صفحه اصلی مجموعه  English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1941.pdf.jpg1397پردازش اسم‌های مرکب انگلیسی توسط فراگیران فارسی‌زبان از رهگذر تحریک روابط معناییفاطمه نعمتی; نسیم قنبری; فرید فرزان
پ1908.pdf.jpg1397هزینه کدگردانی در خواندن جملات انگلیسی به عنوان زبان خارجیفاطمه نعمتی; محمدرضا شمس‌الدینی; مینا اسفندیاری‌بیات
پ1906.pdf.jpg1397مطالعه‌ی تطبیقی نمایشنامه‌ی مرگ فروشنده اثر آرتور میلر و فیلم اقتباسی فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادیحسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; عبدالمحمد موحد; یاسمن میرزایی
پ1866.pdf.jpg1397برداشت ارزیاب از میزان بسندگی نگارش نویسنده و تاثیر آن بر چگونگی ارزشیابی آنهانسیم قنبری; عباس عباسی; طناز دوکوهکی
پ1851.pdf.jpg1395تعالی (پسا) استعمارگرا در رمان قلب تاریکی کنرادعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; سیدمجید حسینی
پ1848.pdf.jpg1396هویت و مکان در کولی کنار آتش منیرو روانی‌پور و کولی اسپانیایی جورج الیوتعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; مرجان مدرس‌سبزواری
پ1736.pdf.jpg1396مطالعه مقابله ای پیکره ای چهار جفت near-synonyms در نگارش زبان اموزان ایرانی و انگلیسی زبانعباس عباسی; فاطمه نعمتی; مرضیه بهرامی
پ1727.pdf.jpg1395بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"نسیم قنبری; عباس عباسی; الناز زارعی
پ1787.pdf.jpg1395مناسبات قدرت در رمان های خالدحسینیعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; حوریه سیامرعربی‌نژاد
پ1731.pdf.jpg1395بررسی رابطه تصویر ذهنی زبان دوم زبان آموزان ایرانی و استراتژی‌های رفتاری ایشاننسیم قنبری; محمدرضا شمس‌الدینی; مرضیه حاجب
پ1502.pdf.jpg1395مطالعه پیکره نوشتاری زبان آموزان ایرانی در خصوص استفاده از افعال دو کلمه ایعباس عباسی; فاطمه نعمتی; فرشته پالاش
پ1585.pdf.jpg1396بررسی عشق افلاطونی در رمان های عقل و احساس و غرور و تعصب جین آستنحسین علی اکبری هره دشت; فهیمه ناصری; مریم شعبانی
پ1735.pdf.jpg1396مطالعه ی پیکره ی معنایی افعال دوکلمه ای در نگارش زبان آموزان فارسی و انگلیسی زبانعباس عباسی; فاطمه نعمتی; زهرا صحافی‌زاده
پ1727.pdf.jpg1395بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"الناز زارعی; عباس عباسی; نسیم قنبری
پ1563.pdf.jpg1396بررسی وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی با بکارگیری نظریه ناسازگاری شناختی لئون فستینگرعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; زهرا شیخی‌شهیدزاده
پ1552.pdf.jpg1396مطالعه‌ی تطبیقی هویت جنسیتی زن در نمایشنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوشته‌ی تنسی ویلیامز و اقتباس‌های سینمایی آنحسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; زهرا ناظمی
پ1665.pdf.jpg1396تاثیر بافت زبانی و وضعیت خویشاوندی واژه بر زبان‌گردانی در دو زبانه‌های فارسی انگلیسی و انگلیسی فارسیفاطمه نعمتی; نسیم قنبری; اقلیما زارع‌زاده
پ1553.pdf.jpg1396فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلوفهیمه ناصری; ابراهیم درگلاله
پ1796.pdf.jpg1397" زن کامل شده" از خلال هنر مرگ: شب بخير مادرمارشا نورمن و منتخب اشعار سيلويا پلثفهيمه ناصری; عبدالمحمد موحد; اتوسا شهسواری
پ 1519.pdf.jpg1395تحلیل مقایسه ای و در زمانی نشانه های فراگفتمان در چکیده و نتیجه گیری مقالات علمی روانشناسی نوشته شده توسط نویسندگان انگلیسی و فارسیعباس عباسی; نسیم قنبری; فاطمه نعمتی; محمد رضا شمس الدینی; سارا فرحناک