جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160750
Title: تصویر‌پردازی‌های حرکتی در جزء اول تا دهم قرآن کریم
Authors: صغرى بياد
Keywords: تصویر، تصاویر بیانی، تصاویر حرکتی، قرآن کریم ، ده جزء اول.
Issue Date: 1395
Abstract: در تصویر هنری ویژگی‌های طبیعت مانند رنگ، صدا و حرکت به کار گرفته می‌شود، که تصویر حرکت دارای جایگاه متمایز و والایی است؛ زیرا حرکت یکی از عناصر گویا و حیات‌بخش هر چه بیش‌تر تصویر است؛ بنابراین تصاویر حرکتی در آثار ادبی (نظم و نثر) با توجه به عملکرد قوی آن‌ها، معنی را به صورت زنده مجسّم می‌کنند و نظر به اینکه، حرکت بر اجزا و ترکیبات تصویر متحرّک غالب است، این امر در اعطای نشاط و سرزندگی به تصویر و تأثیر آن بر مخاطب نقش به سزایی دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از روش آماری، تصویر‌پردازی‌های حرکتی را در ده جزء نخست قرآن کریم بررسی کرده است. این جستار به اهمیت حرکت و میزان تأثیر آن در غنای تصاویر حقیقی و بیانی در آیات قرآن پرداخته است تا به زیبایی‎های نهفته در آن پی ببرد؛ زیرا آیات قرآنی سرشار از تصاویر هنری دال بر حرکت‌اند و جوّی ملموس را برای مخاطب به وجود می‌آورند؛ از این رو عالی‌ترین الگوی ادبی است که سخن سرایان و ناقدان می‌توانند از اسلوب‌های زیبای آن در خلق آثار ادبی و نقد آن بهره ببرند. این پژوهش، هفت گونهٔ حرکت را که در آیات قرآنی به گونه‌های مختلف حقیقی و بیانی به تصویر کشیده شده بررسی نموده است که عبارتند از: حرکت افقی، سریع، کند، صعودی، نزولی، دورانی و رفت و برگشتی. فصل دوم جستار تصویر‌های حقیقی و فصل سوم آن تصویر‌های بیانی (تشبیهی، مجازی و کنایی) را بررسی نموده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تصاویر هنری در اثر ادبی از مهمترین ارکان زیبایی آن به شمار می‌روند و هر انداره تصاویر از حرکت و نشاط سرشار باشد بر زیبایی و تأثیر آن افزون می‌گردد. آیات قرآنی با استفاده از تشبیهات حسی و استعاره‌های دقیق باعث افزایش حرکت و نشاط تصاویر می‌شوند. و فعل‌ها و اسم‌های دال بر حرکت که در تصاویر حقيقی و بیانی بکار رفته‌اند، تصویری جذّاب و تأثیر گذار خلق می‌کنند. قرآن كريم از برتری و تفوّق در میزان به کارگیری از حرکت در ایجاد و خلق تصویر به منظور مجسّم نمودن معانی الهی و تأثیر آن بر مخاطب بهره مند است. نکته قابل توجه در این پژوهش آن است که با مشخص کردن نوع حرکت و دلالت‌های آن در تصویر می‌توان به شکل بهتر و آسان‌تر به معنی و مفهوم کلام پی برد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عرب
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160750
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1467.pdf3.64 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.