جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160734
Title: کنترل فازینوع دوم یاتاقان مغناطیسیبر پایه تحلیل نابرابری ماتریس های خطی
Authors: سید امیر سیدی
Keywords: ،AMB،نابرابری ماتریس خطی، کنترل فازی، یاتاقان مغناطیس
Issue Date: 1396
Abstract: جهت مطالعه چکیده فایل Abstract را مشاهده کنید.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق-کنترل
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160734
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1739.PNG74.35 kBimage/pngDownload
T1739.pdf636.17 kBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.