صفحه اصلی مجموعه  Horticultural Science علوم باغبانی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2068.pdf.jpg1398بررسی درون شیشه‌ای تحمل به شوری و خشکی دو توده شنبلیله ایرانیلیلا کرمی; محمد هدایت; غلامرضا عبدی; افسانه توانگر
پ2066.pdf.jpg1398بررسی درون شیشه‌ای تحمل به شوری در چهار رقم لیموی آب و ریزپیوندیلیلا‌ کرمی; محمد هدایت; رحیم خادمی; مریم حاجی‌حیدر
پ2065.pdf.jpg1398(Bougainvillea spp) بررسی درون شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تحمل به شوری در پنج رقم گل‌کاغذیمحمد‌ هدایت; علی‌ هاشمی; لیلا‌ کرمی; پریسا‌ آتش‌پیکر
پ2061.pdf.jpg1398بهینه سازی باززایی کهور ایرانی در کشت درون شیشه ایساسان راستگو; بهناز نادری
پ2056.pdf.jpg1398بررسی اثر تنظیم کننده های رشد مختلف بر رویان زایی سوماتیکی انار شیطان با استفاده ازکشت تعلیقی پینهساسان راستگو; لیلا کرمی; زینب عبداللهی
پ2049.pdf.jpg1397بررسی کاهش سمیت خاک آلوده به ترکیبات هیدروکربنی بر گیاه زینتی جعفری (Tagetes patula) با استفاده از اصلاح کننده‌های خاکملک‌حسین شهریاری; محمد هدایت; شهریار عصفوری; طاهره صدیقی‌شیری
پ1969.pdf.jpg1396بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ده جمعیت شوید در تراکم های مختلف کاشت (Anethum graveolens L)محمد هدایت; علی هاشمی; محمدامین کهن‌مو; محمد علی حاتمی‌مفرد
1397بررسی تاثیر سودوموناس‌های فلورسنت بر شاخص‌های رشد گوجه ‌فرنگی تحت تنش خشکیخانم دکتر فرشته بیات; خانم دکتر فاطمه جمالی; جلیل مرادی
پ1916.pdf.jpg1397بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر صفات کمی و کیفی گیاه اسفرزه ایرانی در سطوح مختلف شوریفرشته بیات; فاطمه جمالی; محمدامین کهن‌مو; رجاء وفادار
پ1914.pdf.jpg1397بررسی اثر پوشش خوراکی چیتوسان، پوتریسین و دما بر کیفیت و عمر مفید بعد از برداشت خیارسبز(Cucumis sativus L. )عبدالعلی حسامی; رحیم نیکخواه; بنفشه مشتاق‌زاده
پ1882.pdf.jpg1397تاثیر استفاده از جلبک‌های¬ دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم و گراسیلاریا کورتیکاتا بر ویژگی‌های نشاءهای گوجه فرنگی، خیار، فلفل دلمه و بادمجانمحمد هدایت; ملک‌حسین شهریاری; مسعود فرامرزی
پ1889.pdf.jpg1397تأثیر تیمارهای برهموم و میکروجلبک کلرلا ولگاریس بر افزایش عمر انبارداری میوه خرما ( phoenix dactylifera )عبدالعلی حسامی; علی هاشمی; عبدالحسین قاسمی
پ1861.pdf.jpg1392بررسی اثر شوری کلرید سدیم و پوترسین بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های لیموی آب شیرازمحمد هدایت; ساسان راستگو; فاطمه اسدی
پ1072.pdf.jpg1394ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و تاثیرسویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens در کنترل بیولوژیک بیماریفرشته بیات; فاطمه جمالی; آیت‌الله سعیدی‌زاده; سعیده تنها
پ1047.pdf.jpg1394اثر نيتروژن و روي بر عملکرد و کيفيت خرماي کبکاب ( Phoenix dactylifera L. )عبدالعلی حسامی; ملک‌حسین شهریاری; ناديا جعفری
پ1035.pdf.jpg1393تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر رشد رویشی و عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی در کشت بدون خاکساسان راستگو; سحر اشعری
پ1034.pdf.jpg1394استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزاحمیدرضا نوریزدان; جعفر وطن‌دوست; الهه میرزائی‌دلیری
پ1033.pdf.jpg1393نقش سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در افزایش تحمل گرما و بهبود کمیت و کیفیت بابونه (Matricaria chamomilla L.)محمد مدرسی; زینب باقری کاهکش
پ1073.pdf.jpg1394ارزیابی عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی ارقام توت فرنگی گلخانه‌ای در شرایط استان بوشهررحیم نیکخواه; حمیدرضا نوریزدان; رحیم خادمی; سپیده‌دم صالح‌احمدی
پ1020.pdf.jpg1392بررسی مورفولوژیکی ژنوتیپ های انگور ایرانی و ترکمنستان با مقایسه خصوصیات رویشی و زایشی آنرحیم نیکخواه; مسلم درستکار; روح‌اله کرمی