صفحه اصلی مجموعه  Marine Biotechnology زیست‌فناوری دریا

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1441.pdf.jpg1393جداسازی و شناسایی اکتینومیست هم زیست اسفنج و بررسی فعالیت آنتی باکتریال آنماندانا زارعی; ساره ارجمند; مرضیه جاهدی
پ942.pdf.jpg1393امکان سنجی جداسازی پروموتر بتا-اکتین از میگوی ببری سبزماندانا زارعی; سیدجواد حسینی; نوید طحان‌زاده
پ893.pdf.jpg1392شناسایی و جداسازی ژن دلتا ۴ دساچوراز از ریزجلبک Isoc7ysis spمهدی محمدی; ستار طهماسبی; آرش معصومی
پ873.pdf.jpg1392بیان ژن متالوتیونین در جلبک کلرلا (chlorella sp) با هدف جذب زیستی فلزات سنگینمحمد مدرسی; سیدجواد حسینی; جاوید اسفندیاری
پ870.pdf.jpg1392استفاده از سیانوباکتری‌ها به منظور کنترل بیولوژیکی قارچ‌های بیماری‌زای گیاهیمحمد مدرسی; مهران آوخ کیسمی; مریم نجفیان‌گرجی
پ1550.pdf.jpg1396استخراج وبهینه سازی کاراگینان از دو گونه جلبک قرمز خلیج فارس Laurencia obtusa و snyderiae Laurenciaماندانا زارعی; احمد آذری; طیبه انتظاری
پ1498.pdf.jpg1395جداسازی، شناسایی مولکولی و بهینه سازی رشد میکروجلبک‌های Dunaliella parva و Dunaliella pesedosalina از خلیج فارس و استخراج رنگدانه از آنهاماندانا زارعی; امل دغلاوی
پ1498.pdf.jpg1395جداسازی، شناسایی مولکولی و بهینه سازی رشد میکروجلبک‌های Dunaliella parva و Dunaliella pesedosalina از خلیج فارس و استخراج رنگدانه از آنهاماندانا زارعی; امل دغلاوی
پ 1489.pdf.jpg1395بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره لیسه دریایی Peronia peroneiiاحمد شادی; کاووس کشاورز; سیده زهرا مرتضوی
پ1423.pdf.jpg1392جداسازی بیوسورفکتانت از میکروارگانیسم‌های همزیست اسفنج و بررسی کارایی آن در ازدیاد برداشت میکروبی نفت (MEOR)ماندانا زارعی; سید‌جواد حسینی; دیانا حمیدی
پ1383.pdf.jpg1394ارزیابی برخی ویژگی‌های زیست‌پزشکی عصاره‌های استخراجی از بافت حلزون دریایی Siphonaria carboاحمد شادی; امیر وزیری‌زاده; فاطمه آفریدون
پ1383.pdf.jpg1394ارزیابی برخی ویژگی‌های زیست پزشکی عصاره‌های استخراجی از بافت حلزون دریایی Siphonaria carboاحمد شادی; امیر وزیری‌زاده; فاطمه آفریدون
1394جداسازی و شناسایی مولکولی میکروارگانیسم‌های همزیست با اسفنج با پتانسیل تجزیه زیستی ترکیبات نفت خام در خلیج فارسماندانا زارعی; علی‌محمد صنعتی; خانمناز عبادی