جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160732
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorاحمد آذری-
dc.contributor.advisorرضا آذین-
dc.contributor.authorپیمانه دهقان-
dc.date.accessioned2018-10-08T13:00:41Z-
dc.date.available2018-10-08T13:00:41Z-
dc.date.issued1396en_US
dc.identifier.otherT1547-
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160732-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی-فرآیند جداسازیen_US
dc.description.abstractاندازه‌گیری ضریب نفوذ گاز دی‌اکسید‌کربن در سیستم‌های مایع موضوع مهمی در فر‌آیندهای مهندسی شیمی است و تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. نانوسیال‌ها به عنوان حلال جداسازی، جایگزین بسیار مناسبی برای حلال‌های شیمیایی معمول جهت حذف گازهای اسیدی در صنعت می‌باشند. اندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ گاز دی‌اکسید‌کربن در نانوسیالات مختلف و مقایسه آن با مقدار ضریب نفوذ دی‌اکسید‌کربن در آب خالض از اهداف اصلی این پروژه بوده است. در این تحقیق ضریب نفوذ دی‌اکسید‌کربن با استفاده از نانوسیالات سیلیکا/ آب (SiO2 / (water، آلومینیوم اکسید/ آب (Al2O3 / water) در دو اندازه 20 و 40 نانومتر و تیتانیوم اکسید/ آب (TiO2 / water) در دو اندازه 15-10 و 25 نانومتر در یک دستگاه اندازه‌گیری ضریب نفوذ به طریق تجربی مورد بررسی قرار گرفت. نانوسیالات در سه غلظت 05/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی در آزمایش‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. عوامل مختلفی همچون دمای محفظه آزمایش (25، 30 و 35) درجه سانتی‌گراد، میزان درصد وزنی نانوسیالات و همچنین اثر اندازه نانوذرات در میزان ضریب نفوذ دی‌اکسید‌کربن مورد بررسی قرار گرفت و در انتها مدلی جهت تخمین ضریب نفوذ موثر با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی با مقدار R2، 945/0 ارائه شده است. نتایج نشان داد که بالاترین ضریب نفوذ گاز دی‌اکسیدکربن در دمای 35 درجه سانتی‌گراد و غلظت 1/0 درصد وزنی نانوسیال تیتانیوم اکسید (25 نانومتر)/ آب می‌باشد که مقدار آن 9-10× 7/14 متر مربع بر ثانیه گزارش شده است.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectنانوسیال، دی‌اکسیدکربن، ضریب نفوذ، آب، محفظه شیشه‌ایen_US
dc.titleاندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ دی‌اکسیدکربن در نانوسیالات-
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1547.pdf5.72 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.