صفحه اصلی مجموعه  Geophysics ژئوفیزیک

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2034.pdf.jpg1397بررسی جهت گیری مولفه های افقی استرین لرزه ای در کمربند زاگرسشبیر اشکپورمطلق; سیدرضا منصوری; محبوبه استادزاده
پ1981.pdf.jpg1398افزایش پهنای باند فرکانسی حسگرهای باند کوتاهرضا منصوری; نادره عرب‌مقدم
پ1918.pdf.jpg1397محاسبه زمان رسید امواج زمین لزره با استفاده از تبدیل موجکسیدرضا منصوری; احمد کشاورز; محمد شکری‌کاوه
پ1855.pdf.jpg1396ارزیابی طیفی خطر زلزله برای شهرهای مهم استان خوزستانسیدرضا منصوری; شبیر اشکپورمطلق; یونس صالحی
پ1850.pdf.jpg1397بررسی تاثیر زلزله بر تراز آب‌هاي زیرزمینی ناشی از زلزله شنبه و برازجان در استان بوشهرشبیر اشکپورمطلق; سیدرضا منصوری; سارا گودرزی
پ1483.pdf.jpg1395تحلیل خطر زمین‌لرزه در شهر بیرجند با تاکید بر گسل‌های پنهانسید‌رضا منصوری; غلامرضا نوروزی; شبیر اشکپورمطلق; مهنوش بینا
1395تاثیر فعالیت گنبدهای نمکی بر روی لرزه‌خیزی بخش جنوبی زاگرسشبیر اشکپورمطلق; عباس غلامزاده; عبدالحمید نظری
1395ارزیابی تانسور گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های رخ داده در زاگرس مرکزیشبیر اشکپور‌مطلق; سید‌رضا منصوری; زهره عباسی‌هفشجانی
1395ارزیابی تانسور گشتاور لرزه‌ای زمین لرزه‌های رخ داده در زاگرس مرکزیشبیر اشکپورمطلق; سیدرضا منصوری; زهره عباسی‌هفشجانی
1395برآورد مولفه‌های چرخشی دگرشکلی ناشی از رویدادهای لرزه‌ای در خراسان جنوبیشبیر اشکپورمطلق; سیدرضا منصوری; بهاره صمدی