صفحه اصلی مجموعه  Chemistry شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2001بررسی تشکیل پیوندهای کربن-کربن و کربن-هترواتم به کمک سیستم اکسایشی پراکسیدها و کاتالیزورهای هموژن یا هتروژنخدابخش نیکنام; مجید مقدم; هاجر هاشمی
2001سنتز تک ظرف و چهار جزئی پیرول و پیرازولون¬های جوش خورده با هتروسیکل¬های مختلفعلیرضا حسنی‌نژاد; محمدرضا محمدی‌زاده; ساناز عبدالهی
2001مطالعات اسپکتروسکوپی و الکترو شیمیایی افدرین با استفاده از نقاط کوانتمی کربنی در حضور یون مسصدیقه هاشم‌نیا; صادق کریمی; صابر نگهداری
2001بررسي فعاليت ضد باکتری عصاره آلکالوئیدی استخراج شده از برخی جلبک های دریایی سواحل بوشهر و مقایسه آنها با خواص ضد باکتری مشتقات آمینو پیریدین و ایندول سنتزیخدابخش نیکنام; سید علیرضا حسینی
2001بررسي جذب زيستي کادميوم و جيوه به وسيله نانوزيست ساختارهای حاصل از جلبک: مطالعه ی سينتيک، ترموديناميک و همدمايي جذب زيستيمحمود نیاد; خسرو محمدی; سعید زارعی
پ1892.pdf.jpg2001سنتز ترکیبات جدید اسپیرو ایندولوکینازولین، پروپلان، تری آزولو اسپیرو دی هیدرو پیریدین و بیس اسپیرو اکسیندول‌های نامتقارن با استفاده از واکنش‌های چند جزییعلیرضا حسنی‌نژاد; محمدرضا محمدی‌زاده; مریم بیراتی
2001سنتز مشتقات جدید اسپیروبنزوکسازول و پیریدینعلیرضا حسنی‌نژاد; عبدالمحمد مهران‌پور; فاطمه اصیل‌پور
پ1879.pdf.jpg2001مطالعه اکسیداسیون هوازی تیول ها به دی سولفیدها کاتالیز شده با پتاسیم سیانو دی تیو فرماتمحمد عباسی; نجمه نوروزی; منوچهر بارگاهی
پ1853.pdf.jpg2001هدف گیری درون کشتگاهی سلول‌های سرطان سینه با استفاده از تراستوزومب متصل شده به نانوذرات مزوپورس سیلیکایی: رویکردی جدید برای سنتز نانوذرات مزوپورس سیلیکایی به منظور کاهش اندازه و افزایش ظرفیت داروپذیری برای اهداف انتقال داروصادق کریمی; محمود پاک‌نیت‌جهرمی; محمد مظفری‌نیا
پ1092.pdf.jpg2001بازهای شیف جدید حاصل از مشتقات بنزالدهید و 2آمینوفنول: سنتز، شناسایی و مطالعات ترمودینامیکیخسرو محمدی; محمود نیاد; طیبه کرمی
پ1096.pdf.jpg2001سنتز انتخابی مشتقات هیدروکسی اسپیرو ایندولین زانتن‌ها‌ و اسپیرو ایندولین زانتن‌ها‌ و همچنین تهیه بنزو زانتن‌ها با استفاده از کاتالیزورهای سیلیکای عامل‌دار شده اسیدیخدابخش نیکنام; علیرضا حسنی‌نژاد; علی‌اکبر ابراهیم‌پور
پ1055.pdf.jpg2001بازهای شیف جدید حاصل از 2،1-دی‌آمینو آنتراکینون و مشتقات سالیسیل آلدهید: سنتز، شناسایی و مطالعات ترمودینامیکیخسرو محمدی; مریم عباسی‌طریقت; ذبیح‌اله محمدی
پ1093.pdf.jpg2001روش‌های توین مبتنی بر شیمی سبز در سنتز یکسری مشتقات جدید اسپیرو بنزوپیران واسپیرو ایندنو کینوکسالینخدابخش نیکنام; علیرضا حسنی‌نژاد; عاطفه درگاهی
پ1028.pdf.jpg2001اندازه‌گیری هم‌زمان فلزات سنگین در برخی گیاهان دارویی توسط یک باز شیف سنتزی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعیپ1028مریم عباسی‌طریقت; عبدالرسول فخرایی
پ933.pdf.jpg2001سنتز مشتقات جدید پیریدو[1،2-a]پیریمیدین و اسپیرو-پیرانوتریپتانترینعلیرضا حسنی‌نژاد; مریم فروتن
پ935.pdf.jpg2001استفاده از مخلوط شناساگرهای رنگی در تعیین گرادیان pH به وسیله‌ی پردازش و آنالیز تصویر صفحه‌ی نمایش دتکتور لکه‌ایمحمود پاک‌نیت‌جهرمی; سیدمحمدجواد محمدی
پ1053.pdf.jpg2001واکنش‌های تشکیل پیوند کربن-کربن و کربن-فسفر کاتالیز شده با فلز پالادیومنجمه نوروزی; علیرضا حسینی‌نژاد; صبا کشت‌گر
پ1054.pdf.jpg2001محاسبه ویسکوزیته پلی‌آمید66 در مجاورت صفحه گرافینی و خلاءحسین اسلامی; نرگس مهدی‌پور; نرگس کرمی
پ937.pdf.jpg2001سنتز مشتقات جدید تترا آزا[12] آنولن‌ و سنتز مشتقات جدید حلقه‌های پیریمیدینی با استفاده از نمک‌های وینامیدینیومعبدالمحمد مهران‌پور; محمد رضا محمدی‌زاده; مژگان درویشی‌رحیمی
پ1016.pdf.jpg2001سنتز مشتقات جدید ناجورحلقه های پیریمیدینی و لیگند های پلی آمین با استفاده از نمک های وینامیدینیومعبدالمحمد مهران‌پور; نجمه نوروزی; لیلا گودرزی