدرضا ماهینی; ایوب دهقانی; امیر زمانی
پ1856.pdf.jpg1397بررسی عددی عملکرد لرزه‌‌ای دیوار برشی مرکب فولادی-کامپوزیت سیمانی مهندسیمحمدرضا ماهینی; ایوب دهقانی; سیدسجاد مومن‌زاده
1397مطالعه ی آزمایشگاهی تأثیر ابعاد پایه های پل مستطیلی مستقر در موقعیت های مختلف با و بدون طوق بر میزان آبشستگی اطراف پایه و تغییرات توپوگرافی بستر قوس 180 درجه تندمحمد واقفی; مسعود قدسیان; دانش دهقان
1397بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراز و ضخامت طوق بر میزان کاهش آبشستگی و توپوگرافی بستر اطراف پایه پل مستطیلی و دایر‌ه‌ای مستقر در موقعیت‌های مختلف از قوس 180 درجه تندمحمد واقفی; مسعود قدسیان; محمد مغانلو
پ1872.pdf.jpg1397حل عددی معادله برگر سه بعدی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادرچر افزایشی (IDQM) در پیش‌بینی سرعت سقوط ذرات رسوب و مقایسه با روش تفاضل محدود (FDM)محمد واقفی; حسین رهیده; ایمان رضایی
پ1863.pdf.jpg1397ارزیابی اثر درزهای تماسی میانقاب بر مقاومت قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشروندهحسین عباسی; علیرضا فیوض
پ1854.pdf.jpg1397بررسی مقاومت خمشی تیرهای بتنی مسلح شده با مش الیاف شیشه مدفون در بتنسیدشاکر هاشمی; محمود ملکوتی‌علون‌آبادی; محمد دشت‌پور
پ1837.pdf.jpg1396بررسی عددی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون سری پایه های پل عمودی مستقر در قوس 180درجه تحت تاثیر پارامتر شعاع انحنای نسبی با مدل عددیSSIIMمحمد واقفی; محمدرضا گلبهارحقیقی; سحر مرادی
پ1932.pdf.jpg1397تعیین پارامترهای رفتار فشاری لوله های GRE با استفاده از تحلیل معکوسمحمدرضا ماهینی; سعید حسنی‌فام; محمدرضا گلبهارحقیقی
پ944.pdf.jpg1393بررسی اثر انفجار برسازه‌های فضاکار چلیکی دولایهعلیرضا فیوض; محمد واقفی; احمدرضا آرامی‌باغملایی
پ1069.pdf.jpg1394قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب‌های خاکی با در نظر گرفتن ناحیه می لغزش فازیعبدالرضا فاضلی; امین کشاورز; مهشید فریدنیا
پ1041.pdf.jpg1394تعیین الگوی جریان و آبشستگی در قوس با استفاده از نرم افزار MIKE21 بصورت سه بعدیمحمد واقفی; علیرضا فیوض; مهدی میرزا
پ1040.pdf.jpg1394مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مواد آب بند کننده بر مقاومت بتن الیافی تولید شده با مصالح سنگی استان بوشهرمحمد واقنی; علیرضا فیوض; علی‌شیخ ابوالحسنی
پ1056.pdf.jpg1394مطالعه آزمايشگاهي تاثير مواد آب بند كننده بر مقاومت بتن اليافي توليد شده با مصالح سنگي استان بوشهرمحمد واقفی; علیرضا فیوض; علی‌شیخ ابوالحسنی
پ943.pdf.jpg1393مطالعه عددی تاثیر شعاع انحنا قوس بر الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق و غیر مستغرق در قوس ۹۰ درجه با استفاده از نرم افزار SSIIMسیدشاکر هاشمی; محمد واقفی; یاسر صفرپوربالاجورشری
پ943.pdf.jpg1393مطالعه عددی تاثیر شعاع انحنا قوس بر الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق و غیر مستغرق در قوس ۹۰ درجه با استفاده از نرم افزار SSIIMمحمد واقفی; سیدشاکر هاشمی; یاسر صفرپوربالاجورشری
پ944.pdf.jpg1393بررسی اثر انفجار برسازه‌های فضاکارچلیکی دولایهعلیرضا فیوض; محمد واقفی; احمدرضا آرامی‌باغملایی
پ1139.pdf.jpg1394بررسی قابلیت اطمینان نشست‌پی‌های مستطیلی با استفاده از روش اجرا محدودیت با دیدگاه آماریعبدالرضا فاضلی; علی جوهری; علی یگانه