صفحه اصلی مجموعه  History تاریخ

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1391نقش حکومت‌های محلی در تحولات خلیج فارس در دوره‌ی مغولعلی رسولی; حمید اسدپور; مینا صدیقی
1394بررسی مناسبات سیاسی اجتماعی بندر بوشهر با بحرین از مرگ نادر افشار تا استقلال بحرینعلی رسولی; حمید اسد‌پور; حسین تنگکیان
1394تجارت تریاک درخلیج‌فارس در دور‌ه‌ی پهلوی (1357-1304 ه.ش.)حبیب‌الله سعیدی‌نیا; محمد منصوری‌مقدم; فاطمه خلفات
1391جایگاه سیاسی و اقتصادی خلیج فارس در عصر شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۳۵-۱۱۰۵ ق)حبیب‌الله سعدی‌نیا; حمید اسدپور
1394بررسی نقش پایگاه ششم شکاری بوشهردر 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانحبیب‌الله سعیدی نیا; حمید اسدپور; علیرضا اسلام‌دوست
1394نقش شرکت های خارجی بر وضعیت اقتصادی بوشهر در دوره قاجـارحبیب‌الله سعیدی نیا; حمید اسدپور; عبدالحسین صادقی
1394قاچاق کالا در بنادر شمالی خلیج‌فارس در دوره رضاشاه(1320-1304)علی رسولی; حبیب‌الله سعدی‌نیا; بهاره پاهنگ
1390روابط اقتصادی، سیاسی ایران و هلند در خلیج فارس در دوره ی کریم خان زندحمید اسدپور; حبیب الله سعیدی نیا; سید عبدالصالح مرتضائی
1390نقش بندرعباس درتجارت خلیج فارس در دوره رضا شاهحمید اسدپور; حبیب‌الله سعدی‌نیا; عبدالرزاق ملکی
1394بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویتحمید اسدپور; علی رسولی; سیروس دهقانی
1390اقتصاد تجاری خلیج فارس در عصر صفویه از تاسیس تا پایان سلطنت شاه عباس اول (1038ـ 907 هـ .ق)حمید اسدپور; حبیب الله سعیدی نیا; مجتبی محمدی
1391علل مهاجرت تجار دهدشتی به بوشهر و نقش آن‌ها در تجارت خلیج‌فارس در دوره قاجارحمید اسدپور; حبیب‌الله سعیدی‌نیا; پروانه شاهرخ مقدم
1392مناسبات سیاسی، اقتصادی ملوک هرموز با دولت ‌های دیگر در سده‌های هشتم هجری و نهم هجریعلی رسولی; حمید اسدپور; زینب معصومی
1392روابط سیاسی اقتصادی ایران با عمان در دوره پهلوی دوم (با تاکید بر نقش خلیج فارسی)حبیب‌الله سعیدی‌نیا; حمید اسدپور; عبداللله احمدی
1392ایجاد شهرک‌های نفتی و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجماعی آن در مناطق نفت خیز جنوب ایران در دوره رضا شاهحبیب‌الله سعیدی‌نیا; حمید اسدپور; مرضیه جهاندیده
1391نقش حکام محلی کرانه و پس کرانه های شمالی خلیج فارس در تحولات سیاسی اقتصادی دوران زندیه (از دشتستان تا لارستان)حمید اسدپور; حبیب‌الله سعیدی‌نیا; زینب جاشی
1391نقش جواسم در تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج فارس از ظهور افشاریه تا اوایل قاجاريهحمید اسدپور; حبیب‌الله سعیدی‌نیا; حسین عبدالخانی
1392پدیده‌ی مهاجرت و تحولات آن در منطقه خلیج‌فارس در قرن بیستمحمید اسدپور; حبیب‌الله سعدی‌نیا; فریبا زنده‌بودی
1392بررسی جایگاه خلیح فارس در حکومتهای ایران پیش از اسلامحبیب‌الله سعیدی‌نیا; حمید اسدپور; خضر اریان‌فر
1390تحولات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در دوره ناصر‌الدین شاه قاجار از 1847 تا 1895محبیب‌الله سعیدی‌نیا; حمید اسد‌پور; ابراهیم اخلاص‌جو