صفحه اصلی مجموعه  Physics فیزیک

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397بهره‌گیری از بلورهای نانو پلاسمونیک در افزایش بهره سلول‌های خورشیدی نسل سومتهمینه جلالی; احمد محمدی; لیلا شعبانی
پ1953.pdf.jpg1397بررسی ویژگی‌های الکترونیکی ساختار نقاط کوانتومی فسفرن تحت آلایندگی با گازهای نیتروژن‌دارتهمینه جلالی; حسین شیرکانی; سمیرا استوارزیجردی
پ1934.pdf.jpg1397بررسی بازگشت مغناطش در نانونقطه‌های مثلثی پرمالویحسین رعنایی; هادی اسلامی‌زاده; هدا صحرپور
پ1927.pdf.jpg1397مطالعه‌ی خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانوبلوری پایه آهن-کبالت متشکل از منگنز، تیتانیوم و بورحسین رعنایی; حسین فالی نژاد; مرضیه رحیمی
پ1899.pdf.jpg1397تعیین انرژی‌بر‌هم کنش بین‌دو‌اتم به روش تابع گرینحسین فالی‌نژاد; هادی اسلامی‌زاده; سجاد فلاحتی
پ1843.pdf.jpg1397مدلی دینامیکی از توازن اجتماعی: گذار فاز بین حالت¬های توازن و عدم توازنپویا منشور; حسین رعنائی; رعنا شجاعی
پ1844.pdf.jpg1397تشخیص نارسایی قلبی با استفاده از جداسازی رفتار تصادفی فرایندهای پیچیده‌ی غیرخطیپویا منشور; حسین حق‌بین; محمدعلی بدرقه
پ1850.pdf.jpg1397طراحی و بررسی حسگرهای اپتیکی مبتنی بر گرافن پلاسمونحسین شیرکانی; احمد محمدی; زینب صادقی
پ1118.pdf.jpg1394مطالعه سنتز های sg خلق شده در فرایندهای همچجوشی cr+pbحسین رعنایی; هادی اسلامی‌زاده; شهاب افروخته
پ1060.pdf.jpg1393محاسبه غلظت آلاینده‌های هوا به روش طیف‌سنجی اپتیکی جذبی دیفرانسیلیاحمد محمدی‌اسلامی; شبیر اشکپورمطلق; امین صفایی
پ1117.pdf.jpg1394وابستگی پارامتر چگالی تراز به انرژیمهدی سلطانی; حسین قالی‌نژاد; مرجان شجاعی
پ1051.pdf.jpg1393چگالی ترازهای هسته‌ای و عامل قطح اسپینمهدی سلطانی; حسین فالی‌نژاد; محدثه ممسنی
پ1050.pdf.jpg1394بهینه‌سازی موجبرهای بلور فوتونیک با روش FDTDتهمینه جلالی; احمد محمدی; کسری شادکامی
پ1059.pdf.jpg1393افزایش بهره سلول خورشیدی با بهره‌گیری از مکانیسم‌ تبدیل فوتونیاحمد محمدی; تهمینه جلالی; آسیه محمدی
پ1757.pdf.jpg1397مطالعه تراز انرژی یون‌های dHeμ و pHeμ با استفاده از یک روش تحلیلی - عددیمحمد محمدی; فاطمه خوشخوی
پ938.pdf.jpg1393افزایش فلوئورسانس به کمک نانوپوسته‌های پلاسمونیکیاحمد محمدی; تهمینه جلالی; اندیشه امیری
پ878.pdf.jpg1393بررسی فلوی نوترون یک راکتور هسته‌ای با مجتمع سوخت مکعبی مشابه راکتور بوشهرروح‌الله قیصری; محمد محمدی; مریم برهانی
پ880.pdf.jpg1392میزان گسیل خودبخودی یک اتم واقع در کنار یک تیغه فلزی رسانای کاملاحمد محمدی; حسین فالی نژاد; مریم اخگر
پ1734.pdf.jpg1396بررسی خواص اپتیکی نانوفوتونیک‌های گرافنیحسین شیرکانی; احمد محمدی‌اسلامی; بنفشه یکتاپرست
پ1756.pdf.jpg1397گسترش بازه فرکانسی جذب فوتون در سلول خورشیدی به کمک ساختارهای نانوفوتونیکیاحمد محمدی; تهمینه جلالی; حمیده صادقی‌زاده