صفحه اصلی مجموعه  Economy اقتصاد

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2071.pdf.jpg1396بررسی اثرات شوک های عرضه و تقاضای بازار نفت بر بازار گاز صادراتی ایرانهادی کشاورز; حجت پارسا; محسن کاوسی
پ2044.pdf.jpg1395بررسی تأثیر مصرف انرژی، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب اسلامیپرویز حاجیانی; عبدالکریم حسین‌پور; مرضیه حسن‌زاده
پ2024.pdf.jpg1395اثر نوسانات قیمت نفت بر مولفه های اقتصاد دانش بنیان در ایرانابراهیم حیدری; رضا روشن; فاطمه بیگلری‌نژادقیری
پ2022.pdf.jpg1398اندازه‌گیری کارایی انرژی و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارسپرویز حاجیانی; احمد قربان پور; محمد نیک‌بخت‌حاج‌عباسعلی‌خانی
پ2021.pdf.jpg1395مدل‌سازی‌وپیش‌بینی‌تقاضای‌انرژی‌در‌ایران:مقایسه‌روش‌شبکه‌عصبی‌مصنوعی‌والگوهای‌سری‌زمانیپرویز‌حاجیانی; حجت‌پارسا; احمد‌کشاورز; فرزانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صیادی‌برازجانی
پ1995.pdf.jpg1397شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی: رویکرد میانگین‌گیری بیزیابراهیم حیدری; حجت پارسا; مریم عاشوری
پ1890.pdf.jpg1397تجزیه و تحلیل بهره‌وری و کارایی انرژی، محیط‌زیست و اقتصادی (E3) در منتخبی از کشورهای تولیدکننده نفت: روش تحلیل پوششی داده‌هاپرویز حاجیانی; حجت پارسا; اسماعیل جمشیدی
پ1836.pdf.jpg1397اثرات غیر خطی تغییرات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام: )رویکرد سوئیچینگ مارکوف(عبدالکریم حسین‌پور; محمد رضایی; فتح‌اله محمودی
پ1007.pdf.jpg1393تجزیه و تحلیل بازده انرژی سرمایه گذاری در فعالیتهای تولید نفت و گاز در اقتصاد ایرانپرویز حاجیانی; ابراهیم حیدری; فاطمه لشنی
پ1004.pdf.jpg1393بررسی تأثیر شوک قیمت انرژی (نفت و گاز) و بهره وری نیروی کار بر تورم در ایرانپرویز حاجیانی; ابراهیم حیدری; سیدهزهرا سجادی
پ1700.pdf.jpg1396بررسی تأثیر تحریم‌ها‌ی اقتصادی بر بهره‌وری و کارایی‌ کل عوامل تولید در بخش‌های منتخب اقتصاد ایرانعبدالکریم حسین‌پور; محمد رضایی; نرگس محمودی
پ1701.pdf.jpg1396شناخت و بررسی عوامل شکل‌گیری اقتصاد انرژی سبز و نقش آن در مبادلات میان بخشی اقتصاد ایرانابراهیم حیدری; حجت پارسا; فروغ رنجبری
پ1678.pdf.jpg1396بررسی کارایی و بهره‌وری انرژی در فازهای مختلف پارس جنوبیحجت پارسا; ابراهیم حیدری; فاطمه سلیمی
پ1675.pdf.jpg1396تجزیه‌وتحلیل و پیش‌بینی مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن مرتبط با آن در بخش صنعت ایران : مقایسه رویکرد سیستم خاکستری و الگوریتم ژنتیکپرویز حاجیانی; حجت پارسا; فاطمه پناهی
پ1338.pdf.jpg1394بررسی رابطه بین قیمت آنی نفت خام اوپک و قیمت آتی نفت خام نایمکس آمریکا با استفاده از مدلهای خطی )الگوی خودبازگشت برداری( و غیرخطی )شبکه عصبی(ابراهیم حیدری; پرویز حاجیانی; انیس عبدالهی
پ1421.pdf.jpg1395پیش‌بینی مصرف برق ایران در چهار بخش صنعتی، مسکونی، عمومی و کشاورزیپرویز حاجیانی; محسن توان
پ1420.pdf.jpg1395تأثیرات تولید نفت و گاز بر عملکرد محیط‌زیست در چند کشور عمده صادرکننده‌ی نفت و گازابراهیم حیدری; سیماگل جمالی
پ1767.pdf.jpg1395اندازه‌گیری کارایی انرژی بخش صنعت: مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیش‌تر استان‌های ایرانپرویز حاجیانی; فهیمه توانگر
پ1420.pdf.jpg1395تأثیرات تولید نفت و گاز بر عملکرد محیط‌زیست در چند کشور عمده‌ صادرکننده‌ی نفت و گازابراهیم حیدری; سیماگل جمالی
پ1352.pdf.jpg1395تحلیل هزینه فایده استفاده از نیروگاه خورشیدی در سکوهای سر چاهی فراساحلی (مطالعه موردی: سکوی فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی)ابراهیم حیدری; رضا روشن; افسانه دهقانی