صفحه اصلی مجموعه  Chemistry شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2046.pdf.jpg1398پردازش وآنالیز صوت حاصل از شعله نوساني جهت تعيين ميزان آلودگي پساب‌های صنعتيمحمود پاک‌نیت‌جهرمی; عبدالرضا دارا
پ2043.pdf.jpg1398بکارگیری کولین کلرید/اوره بعنوان یک حلال فرا زودگداز دوست دار محیط زیست در سنتز ترکیبات آلی (تشکیل پیوند کربن-کربن و کربن-هترواتم)مداريوش صابري; نجمه نوروزي; محمداسماعيل مؤيد
پ2029.pdf.jpg1397بررسی رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی‌سافرانین/نانولوله-کربنی چنددیواره-نافیون روی الکترود خمیر کربن و استفاده از ان برای سنجش مس در حضور پروکسید هیدروژنصادق کریمی; صدیقه هاشم نیا; مریم سیاح‌پور
پ1999.pdf.jpg19-Feb-2019بررسی رفتار الکتروشیمیایی رنگ ایندیگو کارمین برسطح الکترودخمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات میان متخلخل اکسیدآهن ونانولوله‌های کربنی چند دیواره و کاربرد الکترود اصلاح شده در تعیین یون‌های Cu2+صدیقه‌هاشم‌نیا; سوده‌نوروزی
پ1993.pdf.jpg1397بررسی خاصیت ضدخوردگی رنگهای آلکیدی اصلاحشده با نانورس بر روی فولاد کربنی به روش الکتروشیمیاییاسماعیل تماری; مریم عباسی‌طریقت; لیلا موسوی‌نژاد
پ1985.pdf.jpg1398Determining Mass Transfer Coefficient of Gas Condensate Reservoir during Gas InjectionReza Azin; Shahriar Osfouri; Sohrab Zendehboudi; Mohamad Mohamadi Baghmolaei
1397سنتز آلدهید¬ها از طریق کربونیل¬دار کردن آریل هالید¬ها در حضور نانو کاتالیزور پالادیومخدابخش نیکنام; عبدالمحمد مهران‌پور; الهه مولایی
پ1746.pdf.jpg1396بررسی تشکیل پیوندهای کربن-کربن و کربن-هترواتم به کمک سیستم اکسایشی پراکسیدها و کاتالیزورهای هموژن یا هتروژنخدابخش نیکنام; مجید مقدم; هاجر هاشمی
1397سنتز تک ظرف و چهار جزئی پیرول و پیرازولون¬های جوش خورده با هتروسیکل¬های مختلفعلیرضا حسنی‌نژاد; محمدرضا محمدی‌زاده; ساناز عبدالهی
پ1923.pdf.jpg1397مطالعات اسپکتروسکوپی و الکترو شیمیایی افدرین با استفاده از نقاط کوانتمی کربنی در حضور یون مسصدیقه هاشم‌نیا; صادق کریمی; صابر نگهداری
پ934.pdf.jpg1393بررسي فعاليت ضد باکتری عصاره آلکالوئیدی استخراج شده از برخی جلبک های دریایی سواحل بوشهر و مقایسه آنها با خواص ضد باکتری مشتقات آمینو پیریدین و ایندول سنتزیخدابخش نیکنام; سید علیرضا حسینی
پ1919.pdf.jpg1396بررسي جذب زيستي کادميوم و جيوه به وسيله نانوزيست ساختارهای حاصل از جلبک: مطالعه ی سينتيک، ترموديناميک و همدمايي جذب زيستيمحمود نیاد; خسرو محمدی; سعید زارعی
پ1892.pdf.jpg1397سنتز ترکیبات جدید اسپیرو ایندولوکینازولین، پروپلان، تری آزولو اسپیرو دی هیدرو پیریدین و بیس اسپیرو اکسیندول‌های نامتقارن با استفاده از واکنش‌های چند جزییعلیرضا حسنی‌نژاد; محمدرضا محمدی‌زاده; مریم بیراتی
1397سنتز مشتقات جدید اسپیروبنزوکسازول و پیریدینعلیرضا حسنی‌نژاد; عبدالمحمد مهران‌پور; فاطمه اصیل‌پور
پ1879.pdf.jpg1397مطالعه اکسیداسیون هوازی تیول ها به دی سولفیدها کاتالیز شده با پتاسیم سیانو دی تیو فرماتمحمد عباسی; نجمه نوروزی; منوچهر بارگاهی
پ1853.pdf.jpg1397هدف گیری درون کشتگاهی سلول‌های سرطان سینه با استفاده از تراستوزومب متصل شده به نانوذرات مزوپورس سیلیکایی: رویکردی جدید برای سنتز نانوذرات مزوپورس سیلیکایی به منظور کاهش اندازه و افزایش ظرفیت داروپذیری برای اهداف انتقال داروصادق کریمی; محمود پاک‌نیت‌جهرمی; محمد مظفری‌نیا
پ1092.pdf.jpg1393بازهای شیف جدید حاصل از مشتقات بنزالدهید و 2آمینوفنول: سنتز، شناسایی و مطالعات ترمودینامیکیخسرو محمدی; محمود نیاد; طیبه کرمی
پ1096.pdf.jpg1394سنتز انتخابی مشتقات هیدروکسی اسپیرو ایندولین زانتن‌ها‌ و اسپیرو ایندولین زانتن‌ها‌ و همچنین تهیه بنزو زانتن‌ها با استفاده از کاتالیزورهای سیلیکای عامل‌دار شده اسیدیخدابخش نیکنام; علیرضا حسنی‌نژاد; علی‌اکبر ابراهیم‌پور
پ1055.pdf.jpg1393بازهای شیف جدید حاصل از 2،1-دی‌آمینو آنتراکینون و مشتقات سالیسیل آلدهید: سنتز، شناسایی و مطالعات ترمودینامیکیخسرو محمدی; مریم عباسی‌طریقت; ذبیح‌اله محمدی
پ1093.pdf.jpg1393روش‌های توین مبتنی بر شیمی سبز در سنتز یکسری مشتقات جدید اسپیرو بنزوپیران واسپیرو ایندنو کینوکسالینخدابخش نیکنام; علیرضا حسنی‌نژاد; عاطفه درگاهی