صفحه اصلی مجموعه  English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2070.pdf.jpg1398Instrumental Fear in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale and Bandi’s The Accusation: The Forbidden Stories from Inside North KoreaFahimeh Naseri; Abdolmohammad Movahhed; Fatemeh Khademi
پ2060.pdf.jpg1397A Transactional Analysis of Eugene O’Neill’s Selected PlaysSoran Rajabi; Zahra Soltani Sarvestani; Abdolmohammad Movahhed
پ2047.pdf.jpg1395The Correlation of Learners’ Attitudes towards their Teachers and their Beliefs about Language Learningنسیم قنبری; محمدرضا شمس‌الدینی; فاطمه عشایری
پ1956.pdf.jpg1395بررسی فمینیستی کمدی‌های عشقی شکسپیرحسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; عبدالمحمد موحد; پریسا اسمعیلی
پ1941.pdf.jpg1397پردازش اسم‌های مرکب انگلیسی توسط فراگیران فارسی‌زبان از رهگذر تحریک روابط معناییفاطمه نعمتی; نسیم قنبری; فرید فرزان
پ1908.pdf.jpg1397هزینه کدگردانی در خواندن جملات انگلیسی به عنوان زبان خارجیفاطمه نعمتی; محمدرضا شمس‌الدینی; مینا اسفندیاری‌بیات
پ1906.pdf.jpg1397مطالعه‌ی تطبیقی نمایشنامه‌ی مرگ فروشنده اثر آرتور میلر و فیلم اقتباسی فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادیحسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; عبدالمحمد موحد; یاسمن میرزایی
پ1866.pdf.jpg1397برداشت ارزیاب از میزان بسندگی نگارش نویسنده و تاثیر آن بر چگونگی ارزشیابی آنهانسیم قنبری; عباس عباسی; طناز دوکوهکی
پ1851.pdf.jpg1395تعالی (پسا) استعمارگرا در رمان قلب تاریکی کنرادعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; سیدمجید حسینی
پ1848.pdf.jpg1396هویت و مکان در کولی کنار آتش منیرو روانی‌پور و کولی اسپانیایی جورج الیوتعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; مرجان مدرس‌سبزواری
پ1736.pdf.jpg1396مطالعه مقابله ای پیکره ای چهار جفت near-synonyms در نگارش زبان اموزان ایرانی و انگلیسی زبانعباس عباسی; فاطمه نعمتی; مرضیه بهرامی
پ1727.pdf.jpg1395بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"نسیم قنبری; عباس عباسی; الناز زارعی
پ1787.pdf.jpg1395مناسبات قدرت در رمان های خالدحسینیعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; حوریه سیامرعربی‌نژاد
پ1731.pdf.jpg1395بررسی رابطه تصویر ذهنی زبان دوم زبان آموزان ایرانی و استراتژی‌های رفتاری ایشاننسیم قنبری; محمدرضا شمس‌الدینی; مرضیه حاجب
پ1502.pdf.jpg1395مطالعه پیکره نوشتاری زبان آموزان ایرانی در خصوص استفاده از افعال دو کلمه ایعباس عباسی; فاطمه نعمتی; فرشته پالاش
پ1585.pdf.jpg1396بررسی عشق افلاطونی در رمان های عقل و احساس و غرور و تعصب جین آستنحسین علی اکبری هره دشت; فهیمه ناصری; مریم شعبانی
پ1735.pdf.jpg1396مطالعه ی پیکره ی معنایی افعال دوکلمه ای در نگارش زبان آموزان فارسی و انگلیسی زبانعباس عباسی; فاطمه نعمتی; زهرا صحافی‌زاده
پ1727.pdf.jpg1395بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"الناز زارعی; عباس عباسی; نسیم قنبری
پ1563.pdf.jpg1396بررسی وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی با بکارگیری نظریه ناسازگاری شناختی لئون فستینگرعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; زهرا شیخی‌شهیدزاده
پ1552.pdf.jpg1396مطالعه‌ی تطبیقی هویت جنسیتی زن در نمایشنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوشته‌ی تنسی ویلیامز و اقتباس‌های سینمایی آنحسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; زهرا ناظمی