صفحه اصلی مجموعه  Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396زیبایی‌شناسی نامه‌های نهج‌البلاغه بر اساس نقد فرمالیستیخداداد بحری; علی خضری; عباس محدثی‌نژاد
پ1875.pdf.jpg1397معنا‌شناسی واژۀ عذاب در قرآن کریم بر‌اساس روابط هم‌نشینی و جا‌نشینیحسین مهتدی; سیدحیدر فرع‌شیرازی; نوش‌آفرین مرسلی
1395بررسی کنایه در تفسیر المیزان علامه طباطباییخداداد بحری; سیدحیدر فرع‌شیرازی; پروانه داشاب
1395تصویر‌پردازی‌های حرکتی در جزء اول تا دهم قرآن کریمخداداد بحري; علي‌أصغر قهرماني‌مقبل; صغرى بياد
1396روايت‌شناسی شعر كودك سليمان عيسى بر اساس الگوی پراپرسول بلّاوي; ناصر زارع; مهتاب دهقان
1395بلاغت استعاره در تفسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)سیدحیدر فرع‌شیرازی; حسین مهتدی; نجمه ایزدی
1396روايت‌شناسی شعر كودك سليمان عيسى بر اساس الگوی پراپرسول بلّاوي; ناصر زارع; مهتاب دهقان
1396رویکردهای انسانی اشعار معروف رصافی و بروین اعتصامیعلی‌اصغر قهرمانی‌مقبل; رسول بلاوی; خلیل حمداوی
1396بررسي جلوه‌هاي نوستالژي در اشعار فاروق جويدهعلي خضري; مسلم زماني; منیژه حمید
1395اسلوب استفهام در شعر سمیح القاسم "نمونه موردی جلد 3"محمد‌جواد پورعابد; خداداد بحری; زهره بهروزی
1393ساختار موسیقایی در دیوان أنشودة المطر سروده بدر شاكر السيابعلی اصغر قهرمانی مقبل; خداداد بحری; صدیقه انصاری
1396عناصر داستان در مجموعۀ نهايي (رجل المستحيل)، نوشتۀ نبيل فاروقعلی خضری; مسلم زمانی; محسن مصلى‌نژاد
1396بررسی ساختار موسیقایی در قصیدة الجداریه محمود درویشمحمد‌جواد پورعابد; علی‌اصغر قهرمانی‌مقبل; علیرضا شیخیانی
1395بازتاب وطن در شعر علی محمود طهمحمد‌جواد پورعابد; علی خضری; فاطمه سهيلی‌نژاد
پ1722.pdf.jpg1396سیمای پیامبر اکرم (ص) در مدائح ابوطالبسیدحیدر فرع شیرازی; حسین مهتدی; زهرا سرخوش
پ 971.pdf.jpg1392دراسة اُلرموز فُي دُيوان "ُلماذا تُركتَ اُلحصان وُحيداً؟"ُ لمحمود دُرويشناصر زارع; محمد جواد حصاوي; طالب موسى انزاري
1395نمادها و دلالت هایش در اشعار خلیل حاویناصر زارع; مسلم زماني; ياسر ابراهيمی
1395بلاغة الاستعارة عند الزمخشري من خلال تفسيره الكشاف بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابهامسلم زمانی; سیدحیدر فرع‌شیرازی; محمد ایمان‌زاده
1395بلاغت استفهام در تفسیر المیزانسیّد‌حیدر فرع‌شیرازی; حسین مهتدی; عبداله هادیان‌مطلق
پ1530.pdf.jpg1395انعکاس معاني حرف جر «باء» و «في» در روش‌هاي مختلف ترجمۀ قرآن کريم ( بررسي موردي 5 جزء اول قرآن و ترجمۀ معزّي و آيتي و مشکينيمسلم زمانی; حسین مهتدی; عبدالرضا زارع