صفحه اصلی مجموعه  Economy اقتصاد

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1394تجزیه و تحلیل کارائی انرژی و عوامل موثر بر آن در صنایع منتخب انرژی بر ایرانابراهیم حیدری; حیدر عسکری
1394بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیتی و اقتصادی با شدت انرژی در ایرانابراهیم حیدری; پرویز حاجیانی; مهرنوش ریشهری
1394بررسی رابطه رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت بین الملل و آلودگی محیط زیست در ایرانپرویز حاجیانی; ابراهیم حیدری; وحیدمحمد تقوایی
1394بررسي تأثير آزادسازی تجاری بر مصرف انرژي در کشورهای منتخب خاورمیانهپرويز حاجياني; ابراهیم حیدری; مهدی مرادی
1394بررسی تأثیرات عوامل اقتصادی و جمعیتی بر آلودگی محیط¬زیست در کشورهای عضو اوپکابراهیم حیدری; پرویز حاجیانی; عاطفه دریانی‌داریونی
1394بررسی آثار متقابل نوسانات قیمت جهانی نفت و بازده بازار سهام در ایرانابراهیم حیدری; پرویز حاجیانی; نوشین بردبار
1394بررسی تاثیر مصرف حامل‌های انرژی، تورم و آزادی تجاری بر رشد اقتصادی ایرانپرویز حاجیانی; ابراهیم حیدری; ندا دریسی‌نژاد