آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
تحلیل گفتمان انتقادی داستان تپه جاویدی و راز ِاشلو نوشته‌ی اکبر صحرایی 18

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
تحلیل گفتمان انتقادی داستان تپه جاویدی و راز ِاشلو نوشته‌ی اکبر صحرایی 0 0 0 0 0 11 7

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1505.pdf 3

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 10
Germany 2
United States 2
United Kingdom 1
Iran 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 6
Jinan 4
Fremont 2