صفحه اصلی مجموعه  Chemical Engineering مهندسی شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1395بهسازي لایه‌های ضخیم نرم رسی اشباع با استفاده از سیستم پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی کوتاه (RAPs)(مطالعه موردي در بندر بوشهر)بهمن نیرومند; امین کشاورز; احسان ملک‌اهرمی
1397بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش دهنده‌های نقطه ریزش نفت، مدل‌سازی ترمودینامیکی و هیدرودینامیکی رسوب واکس در خطوط انتقال نفت و میعانات تثبیت شدهرضا آذین; شهریار عصفوری; امیرعباس ایزدپناه; مجتبی منصورپور
1397بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش دهنده‌های نقطه ریزش نفت، مدل‌سازی ترمودینامیکی و هیدرودینامیکی رسوب واکس در خطوط انتقال نفت و میعانات تثبیت شدهرضا آذین; شهریار عصفوری; امیرعباس ایزدپناه; مجتبی منصورپور
1397بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید کربن با استفاده از محلول آمین -۱ دی متیل آمینو--۲پروپانول و فعالکننده آن برای فرايند پس از احتراقمسعود مفرحی; مرتضی افخمی‌پور
1393مدل‌سازی سينتيکي واکنش پليمريزاسيون پلی‌اتیلن سنگین و پیش‌بینی توزیع جرم مولکولی گریدهای مختلف به روش ممان‌هاعلی ایزدبخش; احمد لک; محمد بستانیان
1391مدل سازی ترمودینامیکی و پیش‌بینی حلالیت گازهای اسیدی در محلول های آمین با استفاده از معادله CPAامیرعباس ایزدپناه; حسین رهیده; سیدحمید‌ حسینی
1393ساخت و ارزیابی کاتالیست ناهمگن سنتز بیودیزل از روغن‌ گیاهیعلی ایزدبخش; مسعود مفرحی; فاطمه گودرزی
1394اثر مایعات غیر قطبی غیرقابل امتزاج با حمام انعقاد بر ساختار غشا و کاربرد غشا ساخته‌شده در تصفیه پسابسیدعبداللطیف هاشمی‌فرد; محسن عباسی; مصطفی تیموری
1394ساخت و توسعه غشا پلیمری مرکب به روش پلیمریزاسیون بین سطحی جهت حذف رطوبت از گاز طبیعیسیدعبداللطیف هاشمی‌فرد; علی ایزدبخش; احسان قادری
1394مدلسازي حلاليت گاز دي‌اکسيد کربن در محلول‌هاي آلکانول آمين با استفاده از معادله حالت PC-SAFTاميرعباس ايزدپناه; مسعود مفرحي; آمنه خيراتي شاه‌پسند
1393کاربرد معادله اختلاط وانگ سندلر در مدل سازی و پیش بینی ترمودینامیکی حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول های آمینمسعود مفرحی; امیرعباس ایزدپناه; آیدا نوشیروانی
1397مدل‌سازی CFD کوره کراکینگ و امکان‌سنجی تزریق کک به کوره‌های کراکینگ با جداسازی بخارآب از جریان دی کک، مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی مرواریداحمد آذری; روح اله فاتحی; حسن بازای
1391بررسی مدل‌های ترمودینامیکی برای توزیع پروتئین بین فازهای آبی و میسلیشهریار عصفوری; بابک مختارانی; لادن سعیدی
1396جذب سطحی سرب به ‌وسیله مونت‌موریلونیت اصلاح شده، مطالعه آزمایشگاهی و تهیهمسعود مفرحی; الهام رضوی‌احمدی
1392حذف تری هالومتان‌ها از آب آشامیدنی با استفاده از فرایند ناتوفیلتراسیونامیرعباس ایزدپناه; محمد مدرسی; صبا آقاگلی
1396شبیه‌سازی و بررسی اثر شرایط فرایندی و بهینه‌سازی شبکه مبدل‌های حرارتی در واحد تولید 1-بوتنعلی ایزدبخش; حسین رهیده; زینب بناری
1392توسعه مدل‌های ترمودینامیکی برای بیان تعادل فازی پروتئین در سامانه‌های میسلی معکوسشهریار عصفوری; رضا آذین; طوبی طیبی
1394مدلسازی تعادل فازی بخار-مایع سیستمهای حاوی دی ایزوپروپانول آمین با استفاده از معادله حالت CPAامیر عباس‌ایزدپناه; مسعود مفرحی; زهرا فیوض
1392بهینه سازی شرایط کشت ریز جلبک‌ها و روش استخراج انتخابی برای تولید رندانهمسعود مفرحی; رامین کریم‌زاده; فاطمه قنبرپور
1396اندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ دی‌اکسیدکربن در نانوسیالاترضا آذین; احمد آذری; پیمان دهقان