جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160683
Title: یک رهیافت جبری برای نظریه ساختار در B(H)
Authors: اکرم الیاس‌پور
Keywords: حلقه‌ بئر،تجزیه ولد،انقباض،طول‌پا،طول‌پای جزئی،طول‌پای جزئی توانی،انتقال ناقص
Issue Date: 1396
Abstract: یافتن زیرفضاهای پایا برای عملگرها روی یک فضای هیلبرت یک مساله اساسی در نظریه ساختار است. از مهمترین قضیه ها در این ارتباط قضیه های تجزیه ولد، تجزیه ناژه-فویاس-لانگرو تجزیه هالموس-والن هستند که به ترتیب به تجزیه عملگرهای طول پا، انقباض و طول پاهای جزئی توانی می پردازند. در این رساله با ارائه اثبات های جدید و کاملاً جبری برای این قضایا نشان داده شده است که این تجزیه ها مستقل از فضای هیلبرت و ساختار تحلیلی فضای عملگرها هستند. این نگاه جبری سبب می شود تا ما بتوانیم این قضایا را دررده ای از *-حلقه های یکدار، بسیار وسیع تر از جبرهای فن نویمان نتیجه بگیریم. علاوه بر این ، امکان احتمال حذف نقش توپولوژی در ارتباط با مساله پیدا کردن زیرفضاهای ناوردا برای عملگرها را پیش روی ما ترسیم می کند.
Description: پایان‌نامه دکتری رشته ریاضی محض-آنالیز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160683
Other Identifiers: T1748
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:پایان نامه‌ها

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1748.pdf550.88 kBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.