جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160736
Title: مباحثی در گراف‌های کیلی روی گروه‌های متناهی
Authors: فاطمه حسن زاده
Keywords: گراف‌های کیلی، گروه‌های متناهی، نظریه گراف، نظریه گروه
Issue Date: 1396
Abstract: برای مطالعه چکیده فایل Abstract را مشاهده کنید.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی-جبر
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160736
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Mathematics ریاضی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1635.pdf757.08 kBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.