صفحه اصلی مجموعه  Physics فیزیک

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396بررسی بازده سلول‌های خورشیدی لایه نازکتهمینه جلالی; پویا منشور; سید ابراهیم حسنی ضیابری; عبدالله درویشی
1393مطالعه کثرت ذرات خروجی قبل از فرایند شکافت هسته¬های سنگین برانگیخته 213Fr تولید شده در فرایندهای همجوشی 16O +197Auهادی اسلامی‌زاده; حسین رعنایی; زهرا بحرانی‌زاده
1394محاسبه میزان گسیل خودبه‌خودی یک اتم بین دو تیغه دی‌الکتریک نیمه ‌بی‌نهایتحسین فالی‌نژاد; هادی اسلامی‌زاده; فاطمه نوشادی
1394محاسبه میزان گسیل خودبه‌خودی یک اتم واقع در کناریک تیغه دی‌الکتریک نیمه ‌بی-نهایتحسین فالی‌نژاد; مهدی سلطانی; فاطمه جعفری
1394مدلسازی حسگر اپتیکی بر اساس نانوکاواک بلور فوتونیکتهمینه جلالی; پویا منشور; سعیده دهقان نژاد
1394تهیه شده به وسیله‌ی آلیاژ سازی مکانیکی Fe-Co-Niبررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانو ساختارحسین رعنایی; حسین اسکندری; وحید محمدحسینی
1394محاسبه میزان گسیل خودبخودی یک اتم بین دو تیغه رساناحسین فالی‌نژاد; مهدی سلطانی; سحر آذرشفیعی
1394بهینه‌سازی دیودهای گسیل‌کننده نور بر پایه بلور فوتونیک به منظور افزایش استخراج نورتهمینه جلالی; عرفان کدیور; رعنا پوشیمین
1394گیراندازی نور درون سلول های خورشیدی نانوساختار با بهره‌گیری از مدهای اپتیکیاحمد محمدی; تهمینه جلالی; زهرا محمدی
1394تعیین اندازه نانوذرات پلاسمونیکی به کمک طیف پراکندگیاحمد محمدی; تهمینه جلالی; سمیه اراضی
1390مطالعه‌ی خواص اپتیکی بلورهای فوتونیکتهمینه جلالی; فاطمه پارسایی
1392مطالعه بازگشت مطالعه بازگشت مغناطیش درنانونقطه‌های مغناطیسی ناکاملحسین رعنایی; هادی اسلامی‌زاده; حمیده دهقانی
1392افزایش بهره‌ی سلول های خورشیدی رنگدانه ای نانوساختاررضا محمدی; احمد محمدی; رضا همت‌زاده
1392بررسی یک راکتور هسته‌ای بستر شارشیمهدی سلطانی; قربان احبابی
1392مطالعه خواص بلورهای فوتونیک شبه‌مواد چپگردتهمینه جلالی; احمد محمدی; زهرا زارعی
1392مطالعه خصوصیات مختلف شکافت هسته سنگین برانگیخته 210PO در چارچوب مدل آماری اصلاح شدههادی اسلامی‌زاده; حسین رعنایی; سمانه زارعی
1392نیروی کازیمیر بین دو تیغه رسانای کامل واقع در کاواک فابری پرو در گرماییحسین فالی‌نژاد; روح‌الله قیصری; فاطمه علی‌همتی
1390شبیه‌سازی کاواک‌های بلور فوتونیکپریسا جها‌ن‌میهن
1391برآورد زمان شکافت هسته‌های سنگین233Pa و 239Np در چارچوب مدل آماریهادی اسلامی‌زاده; روح‌اله قیصری; سپیده استادی
1392بررسی بازگشت‌پذیری یک قرص مغناطیسی در قیاس نانو در حضور ناکاملیحسین رعنایی; هادی اسلامی‌زاده; طاهره خیاط