جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160742
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorمجید اسماعیل‌پور-
dc.contributor.advisorمنیژه بحرینی‌زاد-
dc.contributor.authorمحمد رنجبر-
dc.date.accessioned2018-10-09T13:56:59Z-
dc.date.available2018-10-09T13:56:59Z-
dc.date.issued99en_US
dc.identifier.otherT1629-
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160742-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانیen_US
dc.description.abstractزمینه: امروزه توجه به مسائل بازاریابی و اهمیت ارائه خدمات بیش از پیش برای سازمان‌ها مطرح می‌باشد و این مهم در راستای دستیابی به اهداف سازمان‌ها ضروری به نظر می‌رسد تا جایی که بسیاری از سازمان‌ها (چه تولیدی و چه خدماتی) اقدام به ایجاد دایره‌ای مستقل به نام بازاریابی در درون سازمان نموده‌اند تا بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی های لازم را به منظور دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود دنبال نمایند. ضمن اینکه کارکنان نیز به عنوان مهم ترین عامل وجودی سازمان نقش بسیار مهمی در کیفیت ارائه خدمات دارد و سازمان‌ها باید تمامی تلاش خود را به کار گیرند تا کارکنانی مناسب با اهداف خود را جذب نمایند هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر رضایت و تعهد کارکنان بر وفاداری آنها و از سوی دیگر بررسی تأثیر وفادای کارکنان بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان می‌باشد. روش‏شناسی: این تحقیق را از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی قلمداد نمود. از منظر گردآوری داده‌ها روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است که شامل کلیه کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر و مشتریان (مراجعه کنندگان به سازمان) می‌باشد. در واقع کارکنان به سوالات مربوط به رضایت و تعهد و وفاداری پاسخ خواهند دارد و مشتریان به پرسش‌های مربوط به کیفیت خدمات پاسخگو خواهند بود. تعدا 250 نفر به عنوان نمونه از هر دو گروه برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش نیز پس از جمع‌آوری داده‌ها، داده‌ها با استفاده از نرم¬افزارهای موجود و مرتبط با پژوهش، یعنی SPSS و Smart PLS ابتدا مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و سپس تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری قرار گرفت. یافته‏ها: نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که تعهد و رضایت کارکنان بر وفاداری آن‌ها به سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. رضایت شغلی کارکنان نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد آنها به سازمان دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار وفاداری کارکنان بر بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشتریان نیز مورد تأیید قرار گرفت.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subject: رضایت کارکنان، تعهد کارکنان، وفاداری کارکنان، کیفیت ارائه خدمات، سازمان اداره بنادرen_US
dc.titleبررسی تاثير تعهد، رضايت و وفاداری کارکنان بر بهبود كيفيت ارائه خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به مشتريان-
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1629.pdf3.39 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.