جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160735
Title: نمک‌زدایی از آب‌های لب‌شور با استفاده از فرایند ترکیبی الکترودیالیز و الکترودیالیز معکوس
Authors: رویا بارگاهی
Keywords: آب لب‌شور، الکترودیالیز، الکترودیالیز معکوس، نمک‌زدایی، اختلاف شوری
Issue Date: 1396
Abstract: آب و انرژی، دو عنصر ضروری برای ادامه حیات انسان هستند. فرایند‌های نمک‌زدایی امکان تهیه آب شیرین از آب‌هایی نظیر آب دریا و آب‌های لب‌شور را فراهم می‌کنند. از جمله مهم‌ترین روش‌ها در نمک‌زدایی از آب‌های لب‌شور، فرایند الکترودیالیز است. در بخش انرژی نیز توسعه فناوری انرژی‌های تجدید‌پذیر و پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است. انرژی حاصل از اختلاف شوری نیز یک منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر است که از جمله مهم‌ترین روش‌ها در گرفتن انرژی از اختلاف شوری، فرایند الکترودیالیز معکوس می‌باشد. الکترودیالیز يك فرايند جداسازي غشايي است. در این فرایند نیروی محرکه جهت انتقال یون‌ها، جریان الکتریکی اعمال شده بین کاتد و آند که در دو سر این سامانه قرار دارند، می‌باشد. غشاهای مورد استفاده در این فرایند از نوع تبادل یونی هستند. الکترودیالیز معکوس، معکوس فرایند الکترودیالیز است که در آن نفوذ خود ‌‌به خودی یون‌ها جهت تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه ترکیب این دو فرایند به صورت یک سامانه یکپارچه، با هدف نمک‌زدایی از آب لب‌شور بدون نیاز به هیچ گونه انرژی خارجی، انجام گرفت. پس از ساخت سامانه الکترودیالیز- الکترودیالیز معکوس، عوامل مؤثر بر آن هم‌چون غلظت آب شور و لب‌شور، نرخ جریان و نوع محلول الکترودی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان آزمایش‌ها، نسبت غلظت 1 به 30 به عنوان بهترین نسبت بین آب لب‌شور و شور انتخاب شد. هم‌چنین نشان داده شد که افزایش نمک‌زدایی در جهت ناهمسو همراه با نرخ جریان بالای خوراک در بخش تولید انرژی و نرخ جریان پایین در بخش نمک‌زدایی رخ می‌دهد. با شرایط منتخب آزمایش‌ها، آب نمک‌زدایی شده از خوراک ورودی لب‌شور با غلظت ppm 1000 و ppm2000 به ترتیب به مقدار ppm 630 و ppm 1662رسید. هم‌چنین به منظور افزایش نمک‌زدایی، این سامانه به صورت دو مرحله‌ای و نیز به صورت پیوسته الکترودیالیز معکوس و ناپیوسته الکترودیالیز مورد آزمایش قرار گرفت. امروزه با توجه به اهمیت آب و نمک‌زدایی از آن و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، سامانه یکپارچه الکترودیالیز- الکترودیالیز معکوس پتانسیل خوبی جهت نمک‌زدایی از آب‌های لب‌شور را دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهنسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160735
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1645.pdf4.09 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.