آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مطالعه توانایی کیتوسان استخراج شده از پوست میگو در حذف رنگ¬زاها در حضور و عدم حضور نانو ذره مغناطیسی 18

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
مطالعه توانایی کیتوسان استخراج شده از پوست میگو در حذف رنگ¬زاها در حضور و عدم حضور نانو ذره مغناطیسی 0 0 0 0 0 11 7

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1590.pdf 3

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 10
Germany 2
United States 2
United Kingdom 1
Iran 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 6
Jinan 4
Fremont 2