صفحه اصلی مجموعه  Chemistry شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397هدف گیری درون کشتگاهی سلول‌های سرطان سینه با استفاده از تراستوزومب متصل شده به نانوذرات مزوپورس سیلیکایی: رویکردی جدید برای سنتز نانوذرات مزوپورس سیلیکایی به منظور کاهش اندازه و افزایش ظرفیت داروپذیری برای اهداف انتقال داروصادق کریمی; محمود پاک‌نیت‌جهرمی; محمد مظفری‌نیا
1393بازهای شیف جدید حاصل از مشتقات بنزالدهید و 2آمینوفنول: سنتز، شناسایی و مطالعات ترمودینامیکیخسرو محمدی; محمود نیاد; طیبه کرمی
1394سنتز انتخابی مشتقات هیدروکسی اسپیرو ایندولین زانتن‌ها‌ و اسپیرو ایندولین زانتن‌ها‌ و همچنین تهیه بنزو زانتن‌ها با استفاده از کاتالیزورهای سیلیکای عامل‌دار شده اسیدیخدابخش نیکنام; علیرضا حسنی‌نژاد; علی‌اکبر ابراهیم‌پور
1393بازهای شیف جدید حاصل از 2،1-دی‌آمینو آنتراکینون و مشتقات سالیسیل آلدهید: سنتز، شناسایی و مطالعات ترمودینامیکیخسرو محمدی; مریم عباسی‌طریقت; ذبیح‌اله محمدی
1393روش‌های توین مبتنی بر شیمی سبز در سنتز یکسری مشتقات جدید اسپیرو بنزوپیران واسپیرو ایندنو کینوکسالینخدابخش نیکنام; علیرضا حسنی‌نژاد; عاطفه درگاهی
1393اندازه‌گیری هم‌زمان فلزات سنگین در برخی گیاهان دارویی توسط یک باز شیف سنتزی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعیپ1028مریم عباسی‌طریقت; عبدالرسول فخرایی
1393سنتز مشتقات جدید پیریدو[1،2-a]پیریمیدین و اسپیرو-پیرانوتریپتانترینعلیرضا حسنی‌نژاد; مریم فروتن
1393استفاده از مخلوط شناساگرهای رنگی در تعیین گرادیان pH به وسیله‌ی پردازش و آنالیز تصویر صفحه‌ی نمایش دتکتور لکه‌ایمحمود پاک‌نیت‌جهرمی; سیدمحمدجواد محمدی
1393واکنش‌های تشکیل پیوند کربن-کربن و کربن-فسفر کاتالیز شده با فلز پالادیومنجمه نوروزی; علیرضا حسینی‌نژاد; صبا کشت‌گر
1393محاسبه ویسکوزیته پلی‌آمید66 در مجاورت صفحه گرافینی و خلاءحسین اسلامی; نرگس مهدی‌پور; نرگس کرمی
1393سنتز مشتقات جدید تترا آزا[12] آنولن‌ و سنتز مشتقات جدید حلقه‌های پیریمیدینی با استفاده از نمک‌های وینامیدینیومعبدالمحمد مهران‌پور; محمد رضا محمدی‌زاده; مژگان درویشی‌رحیمی
1393سنتز مشتقات جدید ناجورحلقه های پیریمیدینی و لیگند های پلی آمین با استفاده از نمک های وینامیدینیومعبدالمحمد مهران‌پور; نجمه نوروزی; لیلا گودرزی
1393روش‌های نوین بر پایه شیمی سبز در سنتز چند جزئی پیرانو پیرازول‌ها و ترکیبات اسپیرو آن‌هاعلیرضا حسینی‌نژاد; راضیه مفتاح‌بوشهری
1393اندازه‌گیری ولتامتری دوپامین، اوریک اسید و آسکوربیک اسید با استفاده از الکترود اصلاح شده با نانو ذرات نقرهصدیقه هاشم‌نیا; محمود پاک‌نیت; فاطمه نورمحمد
1394سنتز و بررسی الکتروشیمیایی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل‌دار شده با پروتئین سیتوکروم‌سیصدیقه هاشم‌نیا; زهرا صولتی; زهرا اعتمادی
1393هدایت گرمایی پلی آمید ۶ و ۶ در مرز : شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه بندی درشتحسین اسلامی; هنگامه فرهی
1393سنتز پیرول‌های چند استخلافی با استفاده از آلومینای اسیدی و نیز کاربرد مایعات‌یونی دی‌کاتیونی در سنتز پیرول‌های چند استخلافی، فرمیله کردن آمین‌ها و استری کردن الکل‌هاخدابخش نیکنام; علیرضا حسنی‌نژاد; محسن خاتمی‌نژاد
1393حلالیت گازها در پلی‌آمید 66 محدودشده در فضای نانومتریحسین اسلامی; نرگس مهدی‌پور; سیده‌محبوبه علوی
1392تهیه‌ی ترکیب دی‌کاتیونی N-آلکیل دابکو N-سولفونیک اسید و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای حفاظت گروه‌های هیدروکسیلخدابخش نیکنام; حسن تاجیک; حسن ابتکاری
1395کاربرد کاتالیزورهای ناهمگن پیوند شده به سیلیکاژل برای سنتز مشتقات H4-پیران‌ها و بنزوپیرانو[2،3-d]پیریمیدین‌هاخدابخش نیکنام; نجمه نوروزی; نسیم برازجانی