جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160752
Title: تحلیل مدیریت زنجیره‌ی تامین پروژه‌های ساخت مبتنی بر پویایی سیستم در صنعت نفت و گاز
Authors: رضا اصانلو
Keywords: مدیریت زنجیره‌ی تامین پروژه‌های ساخت، پویایی سیستم، روش‌شناسی سیستمی نرم، صنعت نفت و گاز
Issue Date:  99
Abstract: زمینه: مدیریت زنجیره‌ی تامین ساخت در یک طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، بخش پروژه‌ی خشکی، با تمرکز بر کالای سازه‌های فلزی و تحلیل آن با رویکرد پویایی سیستم . هدف: بررسی و تحلیل سناریوهای تامین کالای ساخت براساس مدل توسعه یافته مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم، برای کاهش زمان ورود به سایت کالا. روش‌‏شناسی: جامعه‌ی مورد بررسی چهارده طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی است که سه طرح توسعه به‌عنوان نمونه انتخاب شده است، بنا به ماهیت متدولوژی سیستمی نرم شناخت سیستم از این طریق بنا بر یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های حضوری بوده است. همچنین برای توسعه و تحلیل مدل از رویکرد پویایی سیستم بهره گرفته شده است. یافته‏‌ها: افزایش عامل ساخت (تولید ماهانه) و یادگیری ساخت در شرکت‌های تامین‌کننده، در صورت افزایش نداشتن تعداد تامین‌کنندگان، می‌تواند باعث کاهش زمان کالای رسیده به سایت گردد.. نتیجه‏گیری: اگرچه کاهش زمان دیرکرد ساخت باعث برآورده نشدن نیاز کالا در زمان مناسب می‌شود، منتها می‌توان با افزایش عامل ساخت، یادگیری ساخت و تعداد تامین‌کنندگان اثر منفی آن را جبران کرد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160752
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
Reza Osanlou.pdf2.36 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.