صفحه اصلی مجموعه  Chemistry شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1391کاربردهای کاتالیزورهای بازی جامد متصل به سیلیکا در تراکم ناوناگل، سنتز مشتقات 2-آمینو-4و6-دی¬آریل-3-سیانوپیریدین و 2-آمینو-4-آریل-4H-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریلخدابخش نیکنام; رضا رشیدیان
1396سنتز ترکیبات ناجور حلقه جدید از طریق واکنش نینهیدرین با آمینوکومارینها و نمکهای ایزوتیویورونیوم هالید و شکست اکسایشی دیالهای مربوطه و تهیه آمینواوراسیلهای دارای استخلافهای نفتوکینون و فنازینمحمدرضا محمدی زاده; عبدالمحمد مهران پور; آذر جمالالدینی
1392استفاده از کاتالیزورهای هتروژن متصل شده به سیلیکاژل در سنتز مشتقات نفتواکسازین و اسپیروبنزو[b] پیران‌‎هاخدابخش نیکنام; علیرضا حسنی‌نژاد; پریسا ابول‌پور
1392مطالعه ترمودینامیک برهم کنش کمپلکس های پورفیرین-کبالت با دهنده های ایمیدازولیخسرو محمدی; مریم عباسی‌طریقت; مرضیه رحمانی
1397اندازه‌گیری همزمان الکتروشیمیایی یون‌های دو ظرفیتی سرب و جیوه توسط الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و باز شیف سنتزی 2-((4-متیل بنزیلیدن)آمینو)فنل و اندازه‌گیری و جذب یون‌های دو ظرفیتی سرب، جیوه، مس، روی، منگنز، آهن و منیزیم توسط نانو جاذب Fe3O4@SiO2 اصلاح‌شده با ال- سیستئین و خوشه‌بندی انواع نمونه‌های جلبک توسط روش‌های کمومتریکسمریم عباسی‌طریقت; خسرو محمدی; آرش رضائی
1396بررسی رفتار الکتروشیمیایی داروهای آلبندازول و تیزانیدین بر روی الکترود کربن شیشه ای و الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو ذره CoAlO4اسماعیل تماری; صادق کریمی; فریبا ضیائی
1397قسمت اول: سنتز سیکلوفان‌های جدید با استفاده از نمک‌ وینامیدینیوم قسمت دوم: سولفنیلاسیون ایندول‌ها و ترکیبات دارای متیلن فعال با استفاده از آریل‌هالیدها و تیواوره کاتالیزشده با مس یدیدعبدالمحمد مهران‌پور; نجمه نوروزی; محمد رضا محمدی زاده; نوشین گلزار
1396سنتز𝛽-آسیلوکسی تیواترها ازطریق واکنش تیواسیدها، اپوکسیدها و آلکن های دارای کمبود الکترونی و سنتز انتخابی دی سولفید های متقارن یا 𝛽-هیدروکسی تیواترها توسط S-آلکیل تیوسولفات و اپوکسیدهامحمد عباسی; محمدرضا محمدی‌زاده; زینب جنگی
1390سنتز، شناسایی و ترمودینامیک کمپلکس‌های فلزی با لیگاندهای باز شیف حاصل از دی‌آمینو‌پروپان و مشتقات سالیسیل‌آلدهیدخسرو محمدی; پروین کازرونی مجرد
1391کاربرد کاتالیزورهای ناهمگن سیلیکای عامل دار شده اسیدی در سنتز مشتقات 2- آمینو- 3- سیانوپیریدین و 2- آمینو-H4- پیرانحسن تاجیک; مرضیه تجدد
1391نانوذرات پالاديم قرار گرفته بر روي سيليکاژل عامل دار شده با dl-کامفور به عنوان کاتالیزور در انجام واکنشهای هک و سوزوکیفاطمه نعیمی; خدابخش نیکنام
1396مطالعه جدید بر روی سنتز بتا-مرکاپتو آریل کتون¬ها و اکسایش هوازی تیول¬ها به دی سولفیدهای متقارن با استفاده از سیستم کاتالیزوری NaI/Na2S4O6محمد عباسی; محمدرضا محمدی زاده; سعادت موسوی
1396حسگر رنگ سنجی برای اندازه گیری ملامین با استفاده از سنتز سبز نانوذرات نقرهصادق کریمی; علیرضا حسنی‌نژاد; سحر عسکریان
1395آنالیز داده های دوبعدی الکتروشیمیایی با استفاده از مفهوم خوشه بندی متغیرهاصادق کریمی; صدیقه هاشم نیا; مریم حیدری
1397شبیه‌سازی دینامیک اتلافی خودتجمعی در ذرات کلوئیدی وصله‌دارندا خنجری جونانی; حسین اسلامی; نرگس مهدی‌پور
1396سنتز ترکیبات اسپیرواکسیندول‌ها با استفاده از کاتالیزور اسیدی بر پایه آلومنیا و کاتالیزور بازی گوانین تثبیت شده بر بستر نانو ذرات مغناطیسی آهنخدابخش نیکنام; داریوش صابری; محمد بشکار
1396تشکیل پیوند کربن-اکسیژن از مسیر جفت‌شدن اکسایشی در حلال‌های فرا زود گداز و انتقال پروتون‌های درون مولکولی به وسیله‌ی حلال در تیزوپورین و گوانیل‌اوره: کاربرد عملکرد M06-2Xخدابخش نیکنام; داریوش صابری; ندا منوچهری
1396شبیه‌سازی دینامیک مولکولی مخلوط آب و اتانول محدود شده در فضای نانومتری بین صفحات گرافنیفرخنده مظفری; لیلا مفتون‌آزاد; مینا زراعت‌گر
1396سنتز برخی مشتقات جدید هتروسیکل‌های نیتروژن‌دار شامل استخلاف سولفونامیدی و بررسی فعالیت ضد باکتری آن‌هاخدابخش نیکنام; محمد رضا محمدی‌زاده; معصومه باوادی
1396بررسی مکانیسم الکتروشیمیایی داروی رالوکسیفناسماعیل تماری; مریم عباسی‌طریقت; مینا خواجه