صفحه اصلی مجموعه  Biology زیست‌شناسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1937.pdf.jpg1397مقایسه Penaeus semisulcatus و زیرگونه‌ی آن P.semisulcatus persicus با استفاده از ژن‌های ND2، COI و ریخت¬شناسی هندسیسید جواد حسینی; دارا باقری; رعنا نیک‌پور
پ1897.pdf.jpg1397بررسی تاثیر عصاره فوکوئیدان جلبک قهوه ای سارگاسوم انگوستیفیلیوم بر بیان ژن P21 ، P15 ، P53 ، Dnmt1 و Bcl2 در سل لاین لوسمی میلوئید حاد (NB4-AML)مهدی محمدی; نرگس عبیدی; ارغوان حسین‌پوری
پ1917.pdf.jpg1396بررسی جهش پرولین ۶۶۴ به لوسین در ژن گیرنده ال دی ال در نژاد ایرانی ساکن استان بوشهرسیدجواد حسینی; حسین حسینی
1397بهينه‌سازي‌روش‌پيمايش‌ژنومي‌جهت‌جداسازي‌توالي‌هاي‌ناشناخته‌با‌استفاده‌از‌آنزيم‌هاي‌توليد‌کننده‌انتهاي‌چسبنده‌يکسانسیدجواد‌ حسینی; محمدجواد‌ صابری
پ1083.pdf.jpg1394مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس، Penaeus semisulcatus و زیرگونه آن P . semisulcatis persicus بر اساس بخشی از توالی ژنوم میتوکندری : نوکلئوتیدهای ناحیه ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰سیدجوادحسینی; احمد شادی; محمد نظریان
پ998.pdf.jpg1393مقايسه مولكولی میگوی Penaeus semisulcatus و زيرگونه آن P. semisulcatus persicus با استفاده از بخشی از ژنوم میتوکندریاییسید‌جواد حسینی; صدیقه‌ هاشم‌نیا; سیما ضیاء
پ741.pdf.jpg1392جداسازی هورمون ممانعت کننده پوست اندازی در میگوی ببری سبز خلیج فارساحسان زارعی‌محمودآبادی; سیدجواد حسینی
پ1698.pdf.jpg1396تعیین توالی اگزون شماره‌ی 4 ژن گیرنده LDL در بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگی در استان بوشهر باهدف مطالعه جهش‌های جدید احتمالیعلی موحد; سید‌جواد حسینی; شیما پرویز
پ1565.pdf.jpg1394مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس، Penaeus semisulcatus و زیر گونه آن Penaeus semisulcatus persicus با استفاده بخشی از توالی ژنوم میتوکندری: نوکلئوتیدهای ناحیه 12000 تا 16000سید‌جواد‌ حسینی; صدیقه هاشم‌نیا; فریبا غلامی دشتی
پ1440.pdf.jpg1395اثر طول دوره نوری و دما بر انباشت ترکیبات قند در ریزجلبک Parachlorella sp. خلیج فارس به منظور تولید بیواتانولاحمد شادی; دارا باقری; عبدالحمید زیارتی
پ 1475.pdf.jpg1395جداسازی cDNA هورمون مهار کننده گناد (GIH) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) خلیج فارسسیدجواد حسینی; زینب صیادیان‌خواه
پ741.pdf.jpg1392جداسازی cDNA هورمون ممانعت کننده پوست‌اندازی (MIH) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) خلیج فارسسیدجواد حسینی; صدیقه هاشم‌نیا; احسان‌ زارعی‌محمودآبادی
1394مقايسه مولكولي میگوی Penaeus semisulcatus و زيرگونه آن P. semisulcatus persicus با استفاده از بخشی از ژنوم میتوکندریایی: ناحیه bp8000 تا bp12000سیدجواد حسینی; صدیقه هاشم‌نیا; رویا علیزاده
1392مقایسه ملکولی میگوی penaeus semisulcatus و زیر گونه آن P.semisulcatus persicus با استفاده از ITS-I به عنوان نشانگر ژنومیک و 16S rRNA/tRNA val به عنوان نشانگرمیتوکندریسیدجواد حسینی; صدیقه هاشم‌نیا; مریم سپرهم