جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160690
Title: مدلسازی دیوار برشی فولادی سوراخدار بدون سخت کننده تحت بار پوش‌آور به روش نواری
Authors: ابوالفضل کرمی
Keywords: دیوار برشی فولادی سوراخدار، روش مدل نواری، تحليل پوش آور
Issue Date: 1396
Abstract: ايده استفاده از ديوار برشي فولادي، به عنوان يك سيستم مقاوم در برابر بار جانبي در طراحي و تقويت ساختمان‌ها، بيش از سه دهه است كه مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرار گرفته است. در ابتدا جهت جلوگیری از کمانش موضعی زود هنگام دیوارهای برشی فولادی از ورق ضخیم یا ورق‌های دارای سخت‌کننده استفاده می‌شد. سپس ایده استفاده از میدان کششی قطری پس از کمانش صفحات فولادی نازک مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفت. تحقیقات اخیر نشان داده است که کمانش این صفحات پیش از تسلیم المان‌هاي محیطی موجب عملکرد بهتر این گونه از سیستم‌هاي باربر جانبی خواهد شد. این موضوع موجب گسترش استفاده از صفحات با ضخامت بسیار کم شده، که این امر منجر به پیدایش مشکلات اجرایی و تحت شعاع قرار دادن منافع اقتصادي طرح می‌گردد. به منظور غلبه بر معضلات اجرایی و تسریع درکمانش این صفحات، ایده استفاده از دیوار برشی فولادي سوراخدار مطرح گردید. البته برخی مواقع به دلیل نیازهای معماری و یا عوامل غیر سازه‌ای، وجود حفره یا بازشو اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین رفتار دیوار برشی سوراخدار و مطالعه‌ پارامترهای موثر بر آن ضرورت پیدا می‌کند. با این حال مناسب ترین روش برای مدلسازی دیوار برشی فولادی سوراخدار روش اجزاء محدود می‌باشد. هدف این تحقیق ارائه روشی برای مدلسازی دیوار برشی فولادی سوراخدار به روش نواری است. لذا در این تحقیق نمونه‌های انتخابی در نرم افزار ABAQUS مورد تحلیل قرار می‌گیرند و بار دیگر همان سازه به روش مدل نواری در نرم افزار SAP تحلیل می‌گردد. در این روش، دیوار برشی فولادی، با کاهش مساحت قسمتی از نوار که معادل سوراخ ایجاد شده در سازه فولادی است، تحلیل می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که ضریب اعمالی به مساحت قسمتی از نوار که در محدوده سوراخ وجود دارد مقدار خیلی کمی میباشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که روش مدل نواری برش پایه را کمی بیشتر روش اجزاء محدود پیش‌بینی می‌نماید. بنابراین مدل نواری روشی قابل اعتماد در تحلیل و طراحی دیوار برشی فولادی سوراخدار و بدون سخت‌کننده است. بزرگترین مزیت این روش کاهش حجم محاسبات بخصوص برای سازه‌های بلند مرتبه‌ می‌باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-سازه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160690
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1619.pdf7.83 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.