جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160699
Title: کنترل مبدل باک دو ورودی تک سوئیچه برای دنبال کردن حداکثر توان نقطه‌ای در دو رشته فتوولتاییک توان
Authors: محمد توانا
Keywords: توان سیستم فتوولتاییک، الگوریتم فازی، مدل سیگنال کوچک، کنترل ولتاژ، مبدل دو ورودی
Issue Date:  99
Abstract: در این پایان نامه سعی بر کنترل مبدل باک دو ورودی تک سوئیچه برای دنبال کردن حداکثر توان نقطه‌ای در دو رشته فتوولتاییک توان را مورد بررسی قرار دادیم. با نبود داده‌ها مانند ضرایب PID و ندانستن چند جمله‌ای مشخصه‌‌‌ی بعضی از قسمتهای کنترل کننده، شبیه‌سازی سیستم صورت می‌‌گیرد از دیگر برّسی های انجام شده تشخیص ضرایب غیرخطی در کنترل کننده‌های PID می‌‌باشد. الگوریتم فازی از مباحث روز علمی است و در صنعت امروزی کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این شبیه سازی این سیستم با الگوریتم فازی و ارائه شکل‌های حاصل از آن در بخش پایانی صورت می‌گیرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160699
Other Identifiers: T1755
T1755
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1755.pdf1.99 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.