جستجوی پیشرفته

پاک کن

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1913.pdf.jpg1397نامساوی‌های فوریه در فضای لبگ و لورنتسقربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدانپناه; مهری چاروسایی
1392نقاط پرت فضاهای تیخونفمهرداد کاروان‌چهرمی; طاهر یزدان‌پناه; جعفر بستانی
1394رده عملگرهای غیرنرمالطاهر یزدان‌‌پناه; مهرداد کاروان جهرمی; مرضیه غریبی
پ1869.pdf.jpg1397حل مساِئل کمترین توان‌های دوم خطی نامنفی با استفاده از زیرفضاهای کرایلف انعطاف‌پذیرسعید کریمی; حسین حسین‌زاده; نسرین پرویزی‌کشکولی
1394پیش شرط سازی مسائل کمترین توان‌های دوم با استفاده از روش گرویلعلیرضا عطایی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; زینب سهولی
1394بلوکی برای دستگاه‌های سه قطری بلوکی ILU پیش شرط سازهایعلیرضا عطایی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; ابوالحسن سهولی
پ1865.pdf.jpg1397بررسی جواب عددی معادله هلمهولتز با ضریب متغیر به کمک روش عناصر مرزیحسین حسین‌زاده; قربانعلی باقری‌بردی; فرزانه فرح‌بخش
1391تجزیه دوقطری بلوکی و مسائل کمترین مربعات با چند طرف ثانی و کاربردهای آنعلی عطایی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; علی دلبوت
1392بررسی همگرایی بعضی روش های بدون شبکه محلی نامتقارن با توابع پایه ای شعاعیاحمد شیرزادی; فرید بزرگ‌نیا; مینا رئیسی
1392استفاده از معادلات با مشتقات جزیی در پردازش تصویرفرید بزرگنیا; علیرضا عطایی; فرشته بحرانی