صفحه اصلی مجموعه  Business Management مدیریت بازرگانی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1391ارزیابی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری و بخش‌بندی آن‌ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیسیدیعقوب حسینی; منیجه بحرینی‌زاده; علیرضا ضیایی‌بیده
1394طراحی مدلی به منظور سنجش تأثیر جهت‌گیری کارآفرینانه، جهت‌گیری استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک بر مزیت رقابتی شرکت‌های صنعتی شهر بوشهرعبدالمجید مصلح; مانی آرمان; محبوبه شفیعی
1394سنجش تأثیر ادراک مصرف‌کننده در مورد قابل استفاده مجدد بودن بسته-بندی محصول بر تصمیم خرید ناگهانیمنیجه بحرینی‌زاده; آزاده رجبی
1394بررسی تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر معنویت سازمانییعقوب حسینی; سیدعباس موسوی; ایمان محمدی
1394بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین برخلاقیت کارکنان (مطالعه موردی: بانک قرض الحسنه مهر ایران استان بوشهر)فخریه حمیدیان پور; ماني آرمان; موسی مختاری
1394آسیبشناسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در پالایشگاه شهر آبادانفخریه حمیدیان‌پور; غلامرضا جمالی; اسماعیل احمدی
1394فراتحلیل مطالعات رفتار خرید سبزمنیجه بحرینی‌زاده; عبدالمجید مصلح; بدریه رضایی
1394تاثیر جهت‌گیری استراتژیک و انطباق آمیخته بازاریابی با بازارهای هدف صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهرعبدالمجید مصلح; منیجه بحرینی‌زاده; سمیرا کریمی‌قهفرخی
1394بررسی تأثیر هوش عاطفی و رهبری تحولگرا بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرمانی آرمان; سید یعقوب حسینی; فرهاد آميان
1391مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتریمنیجه بحرینی‌زاده; لیلا توسلی
1394بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی، جهت‌گیری استراتژیک و میزان سرمایه‌گذاری در منابع بر عملکرد شعب بانک‌های دولتی شهر بوشهرسیدیعقوب حسینی; سیدعباس موسوی; سمیرا قربانی
1394ارائه مدلی برای تبیین مهارت های نرم رهبری اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر: علل، زمینه و پیامدهاسیدیعقوب حسینی; مانی آرمان; الهام احمدی‌قلاتی
1391تاثیر مدیریت راهبردی و بازاریابی رابطه مند بر عملکرد سازمانیفخریه حمیدیان‌پور; سمانه رئیسی نافچی
1390تبیین نقش فرهنگ سازمانی در عملکرد بانک‌های دولتی شهر بوشهرسیدعباس موسوی; سید یعقوب حسینی; ندا حسن ‌پور
1394شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی در میان شهروندان شهر بوشهر (موضوع مورد مطالعه: امضای دیجیتال)مانی آرمان; سید یعقوب حسینی; اسکندر پاسالار
1394بررسی تأثیر نقش رهبری اخلاق مدار بر رضایت شغلی کارکنان بانک تجارت شهر بوشهرفخریه حمیدیان پور; مانی آرمان; سهیلا محبوبی
1394بررسی عوامل مؤثر بر اشتیاق به کار کارکنان (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر)سید عباس موسوی; سید یعقوب حسینی; صدیقه حجی
1394(تبیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند کارفرمای درون‌سازمانی و پیامدهای آن (مورد مطالعه: بانک‌های شهر بوشهرمجید اسماعیل‌پور; سید یعقوب حسینی; فاطمه حسینی
1394(بررسي تأثیر مديريت دانش بر چابكي سازمان (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرايي استان بوشهرفخريه حميديان پور; ماني آرمان; عبدالمجيد پورنوروزي
1393طراحی الگوی نوآوری بر پایه هوش رقابتی، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در موسسات دانش‌بیانعبدالمجید مصلح; منیجه بحرینی‌زاده; سیدجواد دوکوهی