صفحه اصلی مجموعه  Business Management مدیریت بازرگانی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1944.pdf.jpg1396تأثیر فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی و شخصیت وب‌سایت بر خرید ناگهانی آنلاین (با لحاظ تعدیل گر نیاز به شناخت و درگیری ذهنی مصرف‌کننده)سیدعباس موسوی; سیدیعقوب حسینی; فرشته بازیارحقیقی
پ1904.pdf.jpg1397بخش‌بندی گردشگران بر اساس مفهوم تجربه مشتری و تأثیر آن بر ریسک ادراک‌شده و رضایت گردشگرانمانی آرمان; سیدیعقوب حسینی; نسرین رنگین‌کمان
پ1885.pdf.jpg1396طراحی و ارزیابی الگویی برای تبیین بدگویی از برندمانی آرمان; سیدیعقوب حسینی; سلیمه افراخته
پ1864.pdf.jpg1396سنجش تأثیر زیباشناختی بسته‏ بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید: نقش تعدیلگر نوگرایی مصرف‏ کننده و نگرانی زیست محیطی مصرف‏ کنندهمنیژه بحرینی‌زاد; مجید اسماعیل‌پور; عصمت احمدی
پ1860.pdf.jpg1397بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و شناسایی تاثیر آن بر درگیری برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجددسیدعباس موسوی; مجید اسماعیل‌پور; سیده‌هاجر حسینی
پ1849.pdf.jpg1396بررسی تاثیر مولفه های برندسازی داخلی بر وفاداری به برند کارفرما از طریق نقش متغیرهای میانجی تعهد به برند، اعتماد به برند و رضایت شغلی ( مورد مطالعه: بانک صادرات استان بوشهر)مجید اسماعیل‌پور; ملیحه کرایی
پ1084.pdf.jpg1394بررسی تاثیر استفاده از تایید کنندگان مشهور در تبلیغات تلویزیونی بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغمجید اسماعیل‌پور; کوروش زارعی
پ1085.pdf.jpg1394بررسی فرهنگ سازمانی در بانک مهر اقتصاد براساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد استان بوشهر)حمید‌ شاهبندرزاده; مانی آرمان; هادی مقصودی
پ1127.PDF.jpg1394بررسی تأثیر مدل کسب و کار باز بر نوآوری استراتژیک و کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان استان بوشهرعبدالمجید مصلح; مانی آرمان; مریم دهقانی
پ1128.pdf.jpg1394بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر ایجاد چابکی سازمانی (بانک‌های شهر بوشهر)فخریه حمیدیان‌پور; مجید اسماعیل‌پور; حبیبه فیروزی
پ1129.pdf.jpg1394تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روانشناختی، محیطی و جمعیت شناختی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباریمنیژه بحرینی‌زاد; سوران رجبی; محبوبه مقدم‌جزه
پ984.pdf.jpg1393برنامه ریزی و پیش بینی رگرسیونی چند متغیره تجارت غلات در بندر امام خمینیناهید حبشی; پرویز باورصاد
پ915.pdf.jpg1393بررسی تاثیر مدیریت استراتزیک منابع انسانی بر ظرفیت نو آوریفخریه حمیدیان‌پور; مانی آرمان; زهرا حصیری
پ875.pdf.jpg1392بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی واحدهای شرکت مخابرات شهر بوشهرفخریه حمیدیان‌پور; مجید اسماعیل‌پور; آسیه درگویی
پ785.pdf.jpg1392بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی( مورد مطالعه: بانک شهر شیراز)لیلا امیری; سیدعباس موسوی
پ1769.pdf.jpg1397طراحی الگوی استراتژی بازاریابی در شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای رویکرد اقیانوس آبی: پژوهش داده بنیادمانی آرمان; سیدیعقوب حسینی; سولماز موسوی‌شورگلی
پ1776.pdf.jpg1395تبیین عوامل موثر برتصویر برند با نقش واسط ارزش ویژه برند در بازاریابی خدمات سلامتمجید اسماعیل‌پور; منیژه بحرینی‌زاد; فریده دالکی
پ1770.pdf.jpg1397طراحی و ارزیابی الگویی برای تبیین مفهوم شک‌گرایی سبز: پژوهش ترکیبیمانی آرمان; سیدیعقوب حسینی; مرضیه دلواری‌احمدپور
پ1151.pdf.jpg1394بررسی سطح آگاهی خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان نسبت به مفاهیم بازاریابی سبز. مورد مطالعه: خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان شهر بوشهرمجید اسماعیل‌پور; منیژه بحرینی‌زاد; الهه بهمیاری
پ649.pdf.jpg1391ارزیابی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری و بخش بندی آن ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیسید یعقوب حسینی; منیجه بحرینی‌زاده; علیرضا ضیایی‌بیده