آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی تاثير تعهد، رضايت و وفاداری کارکنان بر بهبود كيفيت ارائه خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به مشتريان 22

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
بررسی تاثير تعهد، رضايت و وفاداری کارکنان بر بهبود كيفيت ارائه خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به مشتريان 0 0 0 0 0 10 12

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1629.pdf 5

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 10
Iran 4
Germany 2
United States 2
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 6
Jinan 4
Fremont 2
Rasht 1