صفحه اصلی مجموعه  Economy اقتصاد

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1890.pdf.jpg1397تجزیه و تحلیل بهره‌وری و کارایی انرژی، محیط‌زیست و اقتصادی (E3) در منتخبی از کشورهای تولیدکننده نفت: روش تحلیل پوششی داده‌هاپرویز حاجیانی; حجت پارسا; اسماعیل جمشیدی
پ1836.pdf.jpg1397اثرات غیر خطی تغییرات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام: )رویکرد سوئیچینگ مارکوف(عبدالکریم حسین‌پور; محمد رضایی; فتح‌اله محمودی
پ1007.pdf.jpg1393تجزیه و تحلیل بازده انرژی سرمایه گذاری در فعالیتهای تولید نفت و گاز در اقتصاد ایرانپرویز حاجیانی; ابراهیم حیدری; فاطمه لشنی
پ1004.pdf.jpg1393بررسی تأثیر شوک قیمت انرژی (نفت و گاز) و بهره وری نیروی کار بر تورم در ایرانپرویز حاجیانی; ابراهیم حیدری; سیدهزهرا سجادی
پ1700.pdf.jpg1396بررسی تأثیر تحریم‌ها‌ی اقتصادی بر بهره‌وری و کارایی‌ کل عوامل تولید در بخش‌های منتخب اقتصاد ایرانعبدالکریم حسین‌پور; محمد رضایی; نرگس محمودی
پ1701.pdf.jpg1396شناخت و بررسی عوامل شکل‌گیری اقتصاد انرژی سبز و نقش آن در مبادلات میان بخشی اقتصاد ایرانابراهیم حیدری; حجت پارسا; فروغ رنجبری
پ1678.pdf.jpg1396بررسی کارایی و بهره‌وری انرژی در فازهای مختلف پارس جنوبیحجت پارسا; ابراهیم حیدری; فاطمه سلیمی
پ1675.pdf.jpg1396تجزیه‌وتحلیل و پیش‌بینی مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن مرتبط با آن در بخش صنعت ایران : مقایسه رویکرد سیستم خاکستری و الگوریتم ژنتیکپرویز حاجیانی; حجت پارسا; فاطمه پناهی
پ1338.pdf.jpg1394بررسی رابطه بین قیمت آنی نفت خام اوپک و قیمت آتی نفت خام نایمکس آمریکا با استفاده از مدلهای خطی )الگوی خودبازگشت برداری( و غیرخطی )شبکه عصبی(ابراهیم حیدری; پرویز حاجیانی; انیس عبدالهی
پ1421.pdf.jpg1395پیش‌بینی مصرف برق ایران در چهار بخش صنعتی، مسکونی، عمومی و کشاورزیپرویز حاجیانی; محسن توان
پ1420.pdf.jpg1395تأثیرات تولید نفت و گاز بر عملکرد محیط‌زیست در چند کشور عمده صادرکننده‌ی نفت و گازابراهیم حیدری; سیماگل جمالی
پ1767.pdf.jpg1395اندازه‌گیری کارایی انرژی بخش صنعت: مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیش‌تر استان‌های ایرانپرویز حاجیانی; فهیمه توانگر
پ1420.pdf.jpg1395تأثیرات تولید نفت و گاز بر عملکرد محیط‌زیست در چند کشور عمده‌ صادرکننده‌ی نفت و گازابراهیم حیدری; سیماگل جمالی
پ1352.pdf.jpg1395تحلیل هزینه فایده استفاده از نیروگاه خورشیدی در سکوهای سر چاهی فراساحلی (مطالعه موردی: سکوی فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی)ابراهیم حیدری; رضا روشن; افسانه دهقانی
1394تجزیه و تحلیل کارائی انرژی و عوامل موثر بر آن در صنایع منتخب انرژی بر ایرانابراهیم حیدری; حیدر عسکری
1394بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیتی و اقتصادی با شدت انرژی در ایرانابراهیم حیدری; پرویز حاجیانی; مهرنوش ریشهری
1394بررسی رابطه رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت بین الملل و آلودگی محیط زیست در ایرانپرویز حاجیانی; ابراهیم حیدری; وحیدمحمد تقوایی
1394بررسي تأثير آزادسازی تجاری بر مصرف انرژي در کشورهای منتخب خاورمیانهپرويز حاجياني; ابراهیم حیدری; مهدی مرادی
1394بررسی تأثیرات عوامل اقتصادی و جمعیتی بر آلودگی محیط¬زیست در کشورهای عضو اوپکابراهیم حیدری; پرویز حاجیانی; عاطفه دریانی‌داریونی
1394بررسی آثار متقابل نوسانات قیمت جهانی نفت و بازده بازار سهام در ایرانابراهیم حیدری; پرویز حاجیانی; نوشین بردبار