صفحه اصلی مجموعه  English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1395تعالی (پسا) استعمارگرا در رمان قلب تاریکی کنرادعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; سیدمجید حسینی
1396هویت و مکان در کولی کنار آتش منیرو روانی‌پور و کولی اسپانیایی جورج الیوتعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; مرجان مدرس‌سبزواری
1396مطالعه مقابله ای پیکره ای چهار جفت near-synonyms در نگارش زبان اموزان ایرانی و انگلیسی زبانعباس عباسی; فاطمه نعمتی; مرضیه بهرامی
1395بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"نسیم قنبری; عباس عباسی; الناز زارعی
1395مناسبات قدرت در رمان های خالدحسینیعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; حوریه سیامرعربی‌نژاد
1395بررسی رابطه تصویر ذهنی زبان دوم زبان آموزان ایرانی و استراتژی‌های رفتاری ایشاننسیم قنبری; محمدرضا شمس‌الدینی; مرضیه حاجب
1395مطالعه پیکره نوشتاری زبان آموزان ایرانی در خصوص استفاده از افعال دو کلمه ایعباس عباسی; فاطمه نعمتی; فرشته پالاش
1396بررسی عشق افلاطونی در رمان های عقل و احساس و غرور و تعصب جین آستنحسین علی اکبری هره دشت; فهیمه ناصری; مریم شعبانی
1396مطالعه ی پیکره ی معنایی افعال دوکلمه ای در نگارش زبان آموزان فارسی و انگلیسی زبانعباس عباسی; فاطمه نعمتی; زهرا صحافی‌زاده
1395بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"الناز زارعی; عباس عباسی; نسیم قنبری
1396بررسی وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی با بکارگیری نظریه ناسازگاری شناختی لئون فستینگرعبدالمحمد موحد; حسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; زهرا شیخی‌شهیدزاده
1396مطالعه‌ی تطبیقی هویت جنسیتی زن در نمایشنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوشته‌ی تنسی ویلیامز و اقتباس‌های سینمایی آنحسین علی‌اکبری‌هره‌دشت; زهرا ناظمی
1396تاثیر بافت زبانی و وضعیت خویشاوندی واژه بر زبان‌گردانی در دو زبانه‌های فارسی انگلیسی و انگلیسی فارسیفاطمه نعمتی; نسیم قنبری; اقلیما زارع‌زاده
1396فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلوفهیمه ناصری; ابراهیم درگلاله
1397" زن کامل شده" از خلال هنر مرگ: شب بخير مادرمارشا نورمن و منتخب اشعار سيلويا پلثفهيمه ناصری; عبدالمحمد موحد; اتوسا شهسواری
1395تحلیل مقایسه ای و در زمانی نشانه های فراگفتمان در چکیده و نتیجه گیری مقالات علمی روانشناسی نوشته شده توسط نویسندگان انگلیسی و فارسیعباس عباسی; نسیم قنبری; فاطمه نعمتی; محمد رضا شمس الدینی; سارا فرحناک
1395تاثیر آموزش و تلفظ و تربیت آن بر درک و تولید سایشی های دندانی زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی با زبان مادری عربی و فارسیفاطمه نعمتی; عباس عباسی; مونا احمدیان
1395تاثیر زمان طرح‌ریزی و نوع تکلیف بر عملکرد نویسنده زبان دوم در بافت‌های مختلففاطمه نعمتی; نسیم قنبری; سلیمان شاه‌محمدی
1395تاثیر بازخورد اصلاحی و توضیحات فرازبانی در نگارش انگلیسی به عنوان زبان خارجه در ایراننسیم قنبری; عباس عباسی; گلیا محمدی
1395تخصص مصححین نگارش انگلیسی بعنوان زبان خارجه و تغییرات رفتارهای ارزشیابی متننسیم قنبری; فاطمه نعمتی; صاحب مستوفی