صفحه اصلی مجموعه  History تاریخ

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ583.pdf.jpg1390تحولات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در دوره ناصر‌الدین شاه قاجار از 1847 تا 1895محبیب‌الله سعیدی‌نیا; حمید اسد‌پور; ابراهیم اخلاص‌جو
1394تحولات ساختار سیاسی اداری کرانه های شمالی خلیج فارس از آغاز زندیه تا استقرار پهلوی اولمحمد منصوری مقدم; حمید اسدپو; فاطمه حسینی
kimia.zare.pdf.jpg1398پدکتر حبیب اله سعیدی نیا; دکتر حمید اسدپور; دکتر علی رسولی; کیمیا زارع
پ1925.pdf.jpg1398روابط سیاسی و اقتصادی ایران و شوروی در دوره پهلوی دوم بر اساس اسناد منتشر نشده مراکز فارسیدکتر حبیب اله سعیدی نیا; دکتر حمید اسدپور; دکتر علی رسولی; کیمیا زارع
پ1910.pdf.jpg1397تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر سیاست‌های آمریکا در منطقه خلیج‌فارس (1370- 1357ش/ 1991- 1978م)حبیب‌الله‌ سعیدی‌نیا; محمد‌ منصوری‌مقدم; هاجر خلیفه
پ1903.pdf.jpg1397بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمان در دوره¬ی گذر از عصر ساسانی به دوران اسلامیحمیدرضا پیغمبری; علی رسولی; نصیب‌الله رستگاری
پ1738.pdf.jpg1396بررسی فرآیند تحول نظام حقوقی و قضایی ایران از عصر تیموریان تا پایان حکومت آق¬قویونلو هاعلی رسولی; محمدرضا قلی‌زاده; محمد منصوری‌مقدم; عباس قاسمی
پ1874.pdf.jpg1397اسلام پذیری و تأثیر آن بر رشد بازرگانی خلیج فارس در سده¬های نخستین اسلامیحمیدرضا پیغمبری; محمدرضا قلی‌زاده; ابوالفضل بهادرپور
پ1830.pdf.jpg1397اوضاع اجتماعی و فرهنگی بوشهر و نقش آن در آثار و اندیشه های صادق چوبکحمید اسدپور; محمد منصوری مقدم; غلامرضا پرتو
پ1057.pdf.jpg1393نقش بندر كنگان در تحولات سياسي و اقتصادي خليج فارس (از صفويه تا پايان پهلوي اول)حمید اسدپور; علی رسولی; طاهره زمانی
پ1031.pdf.jpg1393برآمدن آل عتوب در کویت و تاثیر آن برتحولات سیاسی خلیج فارس از 1961/ 1700.محمید اسدپور; عباس مظلوم
پ1019.pdf.jpg1393تاریخ سیاسی احساء و قطیف از دوره صفویه تا قاجار (۱۳۴۴ه.ق -۹۰۷ه.ق)حمید اسدپور; حبیب‌الله سعیدی‌نیا; علی بحرینی
پ990.pdf.jpg1393اتاق بازرگانی بوشهر و نقش آن در تجارت خلیج فارس در دوره پهلویحبیب‌اله سعیدی‌نیا; علی رسولی; سعیده نظری
پ1027.pdf.jpg1392نقش بندر كنگان در تحولات سياسي و اقتصادي خليج فارس (از صفويه تا پايان پهلوي اول)حمید اسد‌پور; علی رسولی; طاهره زمانی
پ989.pdf.jpg1393قشقایی ها و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مناطق کرانه ای و پس۔ کرانهای خلیج فارس در دوره حکومت رضاشاه پهلویحبیب‌اله سعیدی‌نیا; حمید اسد‌پور; فتانه نوروزی‌جعفرلو
پ1000.pdf.jpg1393تاریخ تحولات سیاسی و اقتصادی بندر بصره (از دوره صفویه تا دوره پهلوی)حمید اسدپور; علی رسولی; طیبه ادریسی
پ997.pdf.jpg1393سیر قراردادهای نفتی ایران و تأثیر آن ها بر اقتصاد بنادر شمالی خلیج فارس (از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۳۸ شمسی)حبیب‌اله سعیدی‌نیا; مریم سلیمی‌مقرد
پ569.pdf.jpg1390اقتصاد تجاری خلیج فارس در عصر صفویه از تاسیس تا پایان سلطنت شاه عباس اول (1038ـ 907 هـ .ق)حمید اسد پور; حبیب الله سعیدی نیا; مجتبی محمدی
پ1737.pdf.jpg1396تحولات اجتماعي كشورهاي خلیج‌فارس در قرن بيستم میلادی (مطالعه موردی کویت و بحرین)حمید اسدپور; محمدرضا قلی‌زاده; محمد منصوری‌مقدم; سالار احمدی‌مهریان
پ1543.pdf.jpg1396نقش پایگاه دریایی بوشهر در استقرار امنیت و رونق اقتصادی خلیج فارس در دوره پهلویحبیب‌اله سعیدی‌نیا; محمدرضا قلیزاده; سیده‌سمیه شریف