صفحه اصلی مجموعه  Chemical Engineering مهندسی شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397مدل‌سازی CFD کوره کراکینگ و امکان‌سنجی تزریق کک به کوره‌های کراکینگ با جداسازی بخارآب از جریان دی کک، مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی مرواریداحمد آذری; روح اله فاتحی; حسن بازای
1391بررسی مدل‌های ترمودینامیکی برای توزیع پروتئین بین فازهای آبی و میسلیشهریار عصفوری; بابک مختارانی; لادن سعیدی
1396جذب سطحی سرب به ‌وسیله مونت‌موریلونیت اصلاح شده، مطالعه آزمایشگاهی و تهیهمسعود مفرحی; الهام رضوی‌احمدی
1392حذف تری هالومتان‌ها از آب آشامیدنی با استفاده از فرایند ناتوفیلتراسیونامیرعباس ایزدپناه; محمد مدرسی; صبا آقاگلی
1396شبیه‌سازی و بررسی اثر شرایط فرایندی و بهینه‌سازی شبکه مبدل‌های حرارتی در واحد تولید 1-بوتنعلی ایزدبخش; حسین رهیده; زینب بناری
1392توسعه مدل‌های ترمودینامیکی برای بیان تعادل فازی پروتئین در سامانه‌های میسلی معکوسشهریار عصفوری; رضا آذین; طوبی طیبی
1394مدلسازی تعادل فازی بخار-مایع سیستمهای حاوی دی ایزوپروپانول آمین با استفاده از معادله حالت CPAامیر عباس‌ایزدپناه; مسعود مفرحی; زهرا فیوض
1392بهینه سازی شرایط کشت ریز جلبک‌ها و روش استخراج انتخابی برای تولید رندانهمسعود مفرحی; رامین کریم‌زاده; فاطمه قنبرپور
1396اندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ دی‌اکسیدکربن در نانوسیالاترضا آذین; احمد آذری; پیمان دهقان
1397شبیه سازی فرایند جذب سطحی مخلوط گازهای متان ،دی اکسیدکربن و بخار آب بر روی ستون سیلیکاژل پالایشگاه گاز پارسیانمسعود مفرحی; حسین رهیده; زینب کوزه‌گری
1397اندازه‫گیری آزمایشگاهی و بررسی ترمودینامیکی چگالی و گرانروی مخلوط آلکیل آمین و 2-آمینو2-متیل1-پروپانول(AMP) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬مسعود مفرحی; امیرعباس ایزدپناه; عاطفه رضایی
1396نمک‌زدایی از آب‌های لب‌شور با استفاده از فرایند ترکیبی الکترودیالیز و الکترودیالیز معکوسشهریار عصفوری; محسن عباسی; امیررضا آرشی; رویا بارگاهی
1396بررسی تجربی انتقال حرارت جابه‌جایی دوغاب MEPCM درون لوله‌ای همراه با صفحه‌های پروانه‌ایاحمد آذری; احمد جامه‌خورشید; مصطفی مشتاق
1396استفاده از یک عبارت قطبی در معادله حالت sPC-SAFT-D برای محاسبه تعادل فازی بخار- مایع سیستم‌های شامل مواد قطبی دی‌اکسیدکربن، نیتروژن و هیدرو‌کربن‌هاامیرعباس ایزدپناه; حسین رهیده; الهه ایرجی
1395محسن عباسیسیدعبداللطیف هاشمی‌فرد; کبری نسیم‌افزا
1396ارزیابی عملکرد فرایند تلفیقی لجن فعال بستر ثابت و پیش‌تصفیه الکتروفنتون در کاهش COD پساب الفینی مجتمع‌های پتروشیمی عسلویهاحمد آذری; محسن عباسی; مرضیه ده‌بوده
1396استفاده از رزینهای تبادل یونی مختلف برای کاهش سختی و TDSآب آشامیدنی استان بوشهر برای جلوگیری از خوردگی و رسوبگذاریمحسن عباسی; شهریار عصفوری; شهلا صادقی
1396بررسی سازوکارهای مؤثر در فرایند ازدیاد برداشت میکروبی نفت تحت تأثیر فعالیت دو باکتری B.licheniformis و P.putida حین رشد در منابع کربن مختلفشهریار عصفوری; رضا آذین; منصوره فرید
1394مدل سازي راکتور غشايي لوله اي براي فرآيند جداسازي هيدروژناحمد آذری; علی ایزدبخش; مجتبی اصلانی
1396بررسی کاهش تشکیل رسوب در واحد احيای گليكول با استفاده از نانوذرات سیلیکاشهریار عصفوری; رضا آذین; خسرو محمدی; سمیرا سلیمانی