صفحه اصلی مجموعه  Business Management مدیریت بازرگانی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396بررسی تاثیر مولفه های برندسازی داخلی بر وفاداری به برند کارفرما از طریق نقش متغیرهای میانجی تعهد به برند، اعتماد به برند و رضایت شغلی ( مورد مطالعه: بانک صادرات استان بوشهر)مجید اسماعیل‌پور; ملیحه کرایی
1394بررسی تاثیر استفاده از تایید کنندگان مشهور در تبلیغات تلویزیونی بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغمجید اسماعیل‌پور; کوروش زارعی
1394بررسی فرهنگ سازمانی در بانک مهر اقتصاد براساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد استان بوشهر)حمید‌ شاهبندرزاده; مانی آرمان; هادی مقصودی
1394بررسی تأثیر مدل کسب و کار باز بر نوآوری استراتژیک و کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان استان بوشهرعبدالمجید مصلح; مانی آرمان; مریم دهقانی
1394بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر ایجاد چابکی سازمانی (بانک‌های شهر بوشهر)فخریه حمیدیان‌پور; مجید اسماعیل‌پور; حبیبه فیروزی
1394تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روانشناختی، محیطی و جمعیت شناختی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباریمنیژه بحرینی‌زاد; سوران رجبی; محبوبه مقدم‌جزه
1393برنامه ریزی و پیش بینی رگرسیونی چند متغیره تجارت غلات در بندر امام خمینیناهید حبشی; پرویز باورصاد
1393بررسی تاثیر مدیریت استراتزیک منابع انسانی بر ظرفیت نو آوریفخریه حمیدیان‌پور; مانی آرمان; زهرا حصیری
1392بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی واحدهای شرکت مخابرات شهر بوشهرفخریه حمیدیان‌پور; مجید اسماعیل‌پور; آسیه درگویی
1392بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی( مورد مطالعه: بانک شهر شیراز)لیلا امیری; سیدعباس موسوی
1397طراحی الگوی استراتژی بازاریابی در شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای رویکرد اقیانوس آبی: پژوهش داده بنیادمانی آرمان; سیدیعقوب حسینی; سولماز موسوی‌شورگلی
1395تبیین عوامل موثر برتصویر برند با نقش واسط ارزش ویژه برند در بازاریابی خدمات سلامتمجید اسماعیل‌پور; منیژه بحرینی‌زاد; فریده دالکی
1397طراحی و ارزیابی الگویی برای تبیین مفهوم شک‌گرایی سبز: پژوهش ترکیبیمانی آرمان; سیدیعقوب حسینی; مرضیه دلواری‌احمدپور
1394بررسی سطح آگاهی خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان نسبت به مفاهیم بازاریابی سبز. مورد مطالعه: خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان شهر بوشهرمجید اسماعیل‌پور; منیژه بحرینی‌زاد; الهه بهمیاری
1391ارزیابی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری و بخش بندی آن ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیسید یعقوب حسینی; منیجه بحرینی‌زاده; علیرضا ضیایی‌بیده
1395بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌درون‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنانحمیده جمادی; مجید اسماعیل‌پور
1395بخش‌بندی بازار گردشگران ساحلی و شناسایی نیم‌رخ هر بخش با استفاده از تحلیل خوشه‌بندیمنیژه بحرینی‌زاد; جید اسماعیل‌پور; دنیا کبیری‌فرد
1396بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر ارزش برند کارفرما درون سازمانی با نقش میانجی‌گری رضایت شغلی، تعهد و اعتماد سازمانی(مورد مطالعه: بانک صادرات شهر بوشهر)مجید اسماعیل‌پور; الهام قیصری
1395بررسی تاثير تعهد، رضايت و وفاداری کارکنان بر بهبود كيفيت ارائه خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به مشتريانمجید اسماعیل‌پور; محمد رنجبر
1395بررسی تاثير تعهد، رضايت و وفاداری کارکنان بر بهبود كيفيت ارائه خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به مشتريانمحمد رنجبر; مجید اسماعیل‌پور