جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160732
Title: اندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ دی‌اکسیدکربن در نانوسیالات
Authors: پیمانه دهقان
Keywords: نانوسیال، دی‌اکسیدکربن، ضریب نفوذ، آب، محفظه شیشه‌ای
Issue Date: 1396
Abstract: اندازه‌گیری ضریب نفوذ گاز دی‌اکسید‌کربن در سیستم‌های مایع موضوع مهمی در فر‌آیندهای مهندسی شیمی است و تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. نانوسیال‌ها به عنوان حلال جداسازی، جایگزین بسیار مناسبی برای حلال‌های شیمیایی معمول جهت حذف گازهای اسیدی در صنعت می‌باشند. اندازه‌گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ گاز دی‌اکسید‌کربن در نانوسیالات مختلف و مقایسه آن با مقدار ضریب نفوذ دی‌اکسید‌کربن در آب خالض از اهداف اصلی این پروژه بوده است. در این تحقیق ضریب نفوذ دی‌اکسید‌کربن با استفاده از نانوسیالات سیلیکا/ آب (SiO2 / (water، آلومینیوم اکسید/ آب (Al2O3 / water) در دو اندازه 20 و 40 نانومتر و تیتانیوم اکسید/ آب (TiO2 / water) در دو اندازه 15-10 و 25 نانومتر در یک دستگاه اندازه‌گیری ضریب نفوذ به طریق تجربی مورد بررسی قرار گرفت. نانوسیالات در سه غلظت 05/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی در آزمایش‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. عوامل مختلفی همچون دمای محفظه آزمایش (25، 30 و 35) درجه سانتی‌گراد، میزان درصد وزنی نانوسیالات و همچنین اثر اندازه نانوذرات در میزان ضریب نفوذ دی‌اکسید‌کربن مورد بررسی قرار گرفت و در انتها مدلی جهت تخمین ضریب نفوذ موثر با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی با مقدار R2، 945/0 ارائه شده است. نتایج نشان داد که بالاترین ضریب نفوذ گاز دی‌اکسیدکربن در دمای 35 درجه سانتی‌گراد و غلظت 1/0 درصد وزنی نانوسیال تیتانیوم اکسید (25 نانومتر)/ آب می‌باشد که مقدار آن 9-10× 7/14 متر مربع بر ثانیه گزارش شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی-فرآیند جداسازی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160732
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1547.pdf5.72 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.