صفحه اصلی مجموعه  Civil Engineering مهندسی عمران

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397بررسی مقاومت خمشی تیرهای بتنی مسلح شده با مش الیاف شیشه مدفون در بتنسیدشاکر هاشمی; محمود ملکوتی‌علون‌آبادی; محمد دشت‌پور
1396بررسی عددی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون سری پایه های پل عمودی مستقر در قوس 180درجه تحت تاثیر پارامتر شعاع انحنای نسبی با مدل عددیSSIIMمحمد واقفی; محمدرضا گلبهارحقیقی; سحر مرادی
15-Feb-2019تعیین پارامترهای رفتار فشاری لوله های GRE با استفاده از تحلیل معکوسدکتر محمدرضا ماهینی; سعید حسنی فام; دکتر محمدرضا گلبهار حقیقی
1393بررسی اثر انفجار برسازه‌های فضاکار چلیکی دولایهعلیرضا فیوض; محمد واقفی; احمدرضا آرامی‌باغملایی
1394قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب‌های خاکی با در نظر گرفتن ناحیه می لغزش فازیعبدالرضا فاضلی; امین کشاورز; مهشید فریدنیا
1394تعیین الگوی جریان و آبشستگی در قوس با استفاده از نرم افزار MIKE21 بصورت سه بعدیمحمد واقفی; علیرضا فیوض; مهدی میرزا
1394مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مواد آب بند کننده بر مقاومت بتن الیافی تولید شده با مصالح سنگی استان بوشهرمحمد واقنی; علیرضا فیوض; علی‌شیخ ابوالحسنی
1394مطالعه آزمايشگاهي تاثير مواد آب بند كننده بر مقاومت بتن اليافي توليد شده با مصالح سنگي استان بوشهرمحمد واقفی; علیرضا فیوض; علی‌شیخ ابوالحسنی
1393مطالعه عددی تاثیر شعاع انحنا قوس بر الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق و غیر مستغرق در قوس ۹۰ درجه با استفاده از نرم افزار SSIIMسیدشاکر هاشمی; محمد واقفی; یاسر صفرپوربالاجورشری
1393مطالعه عددی تاثیر شعاع انحنا قوس بر الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق و غیر مستغرق در قوس ۹۰ درجه با استفاده از نرم افزار SSIIMمحمد واقفی; سیدشاکر هاشمی; یاسر صفرپوربالاجورشری
1393بررسی اثر انفجار برسازه‌های فضاکارچلیکی دولایهعلیرضا فیوض; محمد واقفی; احمدرضا آرامی‌باغملایی
1394بررسی قابلیت اطمینان نشست‌پی‌های مستطیلی با استفاده از روش اجرا محدودیت با دیدگاه آماریعبدالرضا فاضلی; علی جوهری; علی یگانه
1393بررسی رفتار یک سازه شبکه ای تخت دو لایه در برابر نیروی حاصل از انفجارعلیرضا فیوض; محمد واقفی; مریم حیدری
1393طالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه آبشکن Tشکل و Lشكل مستقر در قوس ۱۸۰ درجه تند با بستر صلب بر الگوی جریانعلیرضا فیوض; محمد واقفی; مریم اکبری
14مدل مفصل پلاستيک برای اتصالات بتنی مقاوم سازی شده با تسمه های فلزی پس کشيده(PTMS)علیرضا فیوض; محمدرضا ماهینی; علیرضا حسینی پور
1397شبیه سازی عددی جریان بر روی سرریز پلکانی واگرا و تاثیر واگرایی سرریز بر هیدرولیک جریانامین محمودی; محمد واقفی; ساسان حیدری‌علمدارلو
1396بهینه سازی طراحی پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی ساخته شده به روش اختراعی نیرومندبهمن نیرومند; عبدالرضا فاضلی; محمدعلی شهریارپور
1395تعیین الگوی انتشار آلاینده‌های نفتی در آب زیرزمینی با استفاده از روش برنامه‌نویسی توصیف ژنعبدالرضا فاضلی; روح‌اله فاتحی; فرانک معماری
1394اثر انفجار بر مخازن تحت فشار در زیرآبعلیرضا فیوض; محمد واقفی; علیرضا عالی‌حسینی
1392تاثیر هندسه چاله آبشستگی زیر لوله‌های دریایی مارپیج برکمانش جانبیمحمد واقفی; علیرضا فیوض; سیدشاکر هاشمی; محمد صدری‌پور