صفحه اصلی مجموعه  Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1398الشخصيّة وعلاقتها بالمكان المتغيّر ‏ في ثلاث روايات لسعد محمد رحيم بعد الاحتلال الأمريكيمحمدجواد پورعابد; ناصر زارع; سیدحیدر فرع‌شیرازی; کریم امیری
پ1940.pdf.jpg1397لهجة عرب خمسة لمدينة ني ريز على المستوى الصوتي، والصرفي، والتركيبيمحمدجواد پورعابد; رسول بلاوی; طیبه علی‌خانی
پ1950.pdf.jpg1397بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی در شعر محمد عبدالرحمن الحلوی مطالعه موردی دیوان اوراق الخریفعلی خضری; ناصر زارع; سیمین ضیائی
پ1949.pdf.jpg1397تجلیات الرفض فی شعر ایمن العتومرسول بلاوی; مسلم زمانی; جلیله شریفی
پ1915.pdf.jpg1397حروف العطف بين العربية والفارسية؛ دراسة نحوية، لسانية، بلاغية، دلاليةسیدحیدر فرع‌شیرازی; علی‌اصغر قهرمانی‌مقبل; محمدجواد پورعابد; فاطمه توانا
پ1896.pdf.jpg1396زیبایی‌شناسی نامه‌های نهج‌البلاغه بر اساس نقد فرمالیستیخداداد بحری; علی خضری; عباس محدثی‌نژاد
پ1875.pdf.jpg1397معنا‌شناسی واژۀ عذاب در قرآن کریم بر‌اساس روابط هم‌نشینی و جا‌نشینیحسین مهتدی; سیدحیدر فرع‌شیرازی; نوش‌آفرین مرسلی
پ1790.pdf.jpg1395بررسی کنایه در تفسیر المیزان علامه طباطباییخداداد بحری; سیدحیدر فرع‌شیرازی; پروانه داشاب
پ1467.pdf.jpg1395تصویر‌پردازی‌های حرکتی در جزء اول تا دهم قرآن کریمخداداد بحري; علي‌أصغر قهرماني‌مقبل; صغرى بياد
پ1752.pdf.jpg1396روايت‌شناسی شعر كودك سليمان عيسى بر اساس الگوی پراپرسول بلّاوي; ناصر زارع; مهتاب دهقان
پ1630.pdf.jpg1395بلاغت استعاره در تفسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)سیدحیدر فرع‌شیرازی; حسین مهتدی; نجمه ایزدی
پ1752.pdf.jpg1396روايت‌شناسی شعر كودك سليمان عيسى بر اساس الگوی پراپرسول بلّاوي; ناصر زارع; مهتاب دهقان
پ1741.pdf.jpg1396رویکردهای انسانی اشعار معروف رصافی و بروین اعتصامیعلی‌اصغر قهرمانی‌مقبل; رسول بلاوی; خلیل حمداوی
پ1744.pdf.jpg1396بررسي جلوه‌هاي نوستالژي در اشعار فاروق جويدهعلي خضري; مسلم زماني; منیژه حمید
پ1775.pdf.jpg1395اسلوب استفهام در شعر سمیح القاسم "نمونه موردی جلد 3"محمد‌جواد پورعابد; خداداد بحری; زهره بهروزی
پ1147.pdf.jpg1393ساختار موسیقایی در دیوان أنشودة المطر سروده بدر شاكر السيابعلی اصغر قهرمانی مقبل; خداداد بحری; صدیقه انصاری
پ1636.pdf.jpg1396عناصر داستان در مجموعۀ نهايي (رجل المستحيل)، نوشتۀ نبيل فاروقعلی خضری; مسلم زمانی; محسن مصلى‌نژاد
پ1728.pdf.jpg1396بررسی ساختار موسیقایی در قصیدة الجداریه محمود درویشمحمد‌جواد پورعابد; علی‌اصغر قهرمانی‌مقبل; علیرضا شیخیانی
پ1560.pdf.jpg1395بازتاب وطن در شعر علی محمود طهمحمد‌جواد پورعابد; علی خضری; فاطمه سهيلی‌نژاد
پ1722.pdf.jpg1396سیمای پیامبر اکرم (ص) در مدائح ابوطالبسیدحیدر فرع شیرازی; حسین مهتدی; زهرا سرخوش