صفحه اصلی مجموعه  History تاریخ

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2064.pdf.jpg1397بررسی بستری‌های اجتماعی و فرهنگی در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس و تأثیر آن بر شکل گیری دولت عربستان سعودی در اوایل قرن 20 میلادیمحمد منصوری‌مقدم; حمید اسدپور; فاطمه کیانی‌نژاد
پ2067.pdf.jpg1397پژوهشی تاریخی پیرامون اسیب شناسی زندگی مردمان بنادر و سواحل جنوبی ایران در ادبیات داستانی معاصر(1370_1300)ندا انگالی دهنوی; محمدرضا قلیزاد
پ2055.pdf.jpg1398اصلاحات ارضی و مهاجرت در فارس و بوشهر(1340- 1357محمدرضا قلی‌زاده; حبیب‌الله سعیدی‌نیا; حمید اسدپور; زینب قنبری‌نژاد
پ2019.pdf.jpg1396بررسی سیر تاریخی تاسیس بلدیه و شهرداری بوشهرحمید اسدپور; حمیدرضا پیغمبری; عباس دشتی‌نجار
پ2003.pdf.jpg1397تحولات ترکستان و شکل‌گیری مرزهای شمال شرق ایران 1881-1840/م / 1299-1260 ﻫ قمحمدرضا قلی‌زاده; محمد منصوری‌مقدم; حمید اسدپور; عباس رایا‌ن‌پور
پ2001.pdf.jpg12-Oct-2019(بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستک و جهانگیریه (1346-1234شعبدالرزاق ملکی; حبیب اله سعیدی نیا; علی رسولی; حسن الهیاری
پ1978.pdf.jpg1397بررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دالکی در دوره پهلوی (1357-1304ش/1978-1925م)علی رسولی; حبیب‌الله سعیدی‌نیا; زهره مهتدی
پ1975.pdf.jpg1397اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسیرهای تجاری بوشهر به شیراز در دوره قاجاریهعلی رسولی; حبیب‌الله سعیدی نیا; سلیمان غنی
پ1974.pdf.jpg 3شکل‌گیری سازمان برنامه و بودجه و تأثیر آن بر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران (دوره پهلوی دوم 1357-1327 ه‌ش)علی شهوند
پ1958.pdf.jpg1397بررسی اوضاع بهداشت و درمان کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس در دوره‌ی‌پهلوی (با تکیه بر بهداشت و درمان استان بوشهر 1304-1357 ه.ش)حمید اسدپور; حسن الهیاری; حسینقلی بهادرپور
پ583.pdf.jpg1390تحولات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در دوره ناصر‌الدین شاه قاجار از 1847 تا 1895محبیب‌الله سعیدی‌نیا; حمید اسد‌پور; ابراهیم اخلاص‌جو
1394تحولات ساختار سیاسی اداری کرانه های شمالی خلیج فارس از آغاز زندیه تا استقرار پهلوی اولمحمد منصوری مقدم; حمید اسدپو; فاطمه حسینی
kimia.zare.pdf.jpg1398پدکتر حبیب اله سعیدی نیا; دکتر حمید اسدپور; دکتر علی رسولی; کیمیا زارع
پ1925.pdf.jpg1398روابط سیاسی و اقتصادی ایران و شوروی در دوره پهلوی دوم بر اساس اسناد منتشر نشده مراکز فارسیدکتر حبیب اله سعیدی نیا; دکتر حمید اسدپور; دکتر علی رسولی; کیمیا زارع
پ1910.pdf.jpg1397تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر سیاست‌های آمریکا در منطقه خلیج‌فارس (1370- 1357ش/ 1991- 1978م)حبیب‌الله‌ سعیدی‌نیا; محمد‌ منصوری‌مقدم; هاجر خلیفه
پ1903.pdf.jpg1397بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمان در دوره¬ی گذر از عصر ساسانی به دوران اسلامیحمیدرضا پیغمبری; علی رسولی; نصیب‌الله رستگاری
پ1738.pdf.jpg1396بررسی فرآیند تحول نظام حقوقی و قضایی ایران از عصر تیموریان تا پایان حکومت آق¬قویونلو هاعلی رسولی; محمدرضا قلی‌زاده; محمد منصوری‌مقدم; عباس قاسمی
پ1874.pdf.jpg1397اسلام پذیری و تأثیر آن بر رشد بازرگانی خلیج فارس در سده¬های نخستین اسلامیحمیدرضا پیغمبری; محمدرضا قلی‌زاده; ابوالفضل بهادرپور
پ1830.pdf.jpg1397اوضاع اجتماعی و فرهنگی بوشهر و نقش آن در آثار و اندیشه های صادق چوبکحمید اسدپور; محمد منصوری مقدم; غلامرضا پرتو
پ1057.pdf.jpg1393نقش بندر كنگان در تحولات سياسي و اقتصادي خليج فارس (از صفويه تا پايان پهلوي اول)حمید اسدپور; علی رسولی; طاهره زمانی